بایگانی برچسب برای: علت افتادن دندان شیری

زود افتادن دندان شیری

/
از دست رفتن زود هنگام دندان های شیری مشکلی جدی است، زیرا این دندان های شیری نقش مهمی در رشد اجزای دهان کودک دارند. از دست رفتن زود هنگام دندان های شیری می تواند در آینده مشکلات ارتودنسی در پی داشته باشد.