قبل و بعد ارتودنسی در مراجعه کننده ای با نامرتبی دندانهای جلو

بیمار مورد نظر دختر خانم ۱۳ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.قوس دندانی فک بالای ایشان حالت مثلثی داشت و دندانهای قدامی ایشان حالت مناسبی نداشت.برای ایشان ارتودنسی ثابت بالا و پایین تجویز شد و درمان ایشان با نصب براکت ها روی دندانهای بالا شروع شد.در ادامه ارتودنسی دندانهای پایین نیز برای ایشان انجام شد.با پیشرفت درمان روی همنشستگی دندانهای بالا و پایین انجام شد و الگوی مناسبی از نظم دندانها ایجاد شد.در پایان درمان و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
قبل و بعد ارتودنسی در بیماری با نامرتبی دندانهای جلو
0/5 (0 نظر)