قبل و بعد ارتودنسی در نامرتبی دندانهای جلو

مراجعه کننده فوق خانم ۲۸ ساله ای بودند که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلوی بالا و پایین مراجعه نمودند.در جلسه اول مشاوره ارتودنسی به ایشان اطلاع داده شد که نیازمند ارتودنسی ثابت دو فک بالا و‌پایین می باشند.ارتودنسی دندانهای بالای ایشان با چسباندن براکت ها روی دندانهای بالای ایشان شروع شد و با پیشرفت نسبی دندانهای این فک،ارتودنسی دندانهای پایین نیز شروع شد.در ادامه روی همنشاندن دندانهای بالا و پایین توسط کش های ارتودنسی(الاستیک ارتودنسی)انجام شد.در نهایت و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت تحویل شد.کل دوره درمان ارتودنسی ایشان حدود یکسال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی