بایگانی برچسب برای: عکس جراحی فک

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسى بدون جراحى فك

بيمار مورد نظر خانم ٢٤ساله اى بود كه با نامه اى از جراح فك و صورت براى انجام ارتودنسي قبل از جراحى مراجعه نمودند در نامه ارجاع جراح فك تاكيد شده بود كه ايشان مشكل فكى دارند و بايستى براى جراحى فك آماده شوند