قبل و بعد ارتودنسی بیماری به همراه باز کردن فک بالا

بیمار مورد نظر خانم ۱۴ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی مشخص شد که ایشان دچار تنگی فک بالا می باشند و به همین دلیل طرح لبخند مناسبی نداشتند.درمان ایشان با ارتودنسی دندانهای فک بالا شروع شد و پس از بازشدن تنگی فک بالا، ارتودنسی دندانهای پایین نیز آغاز گردید.پس از بهبود نظم دندانهای بالا و پایین،روی همنشاندن آنها نیز انجام شد.در انتهای درمان و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی