بایگانی برچسب برای: ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

/
در يك تقسيم بندى كلى، ارتودنسي را مى توان به دو صورت ارتودنسي ثابت و ارتودنسي متحرك تقسيم نمود ارتودنسي متحرك يا پلاك متحرك وسيله اى است كه از يك سرى اجزاى سيمى و آكريلى تشكيل شده است و با نشستن روى دندانها يك سرى حركت هاى خاص را انجام مى دهد

ارتودنسي دندان

/
ارتودنسي از دو لغت ارتو به معناى صاف و دنسي به معناى دندان تشكيل شده است و به عنوان علم مرتب كردن دندانها شناخته مى شود.  به متخصص اين رشته نيز اصطلاحا ارتودنتيست گفته مى شود عمر ايجاد اين تخصص دندانپزشكى به اواخر قرن نوزدهم برمى گردد. براى سالها اين شاخه از دندانپزشكى به ارتودنسي دندان معروف بود