بایگانی برچسب برای: عکس ارتودنسی دندان رنگی

قبل و بعد ارتودنسی بدون کشیدن دندان

مراجعه کننده فوق خانمی ۱۲ساله بودند که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نمودند.در معاینه کلینیکی دندانها کاملا” مشخص بود که نظم دندانهای قدامی به شدت به هم ریخته است و همین موضوع روی چهره ایشان نیز اثر منفی گذاشته بود