بایگانی برچسب برای: جابجایی دندان عقل

ارتودنسی چيست؟

/
ارتودنسي دندان توسط يك سرى نيروهاى ارتودنسي انجام مى شود.اين نيروهاى ارتودنسي با وجوديكه در سيستم بيولوژيكى اعمال مى شود،از قوانين فيزيكى موجود تبعيت مى كنند كه در اصطلاح بيومكانيك گفته مى شود.