بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

دندانپزشكى زيبايي (كه ارتودنسي نيز جزو آن محسوب مى شود) در ده سال گذشته بيشترين تحول را در علوم پزشكى كشور ما داشته است. با تصميمى كه در اواخر دهه ١٣٨٠ در دبيرخانه تخصصى دندانپزشكى براى افزايش تعداد متخصصين دندانپزشكى گرفته شد، امروزه هر رشته تخصصى دندانپزشكى تعداد متخصصين قابل قبولى را در كشور دارد. تعداد متخصصين ارتودنسي نيز مانند ساير رشته هاى تخصصى در دهه ١٣٩٠ افزايش يافته است و اينك مى توان گفت كه اكثر شهرهاى بزرگ كشور داراى متخصص ارتودنسي مى باشند و حتى كلانشهرها از حضور چندين متخصص ارتودنسي خوب بهره مى برند. مسئله اى كه ازين به بعد اهميت مى يابد، انتخاب بهترين متخصص ارتودنسي از بين چند متخصص ارتودنسي خوب مى باشد. در مقاله پيش رو قصد داريم انتخاب بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس را به بحث بگذاريم و چالش هاى انتخاب بهترين متخصص ارتودنسي را بررسى كنيم…

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

دكتر ارتودنسي در كرج و فرديس

 شهر كرج، فرديس و شهرهاى اقمارى كرج روى هم بيش از هزار دندانپزشك دارند كه به درمان در استان البرز مشغول مى باشند. يك دندانپزشك در طى دوران شش ساله دندانپزشكى خود تعليمات مربوط به ترميم پوسيدگى دندان، ترميم زيبايي دندان (از قبيل لمينيت دندان و كامپوزيت دندان) ، عصب كشى دندان، روكش دندان، جرم گيرى دندان، تهيه راديوگرافى دندان و درمانهاى معمول دندانپزشكى را مى آموزد اما يك سرى امور دندانپزشكى، درمانهايى تخصصى هستند و نياز به مراجعه به دكتر دندانپزشك متخصص دارند. يكى از اين درمانها ارتودنسي است. فقط ارتودنسي متحرك در دوران دندانپزشكى عمومى بصورت علمى تدريس مى شود و ارتودنسي ثابت (سيم كشى دندان) فقط در دوره تخصصى ارتودنسي آموزش داده مى شود و براى انجام آن نيازمند مراجعه به دكتر ارتودنسي متخصص وجود دارد. البته دندانپزشكانى مبادرت به شركت در كلاسهاى آموزش ارتودنسي ثابت مى نمايند ولى اين دوره هاى كوتاه مدت به هيچ عنوان نمى توانند جايگيزينى براى آموزش هاى ارتودنسي ثابت در بخش تخصصى ارتودنسي دانشكده هاى دندانپزشكى كشور باشد. دندانپزشكان مى توانند برخى كارهاى درمانى كه روى آن تمركز دارند را در تابلوى خود درج نمايند و نوشتن لغت ارتودنسي روى تابلوى دكتر دندانپزشك به معناى اين نيست كه وى صلاحيت انجام ارتودنسي را دارد. براى اينكه متوجه بشويد كه دكتر ارتودنسي متخصص كيست بايستى لغتمتخصص ارتودنسي را در مهر نظام پزشكى وى مشاهده كنيد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي متحرك

 

دكتر ارتودنسي خوب در كرج و فرديس

اما دكتر ارتودنسي خوب كيست؟دكتر ارتودنسي خوب كسى است كه در محدوده معلومات ارتودنسي خود به درمانهاى ارتودنسي مبادرت نمايد. به اين معنا كه يك دكتر دندانپزشك فقط دانش انجام درمانهاى ارتودنسي متحرك را دارد و اگر مراجعه كننده ارتودنسي نيازمند ارتودنسي ثابت (سيم بستن دندان) باشد، بايستى وى را به دكتر ارتودنسي متخصص ارجاع دهد؛همانگونه كه يك دكتر ارتودنسي متخصص،  تبحر يك دندانپزشك را در انجام درمانهاى دندانپزشكى ندارد و بهتر است اينگونه درمانها را به دكتر دندانپزشك ارجاع دهد. البته در محدوده درمانهاى دندانپزشكى، قلمرو تعيين شده اى وجود ندارد و هردندانپزشكى مى تواند مبادرت به درمانهاى حتى پيچيده تخصصى نيز بنمايد و فقط زمانى مورد بازخواست قرار مى گيرد كه مشكلى پيش آيد. در اصل خود مراجعه كننده است كه بايستى براى درمانهاى دندانپزشكى پيچيده خود مبادرت به انتخاب دكتر متخصص بنمايد و احتمال بروز مشكل در درمان خود را كاهش دهد.

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

متخصص ارتودنسي در كرج و فرديس

كرج در سالهاى اخير مقصد متخصصين ارتودنسي توانمندى بوده است. در اصطلاح گفته مى شود كه به ازاى هر صدهزار نفر جمعيت، نياز به يك متخصص ارتودنسي وجود دارد و ازين حيث جمعيت دوميليونى شهر كرج، نيازمند حداقل بيست متخصص ارتودنسي مى باشد. در ابتداى سال ١٣٩٧ كرج بيش از ده نفر متخصص ارتودنسي رسمى دارد و حداقل بيست متخصص ارتودنسي نيز بصورت پاره وقت در كلينيك هاى دندانپزشكى كرج مشغول بكار مى باشند. بر اساس توضيحات فوق مى توان متوجه شد كه در كرج كمبود متخصص ارتودنسي وجود ندارد و با اين حساب انتخاب براى بهترين متخصص ارتودنسي از بين چندين متخصص ارتودنسي خوب مى باشد.

متخصص ارتودنسي خوب در كرج و فرديس

يك متخصص ارتودنسي خوب بايستى داراى يك سرى ويژگيهايى باشد كه به آن اشاره مى شود.

در وهله اول يك متخصص ارتودنسي خوب بايد دانش و تجربه قابل قبولى داشته باشد. براى سنجش معلومات يك متخصص ارتودنسي آزمونى به نام بورد تخصصى وجود دارد كه هر متخصص ارتودنسي پس از اتمام دوره تخصصى خود در آن شركت مى نمايد. اگر متخصص ارتودنسي  موفق به اخذ مدرك بورد تخصصى ارتودنسي شده باشد، به معناى اين است كه معلومات وى توسط وزارت بهداشت كشورمان تاييد شده است. تجربه يك متخصص ارتودنسي نيز بسيار اهميت دارد. البته در مورد تجربه نيز شاخص قطعى براى سنجش وجود ندارد. هر چقدر يك متخصص ارتودنسي تعداد بيمار بيشترى درمان كرده باشد، دكتر ارتودنسي باتجربه ترى به حساب مى آيد. از طرفى مفهوم تجربه در زمينه ارتودنسي با ساير درمانهاى دندانپزشكى نيز مقدارى متفاوت مى باشد.  به اين موضوع توجه كنيد كه ارتودنسي درمانى طولانى است و براى اينكه يك متخصص ارتودنسي به اندازه كافى مجرب شود، بايستى يك دوره درمان ارتودنسي در بيماران را به اتمام برساند. حداقل سه سال طول مى كشد كه يك متخصص ارتودنسي تجربه كافى را كسب نمايد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بی حسی در جراحی فک و صورت

يك متخصص ارتودنسي خوب از نظر اخلاقى نيز بايستى فرد متعهدى باشد. در اين مورد نيز مسئله با ساير درمانهاى دنداپنزشكى متفاوت است. در اكثر كارهاى دندانپزشكى، ويزيت بصورت تك جلسه يا حداكثر چند جلسه مى باشد و درمان مراجعين در مدت نسبتا كوتاهى به اتمام مى رسد. اما در ارتودنسي  وضعيت متفاوت است؛يك متخصص ارتودنسي، طرح درمان ارتودنسي فرد را مشخص مى كند و بر اساس اين طرح درمان، حركت مى نمايد. زمان درمان نيز معمولا زير يكسال نيست و ازينرو انجام اين درمان،  يك متخصص ارتودنسي متعهد را مى طلبد. كم پيش مى آيد كه يك متخصص ارتودنسي كار بيماران را نيمه كاره رها كند ولى شرط احتياط اين است كه متخصص ارتودنسي انتخاب شود كه سابقه درمانى چند ساله در محيط درمانى خود داشته باشد.

متخصص ارتودنسي خوب بايستى مردم دار نيز باشد و علت آن نيز باز هم به زمان دار بودن ارتودنسي برمى گردد. همانطور كه قبلا توضيح داده شد، مسيرى كه در ابتداى ارتودنسي توسط متخصص ارتودنسي طرح ريزى مى شود، بايستى تا انتها توسط همان دكتر ارتودنسي پيش برود و بسيار دشوار است كه يك فردى كه ارتودنسي روى دندانهاى خود دارد، متخصص ارتودنسي خود را عوض كند. معمولا متخصصين ارتودنسي نيز ادامه كار دكتر ارتودنسي قبلى را نمى پذيرند و ازينرو از همان ابتداى كار، متخصص ارتودنسي را انتخاب كنيد كه بتوانيد با وى ارتباط مناسبى برقرار نماييد.

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

متخصص ارتودنسي در چهارراه طالقانى كرج

اما چگونه مى توان بين متخصصين ارتودنسي خوب در كرج، بهترين متخصص ارتودنسي را انتخاب كرد…بايستى عنوان كرد كه كرج ازين بابت يك مزيت ويژه نسبت به شهرهاى ديگر دارد و آنهم حضور چهارراه طالقانى در اين شهر مى باشد!چهارراه طالقانى كرج مركز درمانهاى دندانپزشكى در شهر كرج مى باشد و كلينيك تخصصى ارتودنسي اكثر متخصصين ارتودنسي كرج نيز نزديك به اين ناحيه قرار دارد. در واقع اگر چهارگوشه چهارراه طالقانى را در نظر بگيريد، ضلع شمالى آن به پل آزادگان، ضلع جنوبى آن به هفت تير، ضلع غربى آن به ميدان سپاه و ضلع شرقى آن به ميدان شهدا ختم خواهد شد و جالب است بدانيد تقريبا مطب تمام ارتودنتيستهاى كرج در اين محدوده قراردارد. در واقع براى انتخاب بهترين متخصص ارتودنسي كرج كافيست به مطب چند متخصص ارتودنسي خوب در كرج براى ويزيت مراجعه نماييد. در ارزيابى نيز بر اساس ملاك هايى كه عنوان شد مى توانيد بهترين متخصص ارتودنسي را از بين چند متخصص ارتودنسي خوب انتخاب نماييد. در واقع و بطور خلاصه، راه انتخاب بهترين متخصص ارتودنسي كرج از چهارراه طالقانى كرج مى گذرد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
مشکلات ارتودنسی

متخصص ارتودنسي در فرديس كرج

در اواخر تابستان سال ١٣٩٦، مناطق شماره سوم و دهم شهر كرج از اين شهر جدا شدند و بصورت مستقل شهرستان فرديس كرج را تشكيل دادند. شهرستان فرديس از جمله مناطق داراى تراكم جمعيتى بالا در استان البرز مى باشد و به نظر مى رسد كه در مورد متخصصين دندانپزشكى كمبودى نداشته باشد؛اما واقعيت چيز ديگرى است. درشهرستان فرديس بجز يك متخصص درمان ريشه دندان، هيچ متخصص دندانپزشكى ديگرى مطب تاسيس ننموده است و بر اين اساس شما هيچ متخصص ارتودنسي را در فرديس كرج پيدا نمى كنيد كه بصورت تمام وقت در اين منطقه مطب ارتودنسي تاسيس كرده باشد. مراجعين ارتودنسي در فرديس كرج اگر امكان اين را نداشته باشند كه به كلينيك هاى ارتودنسي متخصصين ارتودنسي در كرج مراجعه كنند،  بايستى ارتودنسي خود را در كلينيك هاى دندانپزشكى فرديس  (كه بصورت پاره وقت از متخصصين ارتودنسي بهره مى گيرند) انجام دهند.

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

بهترين متخصص ارتودنسي در كرج و فرديس

با توجه به توضيحاتى كه عنوان شد مشخص مى شود كه شهر كرج (كه در حال تبديل شدن به دومين شهر پرجمعيت ايران مى باشد) از نظر خدمات دندانپزشكى تخصصى (از جمله ارتودنسي) در سطح بالايى قرار دارد و داراى چندين متخصص ارتودنسي خوب و باكيفيت مى باشد. براى انتخاب بين متخصصين ارتودنسي كرج كافيست محدوده چهارراه طالقانى كرج را مدنظر داشته باشيد و از ويزيت و مشاوره ارتودنسي چند متخصص ارتودنسي خوب در كرج استفاده نماييد تا در نهايت بهترين متخصص ارتودنسي كرج را انتخاب نماييد. بايستى توجه كرد كه بهترين متخصص ارتودنسي كرج آن دكتر ارتودنسي است كه توانسته است بر اساس شرايط درمانى شما بهترين طرح درمان ارتودنسي را پيشنهاد كند و شما را به اين باور برساند كه توانايى انجام درمان ارتودنسي شما را دارد.

0/5 (0 نظر)
3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *