قبل و بعد ارتودنسی دندان نیش بیرون زده

بیمار مورد نظر آقای ۱۴ ساله ای بود که با شکایت از بیرون زدگی دندان نیش مراجعه نمودند.در جلسه مشاوره ارتودنسی به ایشان توضیح داده شد که کمبود فضا در قوس دندانی دارند وبرای برطرف شدن این کمبود فضا نیازمند ارتودنسی ثابت می باشند.درمان ایشان با ارتودنسی ثابت دندانهای بالا شروع شد و با اصلاح فرم قوس دندانی بالا،ارتودنسی دندانهای پایین نیز آغاز شد.با پیشرفت درمان، دندانهای بالا و پایین مرتب و منظم شده و در قوس دندانی مطلوب قرار گرفتند.در انتهای درمان دندانهای بالا و پایین روی هم نشانده شدند و بیمار برای برطرف شدن مشکل سایز کوچک دندانهای لترال(ثنایای پیشین طرفی)به دندانپزشک ترمیمی ارجاع شد.پس از اتمام کار و درآوردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده شفاف متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان حدود ۲سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
قبل و بعد ارتودنسی برای درمان فاصله بین دندانهای قدامی
0/5 (0 نظر)