قبل و بعد ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان

بیمار مورد نظر خانم ۲۸ ساله ای بودند که با شکایت از نامرتبی و فاصله بین دندانهای جلو مراجعه نموده بودند.در معاینه بالینی ایشان مشخص شد که قبلا” ارتودنسی کرده بودند ولی ارتودنسی ایشان فقط برای دندانهای فک بالا انجام شده بود.در ارتودنسی قبلی که برای فک بالای ایشان انجام شده بود،دو دندان آسیای کوچک ایشان کشیده شده بود و به همین دلیل نامرتبی دندانهای فک بالای ایشان کمتر بود ولی به دلیل عدم هماهنگی که بین دندانهای بالا و پایین ایشان وجود داشت،بایستی ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین برای ایشان انجام می شد.درمان با ارتودنسی ثابت فک پایین شروع شد و دو دندان آسیای کوچک فک پایین از ایشان کشیده شد.بتدریج که درمان ارتودنسی فک پایین ایشان پیش رفت و نامرتبی دندانهای فک پایین برطرف می شد،ارتودنسی دندانهای فک بالای ایشان نیز آغاز شد.پس از بسته شدن فضاهای بین دندانی،دندانهای فک بالا و پایین توسط الاستیک های ارتودنسی(کش های ارتودنسی)روی هم نشانده شدند.در انتهای درمان و پس از بازکردن ارتودنسی بالا و پایین،برای فک بالا نگهدارنده ثابت و متحرک و برای فک پایین فقط ارتودنسی ثابت تحویل شد.کل دوره درمان ارتودنسی ایشان حدود دو سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
قبل و بعد ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
0/5 (0 نظر)