بایگانی برچسب برای: عکس های ارتودنسی قبل و بعد

قبل و بعد ارتودنسي در بيمارى با طرح درمان ارتودنسى بدون جراحى فك

بيمار مورد نظر خانم ٢٤ساله اى بود كه با نامه اى از جراح فك و صورت براى انجام ارتودنسي قبل از جراحى مراجعه نمودند در نامه ارجاع جراح فك تاكيد شده بود كه ايشان مشكل فكى دارند و بايستى براى جراحى فك آماده شوند

ارتودنسي قبل و بعد در بيمارى با طرح درمان ارتودنسي ثابت بالا و پايين (بدون كشيدن دندان)

بيمار خانم ٢٦ساله اى بود كه با شكايت از دندانهاى خرگوشي بالا و نامرتبي دندانهاى فك پايين مراجعه كرده بود در معاينه به ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين پيشنهاد گرديد و درمان با همين طرح درمان شروع شد.درمان ايشان با ارتودنسي دندانهاى فك بالا شروع شد و پس از مرتب شدن نسبى دندانهاى فك بالا ارتودنسي ثابت فك پايين ...