بایگانی برچسب برای: جرم دندان چیست

پلاک یا تارتار دندان چیست؟

/
چگونه می توان متوجه شد که دندان های شما پلاک زیادی دارند؟ قرص های آشکار کننده پلاک چگونه عمل می کنند؟ چگونه می توان از ایجاد پلاک جلوگیری کرد؟