بایگانی برچسب برای: اختلال در رویش دندان دائمی

رشد دندان دائمی پشت دندان شیری

/
گاهی اوقات دندان های دائمی پشت دندان های شیری بیرون می آیند، موضوعی که می تواند برای بسیاری از والدین نگران کننده باشد. این شرایط خاص "دندان کوسه ای" نامیده می شود، و معمولاً چندان موضوع پیچیده ای نیستند.