بایگانی برچسب برای: تنظیم طول دندان

طول ایده آل دندان ها چقدر است؟

/
طول ایده آل برای دندان های جلو چقدر است؟ هنگام لبخند زدن چه مقدار از دندان های شما باید نمایان شود؟ آیا دندان های بلندتر جذاب تر از دندان های کوتاه تر هستند؟