بایگانی برچسب برای: عکس نگهدارنده دندان

برگشت درمان ارتودنسى

/
يكى از مهمترين سوالاتى كه در جلسه مشاوره ارتودنسى مطرح مى شود در زمينه برگشت درمان ارتودنسى مى باشد. مراجعين زيادى با نگرانى راجع به اين موضوع صحبت مى كنند كه شنيده اند نتايج ارتودنسى دوستان آنها برگشته است