بایگانی برچسب برای: تمیز کردن ریتینر ارتودنسی

تمیز کردن ریتینر ارتودنسی

/
ریتینر ارتودنسی درست مانند سطح داخلی دهان شما، باکتری ها، پلاک و تارتار را جذب می کنند و پلاک و جرم دندان به سرعت روی آنها انباشته می شوند. پس تمیز کردن و مراقبت از نگهدارنده ارتودنسی الزامی است