بایگانی برچسب برای: ترس از دندانپزشکی

مقابله با ترس و استرس ارتودنسی

/
گرچه برای تعداد زیادی از افراد استفاده از براکت ارتودنسی به منظور داشتن لبخندی زیبا کاملا موجه است، اما برخی دیگر دچار ترس از ارتودنسی هستند