ارتودنسي متحرك

در يك تقسيم بندى كلى، ارتودنسي را مى توان به دو صورت ارتودنسي ثابت (يا همان سيم كشى دندانها!)  و ارتودنسي متحرك تقسيم نمود. ارتودنسي متحرك يا پلاك متحرك وسيله اى است كه از يك سرى اجزاى سيمى و آكريلى تشكيل شده است و با نشستن روى دندانها، يك سرى حركت هاى خاص را انجام مى دهد. همانطور كه از نام ارتودنسي متحرك برمى آيد، پلاك هاى ارتودنسي متحرك را مى توان برداشت و دوباره گذاشت. ارتودنسي متحرك معمولا (و البته نه هميشه) در سنين پايين به كار مى رود و تاثير مهمى در انجام ارتودنسي پيشگيرى و يا ارتودنسي كودكان دارد. با اينحال مواردي نيز وجود دارد كه پلاك هاى متحرك ارتودنسي در سنين بالاتر به كار مى روند.

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

انواع پلاك ارتودنسي

ارتودنسي متحرك مى تواند بصورت پلاك متحرك فك بالا و يا پلاك متحرك فك پايين و يا هر دو به كار رود. كارهايى كه توسط پلاك متحرك ارتودنسي انجام مى شوند به چند قسمت مهم مربوط مى شوند:پلاك متحرك مى تواند يك سرى حركات فكى را در سنينى كه رشد وجود دارد هدايت نمايد؛همينطور پلاك متحرك مى تواند يك سرى حركات دندانى ساده را نيز انجام دهد. علاوه بر اين پلاك هاى متحرك ارتودنسي مى توانند بصورت ريتينر در نگهدارى نتايج ارتودنسي موثر باشند و يا حتى يك سرى جابجايى هاى خفيف دندانى (را كه اصطلاحا برگشت درمان ارتودنسي ناميده مى شوند) انجام دهند. بهر حال در مقاله پيش رو تلاش مى كنيم انواع پلاك ارتودنسي را به زبان ساده توضيح دهيم

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك فك بالا

پلاك متحرك فك بالا از كام و قلابهاى روى پلاك متحرك كمك مى گيرد تا روى دندانهاى بالا بنشيند. اين پلاك متحرك معمولا براى باز كردن و وسيع كردن كام بكار مى رود. در وسط اين پلاك متحرك پيچى تعبيه شده است كه آچار آن در اختيار والدين مراجعه كننده قرار مى گيرد و آنها با بازكردن اين پيچ مى توانند فك بالا را گسترش دهند. اينكار بويژه در افرادى كه تنفس دهانى دارند يا كام آنها تنگ مى باشد بسيار كمك كننده است و امكان اين را فراهم مى كند كه قوس دندانى فك بالا، شكل مناسبى را پيدا كند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهداشت ارتودنسی در طول سفر

ارتودنسي متحرك فك پايين

پلاك هاى متحرك فك پايين كمتر از پلاكهاى متحرك فك بالا كاربردى هستند ولى با اينحال كاربردهاى خود را دارند. ارتودنسي متحرك فك پايين در بهبود نظم و تصحيح نامرتبى دندانهاى پايين موثر مى باشند. پلاك متحرك فك پايين به اندازه پلاك متحرك فك بالا گير خوبى ندارد و مقدارى لق تر از پلاك متحرك فك بالا مى باشد؛علت آن نيز در اين موضوع مى باشد كه دندانهاى فك پايين بخوبى دندانهاى فك بالا گير مناسبى ندارند و از طرفى پلاك متحرك فك پايين به دليل وجود زبان، نمى تواند به كف دهان بخوبى بچسبد.

ارتودنسي متحرك فك بالا و فك پايين

در مواردى ممكن است فرد بصورت مجزا در هر فك نياز به پلاك متحرك ارتودنسي داشته باشد كه به همين منظور در هر دو فك كار انجام مى شود. استفاده همزمان از پلاك متحرك بالا و پايين دشوار است و در مواردى اين چنينى گاهى متخصص ارتودنسي براى كمك به استفاده فرد، زمان استفاده يكى را روزانه و ديگرى را شبانه قرار مى دهد. در پلاك متحرك بالا و پايين معمولا هر يك از پلاك ها بصورت مستقل در فك مورد نظر كار انجام مى دهد اما مواردى وجود دارد كه پلاك هاى متحرك بالا و پايين بصورت تركيبى با هم عمل مى كنند كه در اصطلاح دستگاه فانكشنال ارتودنسي ناميده مى شود.

دستگاه فانكشنال ارتودنسي

در مواردى كه فك پايين بخوبى رشد نيافته است و (در مقايسه با فك بالا) عقب بودن فك پايين مشاهده مى شود، مى توان از فرصت رشد باقيمانده براى تحريك رشد فك پايين بهره گرفت. پلاك هاى فانكشنال تركيبى از يك پلاك متحرك در فك بالا و يك پلاك متحرك ديگر در فك پايين مى باشد كه فرد را مجبور مى كند فك پايين خود را در موقعيت جلوترى ببندد.

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

اين پلاك هاى متحرك بالا و پايين در تركيب با يكديگر عمل مى كنند و در يك بازه زمانى ٩-١٢ماهه آنقدر فرد را به جلو آوردن فك پايين مجبور مى كنند كه موجب رشد اين فك مى شوند. ارتودنسي فانكشنال امروزه نقش بسيار مهمى در درمان هاى اسكلتى فكى دارد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
عدم تقارن صورت چیست و چگونه درمان می شود؟

پلاك هاى شفاف ارتودنسي (ارتودنسي نامرئي)

انواع ديگرى از پلاك هاى ارتودنسي نيز به ارتودنسي معرفى شده اند كه ظاهر شفافى دارند و ساختارى متفاوت از پلاك هاى متحرك معمول ارتودنسي دارند. اين پلاك هاى شفاف ارتودنسي (كه ارتودنسي نامرئى نيز ناميده مى شوند) به صورت مرتب بكار رفته و تعويض مى شوند و در استفاده مرتب از آنها، مشكلات ارتودنسي خفيف به تدريج درمان مى شوند. امكان استفاده از اين نوع ارتودنسي، بدليل شرايط خاص موجود در كشورمان (تحريم ها)  دشوارى هاى خاص خود را دارد.

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

پلاك متحرك بعد از ارتودنسي

مراجعه كنندگان پس از اتمام ارتودنسي ثابت و به منظور تثبيت دندانها در موقعيت نهايى خود، بايستى تا مدتى از پلاك هاى متحرك ارتودنسي استفاده نمايند. هدف از پلاك متحرك بعد از ارتودنسي نگهدارى دندانها در موقعيت خود مى باشد. مدت زمانى كه بايستى فرد از پلاك متحرك بعد از ارتودنسي استفاده نمايد، بسيار متغير و بر اساس تشخيص ارتودنتيست مربوطه مى باشد. متخصصين ارتودنسي مختلف سليقه هاى مختلفى در استفاده از انواع نگهدارنده هاى ارتودنسي در بيماران دارند ولى اينكه يك متخصص ارتودنسي در هر دو فك بالا و پايين پلاك متحرك ارتودنسي تجويز كند چيز عجيبى نيست.

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك

ارتودنسي متحرك بهتر است يا ثابت؟

اين سوال را بصورت شايعى از مراجعه كنندگان ارتودنسي مى شنويم كه آيا براى مرتب كردن دندان هايم نمى توانم بجاى ارتودنسي ثابت از ارتودنسي متحرك استفاده نمايم؟واقعيت امر اين است كه تفاوت هاى عمده اى بين ارتودنسي ثابت و ارتودنسي متحرك وجود دارد. ارتودنسي متحرك براى حركت هاى دندانى محدوديت عمده اى دارد و نميتواند ريشه دندانها را جابجا كند و اينرو در مواردى كه نياز به رديف كردن دندانها باشد، كاربردى ندارد. براكت هاى ارتودنسي ثابت مانند دستگيره اى به روى دندانها متصل مى شود و قادر است همراه با تاج دندانها، ريشه آنها را نيز حركت دهد. ازينرو ارتودنسي متحرك بجاى ارتودنسي ثابت (و بالعكس) به كار نمى رود و استفاده از اين دو ارتودنسي مختلف، كاربردهاى خود را دارد.

ارتودنسي متحرك در بزرگسالان

همانطور كه توضيح داده شد ارتودنسي متحرك و ارتودنسي ثابت هر كدام كاربردهاى خاص خود را دارند ولى از آنجاييكه كاربرد ارتودنسي ثابت در مرتب كردن دندانها بيشتر مى باشد و آنچه كه در نوجوانان و بزرگسالان بيشتر مورد توجه مى باشد همين مرتب كردن دندانها مى باشد، از ارتودنسي ثابت بيشتر در سنين بالاتر و از ارتودنسي متحرك بيشتر در سنين پايين تر استفاده مى شود. البته اين موضوع قانون نمى باشد و اگر نوع حركت دندانى مورد نياز، به حركت ريشه دندان نيازى نداشته باشد، پلاك متحرك ارتودنسي در بزرگسالان نيز قابل استفاده است. بيشترين كاربرد پلاك متحرك ارتودنسي در بزرگسالان  در مواردى است كه يك يا دو دندان فرد در اثر استفاده نامرتب يا عدم استفاده از نگهدارنده ارتودنسي (ريتينر) به موقعيت قبلى خود برگشته باشد. در اين موارد ديگر نيازى نيست كه تمام دندانها سيم بسته شوند و با پلاك متحرك معمولا مى توان موقعيت دندان جابجا شده را تصحيح نمود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسی نامرئى در کرج

مراحل ارتودنسي متحرك

انجام ارتودنسي متحرك، مراحل پيچيده اى ندارد. پس از تهيه عكسهاى ارتودنسي و تكميل مدارك مورد نياز، از فك مورد نظر قالبگيرى ارتودنسي انجام مى شود. از روى قالب ارتودنسي، مدل گچى دندانهاى فرد ريخته مى شود و روى همين مدل گچى،  پلاك متحرك ارتودنسي در لابراتوار ارتودنسي ساخته شده و به كلينيك ارتودنسي برگردانده مى شود. در جلسه تحويل پلاك متحرك ارتودنسي در زمينه نحوه نگهدارى پلاك متحرك و شرايط استفاده از آن به بيمار توضيح داده مى شود. جلسات ويزيت پلاك متحرك ارتودنسي نيز همانند ارتودنسي ثابت معمولا بصورت ماهيانه انجام مى شود.

قيمت ارتودنسي متحرك

قبلا در مقاله اى مجزا و بصورت مفصل در مورد هزينه ارتودنسي توضيحات مبسوطى ارائه نموده ايم كه در صورت علاقه مندى مى توانيد به آن مراجعه نماييد. هزينه هر فك پلاك ارتودنسي معمولا يك سوم تا نصف هزينه هر فك ارتودنسي ثابت مى باشد و طبيعتا در مواردى كه نياز به هر دو پلاك متحرك ارتودنسي در فك بالا و فك پايين باشد (مانند پلاك هاى فانكشنال) قيمت آن دو برابر خواهد بود. نحوه پرداخت هزينه ارتودنسي متحرك با ارتودنسي ثابت يك تفاوت مهم دارد و آنهم اين است كه طول دوره درمان با ارتودنسي متحرك چند ماه بيشتر نيست و مانند ارتودنسي ثابت خيلى نمى توان هزينه ارتودنسي متحرك را بصورت قسطى پرداخت كرد . ارتودنسي اقساطى در هزينه پلاك متحرك خيلى معنايى ندارد و هزينه آن اغلب با تحويل وسيله يا در چند ماه اول تسويه مى شود.

3/5 (2 نظر)
4 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *