بایگانی برچسب برای: عکس ارتودنسی نامرئی

قبل و بعد ارتودنسی بدون کشیدن دندان

مراجعه کننده فوق خانمی ۱۲ساله بودند که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نمودند.در معاینه کلینیکی دندانها کاملا” مشخص بود که نظم دندانهای قدامی به شدت به هم ریخته است و همین موضوع روی چهره ایشان نیز اثر منفی گذاشته بود

خلاصه اى از نمونه هاى ارتودنسى بهمن ماه

عکس قبل و بعد از بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی فوق تخصص ارتودنسی در کرج و تهران - خلاصه ای از نمونه درمان های ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانی در بهمن ماه سال 97

خلاصه اى از نمونه هاى ارتودنسى مرداد ماه

عکس قبل و بعد از نمونه بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی فوق تخصص ارتودنسی در کرج و فردیس - نمونه درمان های ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانی در مرداد ماه 1397

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسى ثابت (با كشيدن دندان)

بيمار مورد نظر خانم ١٤ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى جلو و مناسب نبودن طرح لبخند مراجعه نموده بود.پس از معاينه،طرح درمان ارتودنسى ثابت به همراه كشيدن دو دندان از دندانهاى بالا به ايشان پيشنهاد شد.

قبل و بعد ارتودنسي با طرح درمان فيس ماسك

بيمار مورد نظر دختر خانم ١٠ساله اى بود كه با شكايت عقب بودن فك بالا مراجعه نموده بود در معاينات صورت تورفتگى صورت بيمار آشكار بود و پدر ايشان نيز سابقه فاميلى جلوبودن فك بالا را گزارش نكرد.

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسي ثابت(با كشيدن دندان)

بيمار مورد نظر خانم ١٧ساله اى بود كه با شكايت از تنگى فك بالا و بيرون زدگى دندانهاى نيش براى ارتودنسي دندان مراجعه كرده بود.لبخند ايشان نيز در نماى قبل ارتودنسي در اثر تنگى مختصر فك بالا نامطلوب بود.براى ايشان ابتدا ارتودنسي ثابت فك بالا انجام شد و پس از نصب وسايل ارتودنسي براى كشيدن دو دندان آسياى كوچك فك بالا ...

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسي ثابت (بدون كشيدن دندان)

مراجعه كننده خانمى ٢٧ساله بود كه با شكايت از نامرتبى و نامطلوب بودن نماى لبخند براى ارتودنسي دندان مراجعه نموده بود. وى دندانهاى زيادى را قبل از ارتودنسي از دست داده بود و پوسيدگى هاى زيادى نيز در دندانهاى وى به چشم مى خورد.