براى بسیارى از افرادى که تصمیم گرفته اند ارتودنسی دندان انجام دهند، سوالاتى پیش مى آید که آنها را از دکتر ارتودنسی مى پرسند. یکى از سوالاتى که از متخصص ارتودنسی پرسیده مى شود این است که آیا بهتر است ارتودنسی را در کلینیک دندانپزشکى انجام دهیم یا کلینیک ارتودنسی (مطب متخصص ارتودنسی) . تفاوت هاى کلینیک دندانپزشکى و کلینیک ارتودنسی در چیست؟ در این مقاله بر آن شدیم که تفاوت هاى انجام ارتودنسی در دو محیط مختلف را مورد بحث و بررسى قرار دهیم تا خوانندگان خود به این نتیجه برسند که ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى با شرایط آنها سازگارتر است یا ارتودنسی در کلینیک تخصصى ارتودنسی؟

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک دندانپزشکى

کلینیک دندانپزشکى محیطى درمانى است که در آن امور عمومى وتخصصى دندانپزشکى توامان انجام مى شود. کارهاى معمول دندانپزشکى توسط دندانپزشک عمومى انجام مى شود ودر صورتى که درمان مذکور تخصصى باشد، به متخصص دندانپزشکى مربوطه ارجاع مى شود. معمولا دندانپزشکان عمومى بصورت تمام وقت در کلینیک حضور دارند و دندانپزشکان متخصص مربوطه به صورت پاره وقت و بر اساس نیاز در کلینیک حضور پیدا مى کنند.

کلینیک تخصصى ارتودنسی

کلینیک تخصصى ارتودنسی در واقع همان مطب یک متخصص ارتودنسی است که در آن فقط درمان ارتودنسی انجام مى شود و تمرکز اصلى روى انواع ارتودنسی مى باشد. تعداد روزهاى حضور متخصص ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی خود متفاوت است ولى معمولا سه روز در هفته مى باشد.

ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى

براى انجام ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى معمولا نیاز نیست مسافت زیادى را بپیمایید. عموما در نزدیکى محل زندگى شما کلینیک دندانپزشکى وجود دارد که مى توانید براى انجام ارتودنسی به آن مراجعه کنید.

روال انجام ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى بدین صورت مى باشد که شما با مراجعه به یکى از دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکى ویزیت مى شوید و در لیست مشاوره هاى ارتودنسی متخصص ارتودنسی ثبت مى شوید. معمولا متخصص ارتودنسی کلینیک دندانپزشکى هفته اى یک روز به کلینیک دندانپزشکى مراجعه مى کند و به شما اطلاع داده مى شود که در چه روزى از هفته براى مشاوره حضور پیدا کنید. در روز مشاوره برایتان عکس هاى ارتودنسی تجویز مى شود و در نوبت ویزیت بعدى (که معمولا هفته بعد مى باشد) عکس هاى شما رویت مى شود و اگر مشکل دندانپزشکى نداشته باشید، ارتودنسی شما آغاز مى شود. در درمان ارتودنسی شما در کلینیک دندانپزشکى، متخصص ارتودنسی روزهاى خاصى را مراجعه مى کند که شما نیز بایستى در این روزها در کلینیک حضور داشته باشید. محیط کار ارتودنسی شما به گونه اى است که کار شما درکنار سایر امور دندانپزشکى کلینیک پیش مى رود. متخصص ارتودنسی ابزارهاى ارتودنسی خود را هر جلسه با خود مى آورد و پس از استفاده با خود مى برد. از هزینه اى که شما براى ارتودنسی خود مى پردازید درصدى به کلینیک دندانپزشکى تعلق مى گیرد و درصدى نیز سهم متخصص ارتودنسی مى باشد.  پس از اتمام کار ارتودنسی، ممکن است متخصص ارتودنسی دیگر با آن کلینیک دندانپزشکى همکارى ننماید و ازینرو ارتباط شما با متخصص ارتودنسی مربوطه ممکن است خاتمه یابد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهترين متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

ارتودنسی در کلینیک تخصصى ارتودنسی

روال انجام ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی بدین شکل مى باشد که شما در روزى که نوبت مشاوره ارتودنسی گرفته اید ویزیت مى شوید و عکس هاى ارتودنسی براى شما تجویز مى شود. پس از تکمیل مدارک،  براى شروع ارتودنسی شما نوبت داده مى شود.  معمولا براى انتخاب نوبت هاى ماهیانه خود نیزانتخاب هاى متعددى دارید. محیط اختصاصى ترى براى شما درنظر گرفته مى شود و تمام مراجعه کنندگان دیگر نیز براى کار ارتودنسی خود به این کلینیک مراجعه مى کنند. تمام هزینه ارتودنسی شما در اختیار کلینیک تخصصى ارتودنسی قرار مى گیرد. پس از اتمام درمان ارتودنسی نیز در صورت نیاز دسترسى شما به کلینیک ارتودنسی متخصص ارتودنسی مربوطه حفظ مى شود.

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی در کرج

تفاوت ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى با کلینیک ارتودنسی

  1. اولین تفاوت مابین ارتودنسی در این دو محیط، به سهولت رفت و آمد و نزدیکى به محل سکونت برمى گردد. معمولا در نزدیکى محل سکونت خود مى توانید یک کلینیک دندانپزشکى براى انجام ارتودنسی خود پیدا کنید اما براى رسیدن به کلینیک ارتودنسی متخصص ارتودنسی مربوطه احتمالا بایستى سختى رفت و آمد را به جان بخرید.
  2. تفاوت بعدى مابین کلینیک ارتودنسی و کلینیک دندانپزشکى در این است که در کلینیک دندانپزشکى دسترسى کمترى به متخصص ارتودنسی وجود دارد ولى در کلینیک ارتودنسی معمولا ارتباط بیشترى بین بیماران و متخصص ارتودنسی وجود دارد.
  3. تفاوت دیگر در این است که در کلینیک تخصصى ارتودنسی، محیط درمانى تخصصى تر مى باشد و چون تمرکز کلینیک روى ارتودنسی مى باشد مراجعین دیگر نیز براى همین کار حضور پیدا مى کنند و لذا امکانات آموزشى و بهداشتى ویژه ارتودنسی احتمالا بیشتر از کلینیک دندانپزشکى خواهد بود.
  4. یکى دیگر از تفاوت هاى ارتودنسی در این دو محیط درمانى به این موضوع برمى گردد که ابزارهاى ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى امکان کمترى براى رعایت بهداشت و استریلیزاسیون پیدا مى کنند در حالى که در کلینیک ارتودنسی، این کار بلافاصله پس از شیفت کارى و در همان محل کلینیک تخصصى ارتودنسی انجام مى شود.
  5. در کلینیک دندانپزشکى مقدارى از هزینه ارتودنسی که شما مى پردازید سهم کلینیک مى شود و مقدار اختصاص یافته براى متخصص ارتودنسی حدود نصف تا دوسوم مى باشد؛ ازینرو در کلینیک تخصص ارتودنسی امکان بیشترى براى متخصص ارتودنسی وجود دارد که کلینیک ارتودنسی را از نظر تجهیزات و مواد مصرفى تقویت کند.
شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
مکیدن انگشت

کلینیک تخصصى ارتودنسی

ارتودنسی با سایر درمانهاى دندانپزشکى تفاوت هاى اساسى دارد. طول دوره درمان ارتودنسی زمانى طولانى را مى طلبد و در این زمان طولانى بهتر است ارتباط مستمرى با دندانپزشک متخصص ارتودنسی خود داشته باشید. ابزارها و وسایل کار ارتودنسی نیز با ابزارهاى دندانپزشکى تفاوت هایى دارند و نگهدارى و استریلیزاسیون این لوازم شرایط خاص خود را دارد. مواد مصرفى ارتودنسی نیز بسیار وسایل گران و ارزشمندى هستند و هزینه اى که بیماران ارتودنسی نیز مى پردازند رقم قابل توجهى است؛ پس چه بهتر که یک متخصص ارتودنسی تمام هزینه ارتودنسی از بیمار را در اختیار بگیرد تا توان بیشترى براى تهیه متریال خوب مصرفى داشته باشد.  

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی در کرج

در سطح شهر کرج کلینیک هاى دندانپزشکى متعددى وجود دارند که برخى از آنها حتى کلینیک دندانپزشکى شبانه روزى نیز مى باشند. در ده سال اخیر تعداد کلینیک هاى دندانپزشکى کرج زیاد شده و این توسعه محدود به خود کرج نیز نمى باشد. از اواخر دهه ١٣٨٠کلینیک هاى دندانپزشکى در فردیس نیز توسعه یافتند و در طى این سالها به تعداد کلینیک هاى دندانپزشکى فردیس نیز افزوده شده است. با توجه به مطالبى که در بحث هاى فوق اشاره شد به طور کلى انجام ارتودنسی در کلینیک تخصصى ارتودنسی (مطب متخصص ارتودنسى) به ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى ترجیح دارد. در شهرهاى بزرگى مانند تهران که مسئله دسترسى جغرافیایى از اهمیت زیادى برخوردارمى باشد شاید بتوان این موضوع را توجیه کرد اما در شهرى مانند کرج -در صورتى که بتوانید سختى رفت و آمد به دکتر ارتودنسی مورد نظرتان را بپذیرید- بهتر است ارتودنسی را در مطب دکتر ارتودنسی متخصص آغاز نمایید. در مورد فردیس البته موضوع متفاوت است و متاسفانه بایستى عنوان شود که تا ابتداى سال ١٣٩٧ هیچ دکتر ارتودنسی متخصصى در این منطقه کلینیک تخصصى ارتودنسی دایر ننموده است و مراجعین ارتودنسی که تمایل داشته باشند در مطب متخصص ارتودنسی درمان خود را آغاز نمایند، بایستى به کلینیک ارتودنسی در کرج مراجعه نمایند.

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی در کرج

کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانى

کلینیک هاى ارتودنسی دکتر اصلانى در تهران و کرج مجموعه اى مجهز مى باشند که در آن متخصصین مختلف دندانپزشکى که با ارتودنسی مرتبط هستند بصورت گروهى مشغول به کار مى باشند. در این کلینیک هاى ارتودنسی، متخصص ارتودنسی، فوق تخصص ارتودنسی، متخصص دندانپزشکى کودکان و جراحان فک و صورت همکار، در کنار همدیگر فعالیت مى نمایند و این درمان هاى تیمى موجب شده سطح کیفیت درمان در این کلینیک ها بالا رود. کلینیک ارتودنسی کرج دکتر اصلانى تنها کلینیک ارتودنسی تخصصى در کرج مى باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
رشد دندان دائمی پشت دندان شیری

0/5 (0 نظر)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code