بایگانی برچسب برای: عکس جراحی ارتوگناتیک

جراحی فک و ارتودنسی

/
جراحی اصلاحی فک برای مشکلات ارتودنسی توصیه میشود که ماهیت اسکلتی دارند- به این معنا که کجی و ناهمراستایی  ناشی از موقعیت دندان در فک نیست بلکه در نتیجه اندازه یا وضعیت خود فک است.