كلينيك ارتودنسي در كرج

براى بسيارى از افرادى كه تصميم گرفته اند ارتودنسي دندان انجام دهند، سوالاتى پيش مى آيد كه آنها را از دكتر ارتودنسي مى پرسند. يكى از سوالاتى كه از متخصص ارتودنسي پرسيده مى شود اين است كه آيا بهتر است ارتودنسي را در كلينيك دندانپزشكى انجام دهيم يا كلينيك ارتودنسي (مطب متخصص ارتودنسي) . تفاوت هاى كلينيك دندانپزشكى و كلينيك ارتودنسي در چيست؟ در اين مقاله بر آن شديم كه تفاوت هاى انجام ارتودنسي در دو محيط مختلف را مورد بحث و بررسى قرار دهيم تا خوانندگان خود به اين نتيجه برسند كه ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى با شرايط آنها سازگارتر است يا ارتودنسي در كلينيك تخصصى ارتودنسي؟

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك دندانپزشكى

كلينيك دندانپزشكى محيطى درمانى است كه در آن امور عمومى وتخصصى دندانپزشكى توامان انجام مى شود. كارهاى معمول دندانپزشكى توسط دندانپزشك عمومى انجام مى شود ودر صورتى كه درمان مذكور تخصصى باشد، به متخصص دندانپزشكى مربوطه ارجاع مى شود. معمولا دندانپزشكان عمومى بصورت تمام وقت در كلينيك حضور دارند و دندانپزشكان متخصص مربوطه به صورت پاره وقت و بر اساس نياز در كلينيك حضور پيدا مى كنند.

كلينيك تخصصى ارتودنسي

كلينيك تخصصى ارتودنسي در واقع همان مطب يك متخصص ارتودنسي است كه در آن فقط درمان ارتودنسي انجام مى شود و تمركز اصلى روى انواع ارتودنسي مى باشد. تعداد روزهاى حضور متخصص ارتودنسي در كلينيك ارتودنسي خود متفاوت است ولى معمولا سه روز در هفته مى باشد.

ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى

براى انجام ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى معمولا نياز نيست مسافت زيادى را بپيماييد. عموما در نزديكى محل زندگى شما كلينيك دندانپزشكى وجود دارد كه مى توانيد براى انجام ارتودنسي به آن مراجعه كنيد.

روال انجام ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى بدين صورت مى باشد كه شما با مراجعه به يكى از دندانپزشكان كلينيك دندانپزشكى ويزيت مى شويد و در ليست مشاوره هاى ارتودنسي متخصص ارتودنسي ثبت مى شويد. معمولا متخصص ارتودنسي كلينيك دندانپزشكى هفته اى يك روز به كلينيك دندانپزشكى مراجعه مى كند و به شما اطلاع داده مى شود كه در چه روزى از هفته براى مشاوره حضور پيدا كنيد. در روز مشاوره برايتان عكس هاى ارتودنسي تجويز مى شود و در نوبت ويزيت بعدى (كه معمولا هفته بعد مى باشد) عكس هاى شما رويت مى شود و اگر مشكل دندانپزشكى نداشته باشيد، ارتودنسي شما آغاز مى شود. در درمان ارتودنسي شما در كلينيك دندانپزشكى، متخصص ارتودنسي روزهاى خاصى را مراجعه مى كند كه شما نيز بايستى در اين روزها در كلينيك حضور داشته باشيد. محيط كار ارتودنسي شما به گونه اى است كه كار شما دركنار ساير امور دندانپزشكى كلينيك پيش مى رود. متخصص ارتودنسي ابزارهاى ارتودنسي خود را هر جلسه با خود مى آورد و پس از استفاده با خود مى برد. از هزينه اى كه شما براى ارتودنسي خود مى پردازيد درصدى به كلينيك دندانپزشكى تعلق مى گيرد و درصدى نيز سهم متخصص ارتودنسي مى باشد.  پس از اتمام كار ارتودنسي، ممكن است متخصص ارتودنسي ديگر با آن كلينيك دندانپزشكى همكارى ننمايد و ازينرو ارتباط شما با متخصص ارتودنسي مربوطه ممكن است خاتمه يابد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي كرج

ارتودنسي در كلينيك تخصصى ارتودنسي

روال انجام ارتودنسي در كلينيك ارتودنسي بدين شكل مى باشد كه شما در روزى كه نوبت مشاوره ارتودنسي گرفته ايد ويزيت مى شويد و عكس هاى ارتودنسي براى شما تجويز مى شود. پس از تكميل مدارك،  براى شروع ارتودنسي شما نوبت داده مى شود.  معمولا براى انتخاب نوبت هاى ماهيانه خود نيزانتخاب هاى متعددى داريد. محيط اختصاصى ترى براى شما درنظر گرفته مى شود و تمام مراجعه كنندگان ديگر نيز براى كار ارتودنسي خود به اين كلينيك مراجعه مى كنند. تمام هزينه ارتودنسي شما در اختيار كلينيك تخصصى ارتودنسي قرار مى گيرد. پس از اتمام درمان ارتودنسي نيز در صورت نياز دسترسى شما به كلينيك ارتودنسي متخصص ارتودنسي مربوطه حفظ مى شود.

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي در كرج

تفاوت ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى با كلينيك ارتودنسي

  1. اولين تفاوت مابين ارتودنسي در اين دو محيط، به سهولت رفت و آمد و نزديكى به محل سكونت برمى گردد. معمولا در نزديكى محل سكونت خود مى توانيد يك كلينيك دندانپزشكى براى انجام ارتودنسي خود پيدا كنيد اما براى رسيدن به كلينيك ارتودنسي متخصص ارتودنسي مربوطه احتمالا بايستى سختى رفت و آمد را به جان بخريد.
  2. تفاوت بعدى مابين كلينيك ارتودنسي و كلينيك دندانپزشكى در اين است كه در كلينيك دندانپزشكى دسترسى كمترى به متخصص ارتودنسي وجود دارد ولى در كلينيك ارتودنسي معمولا ارتباط بيشترى بين بيماران و متخصص ارتودنسي وجود دارد.
  3. تفاوت ديگر در اين است كه در كلينيك تخصصى ارتودنسي، محيط درمانى تخصصى تر مى باشد و چون تمركز كلينيك روى ارتودنسي مى باشد مراجعين ديگر نيز براى همين كار حضور پيدا مى كنند و لذا امكانات آموزشى و بهداشتى ويژه ارتودنسي احتمالا بيشتر از كلينيك دندانپزشكى خواهد بود.
  4. يكى ديگر از تفاوت هاى ارتودنسي در اين دو محيط درمانى به اين موضوع برمى گردد كه ابزارهاى ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى امكان كمترى براى رعايت بهداشت و استريليزاسيون پيدا مى كنند در حالى كه در كلينيك ارتودنسي، اين كار بلافاصله پس از شيفت كارى و در همان محل كلينيك تخصصى ارتودنسي انجام مى شود.
  5. در كلينيك دندانپزشكى مقدارى از هزينه ارتودنسي كه شما مى پردازيد سهم كلينيك مى شود و مقدار اختصاص يافته براى متخصص ارتودنسي حدود نصف تا دوسوم مى باشد؛ ازينرو در كلينيك تخصص ارتودنسي امكان بيشترى براى متخصص ارتودنسي وجود دارد كه كلينيك ارتودنسي را از نظر تجهيزات و مواد مصرفى تقويت كند.
شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
آیا ممکن است در سنین بالا دندان ها جابجا شوند؟

كلينيك تخصصى ارتودنسي

ارتودنسي با ساير درمانهاى دندانپزشكى تفاوت هاى اساسى دارد. طول دوره درمان ارتودنسي زمانى طولانى را مى طلبد و در اين زمان طولانى بهتر است ارتباط مستمرى با دندانپزشك متخصص ارتودنسي خود داشته باشيد. ابزارها و وسايل كار ارتودنسي نيز با ابزارهاى دندانپزشكى تفاوت هايى دارند و نگهدارى و استريليزاسيون اين لوازم شرايط خاص خود را دارد. مواد مصرفى ارتودنسي نيز بسيار وسايل گران و ارزشمندى هستند و هزينه اى كه بيماران ارتودنسي نيز مى پردازند رقم قابل توجهى است؛ پس چه بهتر كه يك متخصص ارتودنسي تمام هزينه ارتودنسي از بيمار را در اختيار بگيرد تا توان بيشترى براى تهيه متريال خوب مصرفى داشته باشد.  

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي در كرج

در سطح شهر كرج كلينيك هاى دندانپزشكى متعددى وجود دارند كه برخى از آنها حتى كلينيك دندانپزشكى شبانه روزى نيز مى باشند. در ده سال اخير تعداد كلينيك هاى دندانپزشكى كرج زياد شده و اين توسعه محدود به خود كرج نيز نمى باشد. از اواخر دهه ١٣٨٠كلينيك هاى دندانپزشكى در فرديس نيز توسعه يافتند و در طى اين سالها به تعداد كلينيك هاى دندانپزشكى فرديس نيز افزوده شده است. با توجه به مطالبى كه در بحث هاى فوق اشاره شد به طور كلى انجام ارتودنسي در كلينيك تخصصى ارتودنسي (مطب متخصص ارتودنسى) به ارتودنسي در كلينيك دندانپزشكى ترجيح دارد. در شهرهاى بزرگى مانند تهران كه مسئله دسترسى جغرافيايى از اهميت زيادى برخوردارمى باشد شايد بتوان اين موضوع را توجيه كرد اما در شهرى مانند كرج -در صورتى كه بتوانيد سختى رفت و آمد به دكتر ارتودنسي مورد نظرتان را بپذيريد- بهتر است ارتودنسي را در مطب دكتر ارتودنسي متخصص آغاز نماييد. در مورد فرديس البته موضوع متفاوت است و متاسفانه بايستى عنوان شود كه تا ابتداى سال ١٣٩٧ هيچ دكتر ارتودنسي متخصصى در اين منطقه كلينيك تخصصى ارتودنسي داير ننموده است و مراجعين ارتودنسي كه تمايل داشته باشند در مطب متخصص ارتودنسي درمان خود را آغاز نمايند، بايستى به كلينيك ارتودنسي در كرج مراجعه نمايند.

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي در كرج

كلينيك ارتودنسي دكتر اصلانى

كلينيك هاى ارتودنسي دكتر اصلانى در تهران و كرج مجموعه اى مجهز مى باشند كه در آن متخصصين مختلف دندانپزشكى كه با ارتودنسي مرتبط هستند بصورت گروهى مشغول به كار مى باشند. در اين كلينيك هاى ارتودنسي، متخصص ارتودنسي، فوق تخصص ارتودنسي، متخصص دندانپزشكى كودكان و جراحان فك و صورت همكار، در كنار همديگر فعاليت مى نمايند و اين درمان هاى تيمى موجب شده سطح كيفيت درمان در اين كلينيك ها بالا رود. كلينيك ارتودنسي كرج دكتر اصلانى تنها كلينيك ارتودنسي تخصصى در كرج مى باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
دكتر ارتودنسي در كرج و فرديس

0/5 (0 نظر)
2 پاسخ

تعقیب

  1. […] از ارتودنسی ثابت می باشد و باید اذعان نمود که اگر کلینیک ارتودنسی در کرج بنا دارد که ارتودنسی نامریی را در کرج […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *