بایگانی برچسب برای: ارتودنسی اطفال در کرج

ارتودنسی کودکان و ارتودنسی پیشگیری

/
از سن حدود 6 سالگی به بعد، دندان های دائمی جایگزین دندان های شیری می شوند. دندان های جلو، نیش ها، و دندان های مولر شیری با دندان های جلو، نیش ها، دندان های پرمولر جایگزین می شوند