بایگانی برچسب برای: عکس دندان قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسى بدون جراحى فك

بيمار مورد نظر خانم ٢٤ساله اى بود كه با نامه اى از جراح فك و صورت براى انجام ارتودنسي قبل از جراحى مراجعه نمودند در نامه ارجاع جراح فك تاكيد شده بود كه ايشان مشكل فكى دارند و بايستى براى جراحى فك آماده شوند

ارتودنسي قبل و بعد در بيمارى با طرح درمان ارتودنسي ثابت بالا و پايين (بدون كشيدن دندان)

بيمار خانم ٢٦ساله اى بود كه با شكايت از دندانهاى خرگوشي بالا و نامرتبي دندانهاى فك پايين مراجعه كرده بود در معاينه به ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين پيشنهاد گرديد و درمان با همين طرح درمان شروع شد.درمان ايشان با ارتودنسي دندانهاى فك بالا شروع شد و پس از مرتب شدن نسبى دندانهاى فك بالا ارتودنسي ثابت فك پايين ...

قبل و بعد ارتودنسي با طرح درمان پلاك فانكشنال

بيمار مورد نظر دختر خانم ١١ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى فك بالا مراجعه نمودند.در جلسه مشاوره ارتودنسي به ايشان توضيح داده شد كه مشكل اصلى در روابط فكى ايشان مى باشد و فك پايين ايشان عقب تر از فك بالاى ايشان مى باشد