بایگانی برچسب برای: جراحي و بي حسي موضعي

بی حسی در جراحی فک و صورت

/
فرایندهای دندانپزشکی عموماً تحت بی حس کننده های موضعی انجام می شوند. ضروری است که ارزیابی های قبل از جراحی روی بیمار انجام شوند و ماده درست برای بی حسی حین جراحی انتخاب شود.