بایگانی برچسب برای: عکس کامپوزیت دندان فاصله دار

كامپوزيت دندان يا ارتودنسي؟

/
كامپوزيت دندان و ارتودنسي دندان در نقطه مقابل يكديگر قرارندارند و بلكه تكميل كننده يكديگر هستند. نكته مهم در كسب نتيجه ايده آل براى زيبايى دندانها، هماهنگى بين متخصص ارتودنسي و دندانپزشك زيبايى-ترميمى مى باشد