دندانپزشکى زیبایی (که ارتودنسی نیز جزو آن محسوب مى شود) در ده سال گذشته بیشترین تحول را در علوم پزشکى کشور ما داشته است. با تصمیمى که در اواخر دهه ١٣٨٠ در دبیرخانه تخصصى دندانپزشکى براى افزایش تعداد متخصصین دندانپزشکى گرفته شد، امروزه هر رشته تخصصى دندانپزشکى تعداد متخصصین قابل قبولى را در کشور دارد. تعداد متخصصین ارتودنسی نیز مانند سایر رشته هاى تخصصى در دهه ١٣٩٠ افزایش یافته است و اینک مى توان گفت که اکثر شهرهاى بزرگ کشور داراى متخصص ارتودنسی مى باشند و حتى کلانشهرها از حضور چندین متخصص ارتودنسی خوب بهره مى برند. مسئله اى که ازین به بعد اهمیت مى یابد، انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی از بین چند متخصص ارتودنسی خوب مى باشد. در مقاله پیش رو قصد داریم انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس را به بحث بگذاریم و چالش هاى انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی را بررسى کنیم…

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس

 شهر کرج، فردیس و شهرهاى اقمارى کرج روى هم بیش از هزار دندانپزشک دارند که به درمان در استان البرز مشغول مى باشند. یک دندانپزشک در طى دوران شش ساله دندانپزشکى خود تعلیمات مربوط به ترمیم پوسیدگى دندان، ترمیم زیبایی دندان (از قبیل لمینیت دندان و کامپوزیت دندان) ، عصب کشى دندان، روکش دندان، جرم گیرى دندان، تهیه رادیوگرافى دندان و درمانهاى معمول دندانپزشکى را مى آموزد اما یک سرى امور دندانپزشکى، درمانهایى تخصصى هستند و نیاز به مراجعه به دکتر دندانپزشک متخصص دارند. یکى از این درمانها ارتودنسی است. فقط ارتودنسی متحرک در دوران دندانپزشکى عمومى بصورت علمى تدریس مى شود و ارتودنسی ثابت (سیم کشى دندان) فقط در دوره تخصصى ارتودنسی آموزش داده مى شود و براى انجام آن نیازمند مراجعه به دکتر ارتودنسی متخصص وجود دارد. البته دندانپزشکانى مبادرت به شرکت در کلاسهاى آموزش ارتودنسی ثابت مى نمایند ولى این دوره هاى کوتاه مدت به هیچ عنوان نمى توانند جایگیزینى براى آموزش هاى ارتودنسی ثابت در بخش تخصصى ارتودنسی دانشکده هاى دندانپزشکى کشور باشد. دندانپزشکان مى توانند برخى کارهاى درمانى که روى آن تمرکز دارند را در تابلوى خود درج نمایند و نوشتن لغت ارتودنسی روى تابلوى دکتر دندانپزشک به معناى این نیست که وى صلاحیت انجام ارتودنسی را دارد. براى اینکه متوجه بشوید که دکتر ارتودنسی متخصص کیست بایستى لغتمتخصص ارتودنسی را در مهر نظام پزشکى وى مشاهده کنید.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
مراحل ارتودنسي

 

دکتر ارتودنسی خوب در کرج و فردیس

اما دکتر ارتودنسی خوب کیست؟دکتر ارتودنسی خوب کسى است که در محدوده معلومات ارتودنسی خود به درمانهاى ارتودنسی مبادرت نماید. به این معنا که یک دکتر دندانپزشک فقط دانش انجام درمانهاى ارتودنسی متحرک را دارد و اگر مراجعه کننده ارتودنسی نیازمند ارتودنسی ثابت (سیم بستن دندان) باشد، بایستى وى را به دکتر ارتودنسی متخصص ارجاع دهد؛همانگونه که یک دکتر ارتودنسی متخصص،  تبحر یک دندانپزشک را در انجام درمانهاى دندانپزشکى ندارد و بهتر است اینگونه درمانها را به دکتر دندانپزشک ارجاع دهد. البته در محدوده درمانهاى دندانپزشکى، قلمرو تعیین شده اى وجود ندارد و هردندانپزشکى مى تواند مبادرت به درمانهاى حتى پیچیده تخصصى نیز بنماید و فقط زمانى مورد بازخواست قرار مى گیرد که مشکلى پیش آید. در اصل خود مراجعه کننده است که بایستى براى درمانهاى دندانپزشکى پیچیده خود مبادرت به انتخاب دکتر متخصص بنماید و احتمال بروز مشکل در درمان خود را کاهش دهد.

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

متخصص ارتودنسی در کرج و فردیس

کرج در سالهاى اخیر مقصد متخصصین ارتودنسی توانمندى بوده است. در اصطلاح گفته مى شود که به ازاى هر صدهزار نفر جمعیت، نیاز به یک متخصص ارتودنسی وجود دارد و ازین حیث جمعیت دومیلیونى شهر کرج، نیازمند حداقل بیست متخصص ارتودنسی مى باشد. در ابتداى سال ١٣٩٧ کرج بیش از ده نفر متخصص ارتودنسی رسمى دارد و حداقل بیست متخصص ارتودنسی نیز بصورت پاره وقت در کلینیک هاى دندانپزشکى کرج مشغول بکار مى باشند. بر اساس توضیحات فوق مى توان متوجه شد که در کرج کمبود متخصص ارتودنسی وجود ندارد و با این حساب انتخاب براى بهترین متخصص ارتودنسی از بین چندین متخصص ارتودنسی خوب مى باشد.

متخصص ارتودنسی خوب در کرج و فردیس

یک متخصص ارتودنسی خوب بایستى داراى یک سرى ویژگیهایى باشد که به آن اشاره مى شود.

در وهله اول یک متخصص ارتودنسی خوب باید دانش و تجربه قابل قبولى داشته باشد. براى سنجش معلومات یک متخصص ارتودنسی آزمونى به نام بورد تخصصى وجود دارد که هر متخصص ارتودنسی پس از اتمام دوره تخصصى خود در آن شرکت مى نماید. اگر متخصص ارتودنسی  موفق به اخذ مدرک بورد تخصصى ارتودنسی شده باشد، به معناى این است که معلومات وى توسط وزارت بهداشت کشورمان تایید شده است. تجربه یک متخصص ارتودنسی نیز بسیار اهمیت دارد. البته در مورد تجربه نیز شاخص قطعى براى سنجش وجود ندارد. هر چقدر یک متخصص ارتودنسی تعداد بیمار بیشترى درمان کرده باشد، دکتر ارتودنسی باتجربه ترى به حساب مى آید. از طرفى مفهوم تجربه در زمینه ارتودنسی با سایر درمانهاى دندانپزشکى نیز مقدارى متفاوت مى باشد.  به این موضوع توجه کنید که ارتودنسی درمانى طولانى است و براى اینکه یک متخصص ارتودنسی به اندازه کافى مجرب شود، بایستى یک دوره درمان ارتودنسی در بیماران را به اتمام برساند. حداقل سه سال طول مى کشد که یک متخصص ارتودنسی تجربه کافى را کسب نماید.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهداشت ارتودنسی در طول سفر

یک متخصص ارتودنسی خوب از نظر اخلاقى نیز بایستى فرد متعهدى باشد. در این مورد نیز مسئله با سایر درمانهاى دنداپنزشکى متفاوت است. در اکثر کارهاى دندانپزشکى، ویزیت بصورت تک جلسه یا حداکثر چند جلسه مى باشد و درمان مراجعین در مدت نسبتا کوتاهى به اتمام مى رسد. اما در ارتودنسی  وضعیت متفاوت است؛یک متخصص ارتودنسی، طرح درمان ارتودنسی فرد را مشخص مى کند و بر اساس این طرح درمان، حرکت مى نماید. زمان درمان نیز معمولا زیر یکسال نیست و ازینرو انجام این درمان،  یک متخصص ارتودنسی متعهد را مى طلبد. کم پیش مى آید که یک متخصص ارتودنسی کار بیماران را نیمه کاره رها کند ولى شرط احتیاط این است که متخصص ارتودنسی انتخاب شود که سابقه درمانى چند ساله در محیط درمانى خود داشته باشد.

متخصص ارتودنسی خوب بایستى مردم دار نیز باشد و علت آن نیز باز هم به زمان دار بودن ارتودنسی برمى گردد. همانطور که قبلا توضیح داده شد، مسیرى که در ابتداى ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی طرح ریزى مى شود، بایستى تا انتها توسط همان دکتر ارتودنسی پیش برود و بسیار دشوار است که یک فردى که ارتودنسی روى دندانهاى خود دارد، متخصص ارتودنسی خود را عوض کند. معمولا متخصصین ارتودنسی نیز ادامه کار دکتر ارتودنسی قبلى را نمى پذیرند و ازینرو از همان ابتداى کار، متخصص ارتودنسی را انتخاب کنید که بتوانید با وى ارتباط مناسبى برقرار نمایید.

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

متخصص ارتودنسی در چهارراه طالقانى کرج

اما چگونه مى توان بین متخصصین ارتودنسی خوب در کرج، بهترین متخصص ارتودنسی را انتخاب کرد…بایستى عنوان کرد که کرج ازین بابت یک مزیت ویژه نسبت به شهرهاى دیگر دارد و آنهم حضور چهارراه طالقانى در این شهر مى باشد!چهارراه طالقانى کرج مرکز درمانهاى دندانپزشکى در شهر کرج مى باشد و کلینیک تخصصى ارتودنسی اکثر متخصصین ارتودنسی کرج نیز نزدیک به این ناحیه قرار دارد. در واقع اگر چهارگوشه چهارراه طالقانى را در نظر بگیرید، ضلع شمالى آن به پل آزادگان، ضلع جنوبى آن به هفت تیر، ضلع غربى آن به میدان سپاه و ضلع شرقى آن به میدان شهدا ختم خواهد شد و جالب است بدانید تقریبا مطب تمام ارتودنتیستهاى کرج در این محدوده قراردارد. در واقع براى انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی کرج کافیست به مطب چند متخصص ارتودنسی خوب در کرج براى ویزیت مراجعه نمایید. در ارزیابى نیز بر اساس ملاک هایى که عنوان شد مى توانید بهترین متخصص ارتودنسی را از بین چند متخصص ارتودنسی خوب انتخاب نمایید. در واقع و بطور خلاصه، راه انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی کرج از چهارراه طالقانى کرج مى گذرد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي كرج

متخصص ارتودنسی در فردیس کرج

در اواخر تابستان سال ١٣٩۶، مناطق شماره سوم و دهم شهر کرج از این شهر جدا شدند و بصورت مستقل شهرستان فردیس کرج را تشکیل دادند. شهرستان فردیس از جمله مناطق داراى تراکم جمعیتى بالا در استان البرز مى باشد و به نظر مى رسد که در مورد متخصصین دندانپزشکى کمبودى نداشته باشد؛اما واقعیت چیز دیگرى است. درشهرستان فردیس بجز یک متخصص درمان ریشه دندان، هیچ متخصص دندانپزشکى دیگرى مطب تاسیس ننموده است و بر این اساس شما هیچ متخصص ارتودنسی را در فردیس کرج پیدا نمى کنید که بصورت تمام وقت در این منطقه مطب ارتودنسی تاسیس کرده باشد. مراجعین ارتودنسی در فردیس کرج اگر امکان این را نداشته باشند که به کلینیک هاى ارتودنسی متخصصین ارتودنسی در کرج مراجعه کنند،  بایستى ارتودنسی خود را در کلینیک هاى دندانپزشکى فردیس  (که بصورت پاره وقت از متخصصین ارتودنسی بهره مى گیرند) انجام دهند.

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

بهترین متخصص ارتودنسی کرج و فردیس

بهترین متخصص ارتودنسی در کرج و فردیس

با توجه به توضیحاتى که عنوان شد مشخص مى شود که شهر کرج (که در حال تبدیل شدن به دومین شهر پرجمعیت ایران مى باشد) از نظر خدمات دندانپزشکى تخصصى (از جمله ارتودنسی) در سطح بالایى قرار دارد و داراى چندین متخصص ارتودنسی خوب و باکیفیت مى باشد. براى انتخاب بین متخصصین ارتودنسی کرج کافیست محدوده چهارراه طالقانى کرج را مدنظر داشته باشید و از ویزیت و مشاوره ارتودنسی چند متخصص ارتودنسی خوب در کرج استفاده نمایید تا در نهایت بهترین متخصص ارتودنسی کرج را انتخاب نمایید. بایستى توجه کرد که بهترین متخصص ارتودنسی کرج آن دکتر ارتودنسی است که توانسته است بر اساس شرایط درمانى شما بهترین طرح درمان ارتودنسی را پیشنهاد کند و شما را به این باور برساند که توانایى انجام درمان ارتودنسی شما را دارد.

0/5 (0 نظر)
به این نوشته امتیاز دهید
  • امتیازات شما
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.33 (3 رای)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *