هنگامى که درمانى را شروع مى کنید،بهتر است در مورد آن اطلاعات کافى جمع آورى کرده باشید تا از مسیر کار و شرایط موجود آگاهى داشته باشید. از جمله درمانهاى دندانپزشکى که ضرورت آشنایى با مراحل کار بیشتر به نظر مى رسد،درمان ارتودنسی است. ارتودنسی درمانى است که معمولا زمانى طولانى براى تکمیل آن مورد نیاز است و آشنایى با مراحل ارتودنسى دندان موجب مى شود مراجعه کننده دید کافى در طول دوره درمان ارتودنسی داشته باشد. در مقاله پیش رو سعى خواهیم کرد خلاصه اى از مراحل ارتودنسی را در درمانهاى مختلف ارتودنسی توضیح دهیم…

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی

انواع ارتودنسی

ارتودنسی انواع مختلفى دارد و نمى توان یک الگو را براى مراحل ارتودنسی درمانهاى مختلف تجویز کرد. براى اینکه بصورت مجزا بتوانیم مراحل هر یک از انواع ارتودنسی را توضیح دهیم سعى کردیم که موضوع را بصورت طبقه بندى ارائه دهیم.

به طور کلى ارتودنسی به سه بخش مهم ارتودنسی کودکان،ارتودنسی نوجوانان و بزرگسالان و ارتودنسی جراحى فک تقسیم مى شود.

ارتودنسی کودکان (یا ارتودنسی اطفال) به آن دسته از درمانهاى ارتودنسی اطلاق مى شود که زمینه پیشگیرى دارند و هدف از انجام آنها جلوگیرى از وقوع مشکلات ارتودنسی در سنین بالاتر مى باشد. این نوع ارتودنسی عموما توسط پلاک هاى متحرک و دستگاه هاى خارج دهانى ارتودنسی صورت مى پذیرد.

با افزایش سن و بالغ شدن افراد،دندانهاى دایمى فرد نیز تکمیل مى شوند و ازین پس آنچه که بیشتر مورد درخواست خواهد بود ارتودنسی دندان ها مى باشد. ارتودنسی دندان عموما توسط ارتودنسی ثابت انجام مى شود.

هنگامى که مشکل فرد بیشتر ناهنجارى فکى باشد تا مشکل دندانى و میزان شدت ناهنجارى نیز زیاد باشد،بایستى تا اتمام رشد فرد صبر کنیم تا به کمک جراحى فک،رابطه فکى وى را متناسب کنیم. در این نوع درمان که دراصطلاح ارتوسرجرى یا جراحى ارتوگناتیک نامیده مى شود،ترکیبى از ارتودنسی و عمل فک انجام مى شود.

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی

در تمام انواع ارتودنسی لازم است که فرد براى مشاوره نزد دکتر ارتودنسی متخصص مراجعه کند و پس از انتخاب متخصص ارتودنسی مورد نظر خود ، عکسهاى ارتودنسی را تهیه نماید. پس از رفع پوسیدگى هاى احتمالى دندانها و انجام جرمگیرى دندان (در صورت نیاز) جلسه شروع به کار ارتودنسی براى فرد در نظر گرفته مى شود و ازین جلسه درمان ارتودنسی وى آغاز مى گردد.

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک معمولا در سنین پایین انجام مى شود و ناهنجارى هاى خاصى را دربرمى گیرد. در جلسه شروع به کار ارتودنسی متحرک ابتدا قالبگیرى ارتودنسی انجام مى شود. قالب ارتودنسی سپس به لابراتوار ارتودنسی ارسال مى شود تا ابتدا کست (مدل گچى) دندانهاى بیمار تهیه شود و روى همین مدل گچى پلاک متحرک ساخته شود. پس از ساخت پلاک متحرک،این وسیله براى تحویل به بیمار به کلینیک ارتودنسی برگردانده مى شود. در جلسه تحویل پلاک متحرک ابتدا متخصص ارتودنسی نشستن وسیله را چک مى نماید و پس از آن نحوه استفاده از پلاک متحرک به بیمار توضیح داده مى شود. آموزش نحوه گذاشتن و برداشتن پلاک متحرک اهمیت زیادى دارد. اینکه کودک چه مواقعى مى تواند پلاک را از دهان خود خارج کند بایستى توضیح داده شود و در انتها اهمیت نحوه شستشو دادن و بهداشتى نگه داشتن وسیله نیز باید گوشزد شود. در انتهاى جلسه نیز معمولا یک جاپلاکى به بیمار تحویل مى شود تا در مواقعى که از پلاک استفاده نمى کند آنرا گم نکند. جلسات ویزیت ماهیانه نیز براى چک آپ پلاک متحرک در نظر گرفته مى شوند.

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی ثابت

اولین جلسه ارتودنسی ثابت،جلسه باندینگ نام دارد. در این جلسه براکت هاى ارتودنسی براى بیمار چسبانده مى شود. مراحل چسباندن براکت ها به این شکل مى باشد که ابتدا با برس، سطح دندانهاى بیمار بخوبى تمیز مى شوند. سپس مایعى به نام اچ روى دندانها قرار داده مى شود تا سطح دندان آماده چسباندن براکت شود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي متحرك

پس از آماده سازى سطح،چسب به پشت براکت ها زده شده و روى دندان قرار داده مى شود. برخى از این چسب هاى ارتودنسی با نور سفت مى شوند و برخى دیگر به صورت شیمیایى سفت مى شوند. پس از اتمام چسباندن براکت ها به فرد فرصت داده مى شود تا مرحله بعدى انجام شود.

پروسه باندینگ یا چسباندن براکت ها اصلا پروسه استرس زایى نیست و کوچکترین دردى براى بیمار ندارد.

پس از سفت شدن براکت ها،سیم ارتودنسی در داخل براکت ها قرار داده مى شود و دور آن اورینگ هاى پلاستیکى انداخته مى شود تا سیم داخل براکت قرار گیرد. این اورینگ ها رنگ هاى مختلف دارند و از آن به ارتودنسی رنگى یاد مى شود. تعویض رنگ این براکت ها در هر جلسه ارتودنسی،از جذابیت هاى ارتودنسی در بین نوجوانان مى باشد. با قرارگیرى سیم درون براکت،درمان ارتودنسی فرد شروع مى شود. معمولا چند ساعت بعد ازینکه سیم داخل براکت ها قرار داده شد،درد ارتودنسی آغاز مى شود. درد ارتودنسی با درد دندانپزشکى که ماهیتى تیز و زق زق کننده دارد متفاوت است و بیشتر به فشار به دندان ها شباهت دارد تا درد دندانى. میزان این درد نیز از فردى به فرد دیگر متفاوت است و طول دوره آن نیز نامعین است. براى تسکین درد ارتودنسی مى توانید از مسکن استفاده نمایید.

معمولا جلسات ویزیت ارتودنسی بصورت ماهیانه تنظیم مى شود مگر اینکه مشکل خاصى رخ دهد. برخى متخصصین ارتودنسی ابتدا یک فک را ارتودنسی مى کنند و چند جلسه بعد ارتودنسی فک مقابل را انجام مى دهند؛در حالیکه برخى دیگر از ارتودنتیستها ارتودنسی هر دو فک بالا و پایین را بصورت توامان شروع مى کنند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
پاور چین ها در ارتودنسی

اگر ارتودنسی شامل کشیدن دندان باشد ،زمان کشیدن دندانها بسته به سلیقه متخصص ارتودنسی دارد؛ هم مى توان قبل از شروع کار ارتودنسی دندانها را کشید وهم مى توان چند جلسه بعد از شروع درمان آنها را کشید. پس از کشیدن احتمالى دندانها در ارتودنسی،فضاى دندان کشیده شده به تدریج و با حرکت دندانها به فضاى خالى پر مى شود. مرحله نهایى درمان شامل روى هم نشاندن قوسهاى دندانى دو فک مى باشد. در این مرحله دندانهاى هر دو فک در قوس خود مرتب شده اند ولى بخوبى روى هم نمى نشینند. کش هاى ارتودنسی ابزارهاى مخصوص متخصص ارتودنسی براى نشاندن قوس هاى دندانى روى یکدیگر مى باشند.  متخصص ارتودنسی،نحوه انداختن کش هاى ارتودنسی را به شما آموزش مى دهد. الاستیک هاى ارتودنسی در جلسات مختلف در الگوهاى متفاوتى انداخته مى شوند تا سرانجام دندانهاى دو فک بالا و پایین روى هم قرار گیرند.

پس ازینکه این مرحله از ارتودنسی نیز با موفقیت به پایان رسید نوبت به درآوردن براکت هاى ارتودنسی مى رسد. جلسه درآوردن براکت ها به جلسه دیباندینگ معروف است. این جلسه نیز استرس زا نیست و درآوردن براکت ها درد چندانى ندارد. پس ازینکه براکت ها خارج شدند،چسب هاى روى دندانها نیز تمیز مى شوند. پس ازینکه چسب هاى ارتودنسی روى دندانها به خوبى تمیز شدند،از فک مورد نظر قالب گیرى مى شود تا نگهدارنده ارتودنسی (ریتینر) براى بیمار ساخته شود. البته در برخى موارد در پشت دندانها نگهدارنده ثابت ارتودنسی (فیکس ریتینر) چسبانده مى شود.

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل ارتودنسی جراحى فک (ارتودنسی و عمل فک)

گاهى اوقات پیش مى آید مراجعین براى حل ناهنجارى هاى فکى خود به متخصص ارتودنسی مراجعه مى کنند و از وى مى شنوند که با ارتودنسی تنها نمى توان برایشان کارى کرد و نیازمند جراحى فک  (در کنار ارتودنسی) مى باشند. واقعیت امر این است که براکت هاى ارتودنسی روى دندانها چسبانده مى شوند و تنها توانایى جابجا کردن دندانها را دارند و در صورتى که مشکل فرد دندانها نباشد،ارتودنسی دندان به تنهایى نمى تواند کمک کننده باشد. هنگامى مى توان از مرتب کردن دندانها زیبایى دندان را بدست آورد که دندانهاى مرتب شده بخوبى روى هم بنشینند. اگر اساس مشکل فکى باشد،مرتب کردن دندانها زیبایى آفرین نخواهد بود چرا که دندانهاى منظم شده  ولى قرار گرفته روى قاعده فکى نامناسب نمى توانند روى هم بخوبى بنشینند. قسمت اعظم زیبایى دندانها ناشى از روى هم نشستن مناسب آنها مى باشد.

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

ارتودنسی قبل از جراحى فک

در مواردى که روابط فکى نیاز به تغییر داشته باشند نیز بایستى ارتودنسی انجام شود تا متخصص ارتودنسی روابط فکى را توسط روابط دندانى تنظیم کند و با این کار به جراح فک و صورت نشان دهد که عمل فک چند میلى متر و در چه جهاتى باید انجام شود. گاهى در ارتودنسی قبل از جراحى فک نیز نیازمند کشیدن دندانها خواهیم بود که این موضوع نیز تعجبى ندارد اما موضوعى که بایستى در همان ابتداى کار ارتودنسی قطعى شود توافق جراح فک و متخصص ارتودنسی بر روى طرح درمان ارتوسرجرى  (ارتودنسی وجراحى فک) مى باشد. آنچه در ارتودنسی قبل از جراحى فک انجام مى شود بر مبناى توافقى است که جراح فک و متخصص ارتودنسی روى طرح درمان جراحى ارتوگناتیک (عمل فک)  داشته اند. بیمار جراحى فک نیز بایستى از همان ابتدا بداند که تمام این مسیر بر مبناى انجام جراحى فک تنظیم مى شود و امکان انصرااف از جراحى فک،پس از شروع ارتودنسی قبل از جراحى وجود ندارد.

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل جراحى فک

هنگامى که جراح فک و ارتودنتیست به توافق رسیدند که ارتودنسی قبل از جراحى فک به مرحله اى رسیده است که مى توان جراحى فک را انجام داد،جراح فک از متخصص ارتودنسی مى خواهد که هوک هاى سرجیکال (قلاب هایى که از آنها براى انداختن کش ارتودنسی استفاده مى شود) را روى سیمهاى ارتودنسی بیمار نصب نماید. بیمار به اتاق عمل برده مى شود و پس از انجام جراحى فک یکى دوروز در بیمارستان بسترى مى شود تا وضعیت وى نرمال شود. پس از مرخصى از بیمارستان دوران نقاهت جراحى فک آغاز مى شود.

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

مراحل ارتودنسی و جراحی فک

دوران نقاهت جراحى فک

پس از عمل فک،خونابه هایى ممکن است در دهان بیمار جمع شود که اگر شدت آن زیاد نباشد نگران کننده نیست. کبودى روى پوست نیز زیاد رخ مى دهد و مربوط به عبور خون به فضاهاى پوستى مى باشد و نگران کننده نیست. براى خشکى دور لب معمولا جراح فک کرم هایى را تجویز مى کند که بایستى در طول روز بصورت موضعى استفاده شود. روزهاى اول جویدن غذاها براى بیمار دشوار است و بیمار معمولا از غذاهاى آبکى و له شده توسط نى تغذیه مى کند. در هنگام غذاخوردن نیز بایستى کش هاى ارتودنسی در دهان بیمار باشند تا موقعیت فک منحرف نشود. با پیشرفت تکنیک هاى جراحى فک،دوران نقاهت عمل فک معمولا یک هفته طول مى کشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

ارتودنسی پس از جراحى فک

هدف از ادامه دادن ارتودنسی پس از جراحى فک رفع اشکلات جزیى و تثبیت روابط نهایى فکین و دندانها مى باشد. این دوره معمولا حدود ٩ماه به طول مى انجامد .  پس از آنکه موقعیت نهایى دندانها حاصل شد نوبت به درآورن براکت ها مى رسد. در این نوع ارتودنسی نیز مانند سایر انواع ارتودنسی،پس از خارج کردن وسایل ارتودنسی،نگهدارنده ارتودنسی (ریتینر) به بیمار تحویل مى شود. جهت مشاهده عکس بیماران درمان شده با روش های ارتودنسی و جراحی فک به بخش نمونه های درمانی در سایت سر بزنید

0/5 (0 نظر)
2 پاسخ
 1. نادر یزدیان
  نادر یزدیان می گوید

  سلام،روزتون بخیر
  جناب دکتر اصلانی گرامی،متشکرم بابت درج این مقاله…
  توضیحات بسیار روان و کمک کننده بود.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *