قبل و بعد ارتودنسی در بیماری بدون کشیدن دندان

بیمار مورد نظر خانم ۱۴ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.در معاینه اولیه ارتودنسی مشخص شد که دندانهای ایشان نیاز به ترمیم و پرکردن دارند ولی با این میزان نامرتبی،امکان ترمیم آنها وجود ندارد.برای ایشان ارتودنسی ثابت دندانهای بالا و پایین تجویز شد و درمان با بستن سیم روی دندانهای بالا شروع شد.پس از چند جلسه دندانهای قدامی تا اندازه ای مرتب شدند و فرد برای ترمیم این دندانها نزد دندانپزشک خود ارجاع شد.در ادامه ارتودنسی دندانهای پایین آغاز شد و دندانهای این فک نیز مرتب شدند.با پیشرفت درمان نوبت به روی هم نشاندن دندانهای بالا و پایین رسید و اینکار توسط کش های ارتودنسی(الاستیک های ارتودنسی)انجام شد.در انتهای درمان نیز پس از درآوردن ارتودنسی دندانهای بالا و پایین،برای فک بالا نگهدارنده متحرک و برای فک پایین فیکس ریتینر(نگهدارنده ثابت)تحویل شد.کل دوره درمان ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی