قبل و بعد ارتودنسی در بیماری با نامرتبی دندانهای جلو

بیمار مورد نظر پسر ۱۲ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.پس از مشاوره اولیه،به ایشان ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین تجویز شد.درمان ایشان با ارتودنسی دندانهای بالا شروع شد و با شکل گرفتن قوس دندانی بیمار و برطرف نمودن نامرتبی دندانهای بالا،برای دندانهای پایین نیز براکت های ارتودنسی نصب شد.با پیشرفت درمان و مرتب شدن دندانهای بالا و پایین،دو فک توسط کش های ارتودنسی روی هم نشانده شد.در انتهای درمان و پس از باز کردن ارتودنسی دندانها،برای فک بالا نگهدارنده متحرک و برای فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید