قبل و بعد ارتودنسی دندان نیش بیرون زده

بیمار مورد نظر خانم ۱۲ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو و بیرون زدگی دندان نیش مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی مشخص شد که ایشان دچار کمبود فضا در فک بالا و پایین می باشند و به همین دلیل دندانهای نیش موقعیت مناسبی نداشتند و بیرون زده رویش پیدا کرده بودند.درمان ایشان با ارتودنسی دندانهای فک بالا شروع شد و پس از بازکردن فضا در فک بالا، ارتودنسی دندانهای پایین نیز آغاز گردید.پس از بهبود نظم دندانهای بالا و پایین،روی همنشاندن آنها نیز انجام شد.در انتهای درمان و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی