بایگانی برچسب برای: اباتمنت ایمپلنت چیست

اجزاء مختلف ایمپلنت های دندانی

/
ایمپلنت های دندانی از سه بخش اصلی تشکیل شده اند: فیکسچر، اباتمنت، و بخش زیبایی یا مصنوعی دندان. اکثر ایمپلنت های دندانی از سه جزء تشکیل شده اند، اما برخی از آنها دو تکه هستند.