یکى از مهمترین چالش ها در یک کلینیک ارتودنسی، شکستن براکت ارتودنسی مى باشد. البته مراجعین معمولا درست دارند از لغت شل شدن براکت ارتودنسی یا لق شدن براکت ارتودنسی بجاى کنده شدن براکت ارتودنسی استفاده نمایند ولى عملا تمامى این اصطلاحات به معنى از دست رفتن اتصال براکت به دندان و افتادن براکت ارتودنسی مى باشد. در اکثر این موارد معمولا خود براکت ارتودنسی نمى شکند و بیشتر جداشدن براکت ارتودنسی از سطح دندان اتفاق مى افتد.  این کنده شدن براکت ارتودنسی موجب مى شود در مسیر درمان ارتودنسی وقفه ایجاد شود و در مواردى حتى حرکات نامطلوبى رخ دهد.  چسباندن براکت شل شده توسط متخصص ارتودنسی نیز نمى تواند جبران جلسه از دست رفته باشد چرا که براکت لق شده را نمى توان بطور دقیق در جاى اول خود نصب نمود و همین موجب ایجاد تاخیر در روند درمان مى شود. در مقاله پیش رو قصد داریم راجع به مکانیسم کنده شدن براکت ارتودنسی توضیحاتى را ارائه دهیم و نکاتى کمک کننده را براى  کمتر شدن بروز این مشکل ارائه کنیم…

کنده شدن براکت ارتودنسی

کنده شدن براکت ارتودنسی

براکت ارتودنسی

براکت هاى ارتودنسی در اصل جایگاه هایى هستند که بواسطه آنها نیروى ارتودنسی به دندان اعمال مى شود. امروزه براکت هاى ارتودنسی مرغوب ساختارى شبکه اى در پشت خود دارند که موجب مى شود چسب ارتودنسی حداکثر گیر ممکن را بین آنها و سطح دندان ایجاد نماید. براکت ارتودنسی توسط یک لایه نازک چسب ارتودنسی به سطح دندان چسبیده مى شود و هر چه براکت مورد نظر کیفیت بالاترى داشته باشد، احتمال کنده شدن آن کمتر است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
مکیدن انگشت

چسب براکت ارتودنسی

بیشتر از جنس خود براکت، جنس چسب ارتودنسی در تنظیم اتصال براکت به دندان نقش دارد. چسب هاى دندانى اصطلاحا کامپوزیت نامیده مى شوند و انواع مختلفى دارند. چسب هاى ارتودنسی گرانتر از کامپوزیت هاى معمول دندانى (که با آنها دندان را به رنگ سفید پر مى کنند) مى باشند و این به دلیل خاصیت هوشمند آنهاست. اگر نیروى زیادى در آن واحد به براکت ارتودنسی وارد شود، چسب هاى ارتودنسی خود را آزاد مى کنند تا براکت از روى دندان کنده شود. بله تعجب نکنید؛خاصیت ارزشمند چسب ارتودنسی و گرانى آن نیز به همین دلیل است. اگر براکت هاى ارتودنسی با چسب هاى مخصوص و باکیفیت ارتودنسی چسبانده شده باشند، بایستى با وارد شدن نیروى سنگین (مثل خوردن ته دیگ، گوجه سبز، هویج و…) کنده شوند. علت این موضوع نیز دلیل مهمى دارد. روزى که کار ارتودنسی شما به اتمام برسد و قرار به درآوردن براکت ها باشد، چسب ارتودنسی باکیفیت براحتى از روى دندان تمیز مى شود و رنگ و اثرى نیز برجاى نمى گذارد. اگر قرار باشد براکت ها با چسب هاى ارزان و بى کیفیت چسبانده شوند، کامپوزیت به کار رفته در میناى دندان نفوذ مى کند و اگرچه در طول درمان ارتودنسی براکت به سختى کنده مى شود، در روز در آوردن براکت هاى ارتودنسی، به میناى دندان آسیب مى رسد. علاوه بر این کامپوزیت نفوذ کرده در میناى دندان، در درازمدت موجب تغییررنگ دندان مى شود.

کنده شدن براکت ارتودنسی

کنده شدن براکت ارتودنسی

جدا شدن براکت از دندان

با توضیحاتى که در مطالب بالا داده شد، اکنون مى توان دریافت که جنس خوب براکت و چسب ارتودنسی مرغوب به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطى جداشدن براکت از دندان رخ ندهد. اگر مواد مصرفى ارتودنسی کیفیت بالایى داشته باشند، در عین استحکام مطلوبى که ایجاد مى کنند، در استفاده از نیروهاى سنگین، از روى دندان جدا مى شوند تا در عین حال که مانع واردن شدن نیروها به دندان ها مى شوند، تمهیدى براى روز درآوردن وسایل ارتودنسی نیز اندیشیده شده باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهترین متخصص ارتودنسی کرج

عوارض کنده شدن براکت ارتودنسی

هنگامى که شکستن براکت ارتودنسی یا لق شدن و شل شدن براکت ارتودنسی رخ مى دهد، عملا درمان ارتودنسی به وقفه مى افتد. روال معمول درمان ارتودنسی به این شکل است که رفته رفته به ضخامت و سختى سیمهاى ارتودنسى افزوده مى شود و این روال از سمت سیمهاى نرم به سیمهاى سخت مى باشد. هنگامى که افتادن براکت ارتودنسی رخ مى دهد، ارتودنتیست نخواهد توانست براکت را بصورت دقیق در جاى قبلى خود بچسباند و ازینرو نمى تواند سیم بعدى را در براکت ها قرار دهد و حتى گاهى مجبور مى شود که به اندازه چند سیم به عقب برگردد. این برگشت به عقب گاهى موجب وقفه دو سه ماهه در درمان مى شود. به این موضوع فنى، این را هم اضافه کنید که گاهى کنده شدن براکت ارتودنسی موجب آزاد شدن سیم و ایجاد ناراحتى و آزار بافت نرم در مراجعه کننده ارتودنسی هم مى شود.

کنده شدن براکت ارتودنسی

کنده شدن براکت ارتودنسی

قیمت براکت ارتودنسی

قیمت براکت ارتودنسی بر اساس کیفیت جنس و ماتریال بکار رفته بسیار متغیر مى باشد. براکت هاى آمریکایى و آلمانى بیشترین قیمت براکت ارتودنسی را دارند و اجناس چینى نیز کمترین قیمت براکت ارتودنسی را دارا مى باشند. البته در جدا شدن براکت ارتودنسی آنچه که بیشتر از همه اهمیت دارد، زمانى است که بواسطه شکستن براکت ارتودنسی از شما و متخصص ارتودنسی شما گرفته مى شود و تکمیل درمان ارتودنسی شما را به تعویق مى اندازد. برخى متخصصین ارتودنسی براکت شل شده را مجددا بازیافت کرده و براى بیمار مى چسبانند و برخى دیگر نیز براکت نو براى بیمار مى چسبانند.

کنده شدن براکت ارتودنسی

کنده شدن براکت ارتودنسی

هزینه شکستن براکت ارتودنسی

همان طور که توضیح داده شد، مهمتر از هزینه براکت کنده شده، زمانى است که از شما و ارتودنتیست گرفته مى شود. متخصصین ارتودنسی مختلف نیز در زمینه افتادن براکت ارتودنسی، سلیقه هاى مختلفى دارند. بعضى از همان براکت اول کنده شده، جریمه و هزینه شکستن براکت را دریافت مى کنند و برخى دیگر نیز یکى دو براکت اول را تخفیف مى دهند. بندرت پیش مى آید که یک متخصص ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی خود هزینه شکستن براکت ارتودنسی را دریافت نکند؛در این بین هزینه براکت کنده شده موضوع اصلى نیست بلکه نظم درمان ارتودنسی اهمیت بالاترى دارد. اگر مراجعین ارتودنسی مرتبا براکت بشکنند و مانعى براى این وضعیت در نظر گرفته نشود (مثل هزینه براکت لق شده) درمان ارتودنسی از زمان و نظم معمول خود خارج خواهد شد و اولین کسى که در این بین متضرر مى شود خود بیمار خواهد بود. هزینه شکستن براکت ارتودنسی ترکیبى است از هزینه خود براکت جداشده، هزینه چسب ارتودنسی به کار رفته و زمانى که بابت چسباندن براکت لق شده از کلینیک ارتودنسی گرفته مى شود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسی دیمون

بازهم تاکید می کنیم که هدف اصلى یک کلینیک ارتودنسی از دریافت هزینه کنده شدن براکت ارتودنسی، جلوگیرى از تکرار آن و عقب افتادن درمان مى باشد و اگر قرارشد هزینه براکت کنده شده را پرداخت کنید به معناى این نیست که هربار مى توانید براکت خود را بشکنید و در ازاى آن هزینه براکت کنده شده را بپردازید. موضوع اصلى تغییر عادت غذایى است که بایستى در شما رخ دهد تا تبدیل به مانعى براى تکمیل درمان ارتودنسی شما نشود.

4.6/5 (8 نظر)
10 پاسخ
 1. محمد
  محمد می گوید

  سلام خوب هستید ممنونم از مطلب کاملتون من در کرج زندگی میکنم و برکتم کنده شده و دکترم گفته که ماه دیگه از سفرش بر میگرده من نمیدونم چکار کنم و واقعا داره اذیتم میکنه شما میتونید راهنمایید کنید ؟

  پاسخ
 2. امیر
  امیر می گوید

  سلام دکتر من فعلا فقط براکت هارو چسبانده و سیم و کش وصل نکرده است و براکتم افتاده الان مشکلی پیش می اید برای براکت و دندان هایم یا خیر یا هزینه ای خواهد داشت ممنون

  پاسخ
 3. مهدی
  مهدی می گوید

  با سلام و وقت بخیر
  ببخشید من همراه با براکت دیواره دندونم هم جدا شده همراهش
  نوبت دکترم یک ماه دیگس
  چیکار کنم به نظرتون؟🤦‍♂️

  پاسخ
 4. faramarziyanfateme258@gmail.com
  faramarziyanfateme258@gmail.com می گوید

  سلام.من هی براکتام کنده میشن و الان ۴تا براکتام جدا شدن و هفته دیگه میرم میزارم.ایا به روند درمان آسیب می‌رسونه و فقط روند درمان عقب افتاده میشه یا مشکلات دیگه هم دارع؟بعداین کنده شدن می‌تونه مربوط ارتودنسیتم یا چسب نامرغوبش باشه….؟

  پاسخ
  • mm
   دکتر فرزین اصلانی متخصص ارتودنسی می گوید

   کنده شدن براکت مسلما باعث تاخیر در روند درمان شما میشه و اگر این اتفاق مدام تکرار بشه ممکنه در کیفیت درمان شما تاثیر بزاره
   باید ببینید علت این کنده شدن چی هست و حتما نسبت به کنترل اون عوامل اقدام کنید در غیر این صورت اگر این کار ادامه پیدا کنه درمان شما دچار مشکل خواهد شد
   با ارتودنتیست خودتون راجع به این مشکل حتما صحبت کنید و چاره جویی کنید

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *