بایگانی برچسب برای: اثر سیگار بر دندان درد

کشیدن سیگار در طول درمان ارتودنسی

/
کشیدن سیگار روی عملکرد درمان ارتودنسی تأثیر مستقیم دارد. نیکوتین موجود در سیگار می تواند روی دندان لکه ایجاد نماید، بویژه اگر روی دندان ها براکت وجود داشته باشد.