در شرایط ویژه اقتصادى که کشور ما سپرى مى کند،امور درمانى زیبایى در سبد اقتصادى خانوارها به سختى قرار مى گیرد. متاسفانه اکثر امور درمانى زیبایى  از حمایت بیمه ها نیز برخوردار نیستند و این موضوع نیز دشوارى پرداخت هزینه هاى این درمان ها را بیشتر مى کند. دندانپزشکى زیبایى نیز از این قاعده پیروى مى کند و هزینه هاى این درمان ها نقش اصلى را در حذف یا پذیرش این درمان ها دارد.ارتودنسی از آن دسته درمان هاى زیبایى دندانپزشکى است که معمولا” هزینه بالایى دارد و اکثر خانواده ها براى تامین هزینه ارتودنسی بایستى برنامه ریزى داشته باشند.به این مسائل این موضوع را هم اضافه کنید که بدلیل عذم وجود ثبات اقتصادی در کشورمان،تعرفه های درمان نیز مانند تعرفه های خدماتی دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد.

درمانهای ارتودنسی نیز با افزایش ناگهانی قبمت ها دچار نوساناتی می شوند که بحث تعیین تعرفه ها را پیچیده تر می کند.در مقاله پیش رو قصد داریم به جوانب مختلف بحث هزینه ارتودنسی بپردازیم؛تعرفه ارتودنسی را به نقد بکشیم،قیمت ارتودنسی را تعریف کنیم وهزینه تقریبى ارتودنسی یا حدود قیمت ارتودنسی را مشخص نماییم.

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

تعرفه ارتودنسی

بطور کلى در بحث درمان هاى زیبایى تعرفه گذارى بسیار مشکل و (شاید حتى نشدنى) است.وزارت بهداشت در سالهاى گذشته تصمیم به تعرفه گذارى را از درمانهاى پزشکى شروع کرد که تجربه نشان داده موفق نبوده است.علت اصلى این موضوع نیز خود بحث زیبایى مى باشد.هنگامى که صحبت از زیبایی مى شود موضوع حالت سلیقه اى به خود مى گیرد و طبیعتا” نمى توان خدماتى را که یک دکتر باسابقه و مطرح ارائه مى کند با یک پزشک کم تجربه مقایسه کرد و یا حتى اندازه ریالى آن را سنجید.در ارتودنسی هم موضوع به همین شکل است و فاکتورهاى تاثیرگذار بر آن به قدرى زیاد است که عملا” تعرفه گذارى را براى نهادهاى دولتى امکان ناپذیر مى کند.به طور کلى تعرفه گذارى ارتودنسی به سه صورت مطرح مى شود:

تعرفه  ارتودنسی دولتى

در دانشکده هاى دندانپزشکى کشور،معمولا” اعضاى هیئت علمى که در حال گذراندن طرح تخصصى خود مى باشند و یا استخدام رسمى دولتى مى باشند، در ساعات غیرادارى در مراکز دندانپزشکى به نام کلینیک ویژه دندانپزشکى مشغول به انجام درمان مى باشند.براى این کلینیک هاى ویژه تعرفه درمان هاى دندانپزشکى تعیین مى شود که از آن به نام تعرفه دولتى دندانپزشکى یاد مى شود.البته این تعرفه گذارى نیز فراگیر نیست و از دانشکده دندانپزشکى شهرى به شهر دیگر متفاوت است.تعرفه ارتودنسى در این مراکز دولتى معمولا” پایین تر از تعرفه ارتودنسی در مراکز غیردولتى مى باشد.

تعرفه ارتودنسی نیمه دولتى

بیمه هاى تکمیلى که خدمات ارتودنسی را مى پذیرند معمولا” تعرفه اى براى ارتودنسی تصویب مى کنند که از آن به عنوان تعرفه ارتودنسی نیمه دولتى نام برده مى شود.البته هر چند این تعرفه در شهرهاى مختلف کشور و در شعبه هاى مختلف یک بیمه در سراسر کشور یکسان است ولى مى تواند از بیمه اى به بیمه اى دیگر متفاوت باشد.نوع پرداخت هزینه ارتودنسی به متقاضیان این درمان نیز گاهی از یک بیمه به بیمه دیگر متفاوت است.

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

 

 

تعرفه ارتودنسی خصوصى

در بخش خصوصى تعرفه هاى ارتودنسی  کاملا”  آزاد مى باشد و توسط خدماتى که در یک کلینیک ارتودنسی ارائه مى شود تعیین مى شود.البته همین موضوع نیز موجب گله بیماران ارتودنسی مى شود که چرا قیمت ارتودنسی از یک متخصص ارتودنسی به متخصص ارتودنسی دیگر متفاوت است

عوامل موثر بر هزینه تقریبى ارتودنسی

براى اینکه این موضوع مشخص شود که چرا حتى حدود قیمت ارتودنسی یا هزینه تقریبى ارتودنسی نیز در بخش خصوصى قابل تعیین نیست،لازم است عوامل موثر بر هزینه ارتودنسی را بررسى کنیم…

١) محیط درمانى ارتودنسی

ارتودنسی که انجام مى شود مى تواند در دو محیط درمانى کلینیک دندانپزشکى یا کلینیک ارتودنسی(مطب متخصص ارتودنسی)انجام پذیرد.کلینیک دندانپزشکى محیط عمومى ترى است و خدمات اختصاصى کلینیک ارتودنسی را ندارد و ازینرو معمولا” هزینه ارتودنسی در آن پایین تر است.کلینیک تخصصی ارتودنسی تمرکز و انسجام بیشتری روی درمانهای ارتودنسی دارد و از این حیث معمولا” کیفیت و طبیعتا” تعرفه بالاتر ارتودنسی را به خود اختصاص می دهد.

٢) تجربه متخصص ارتودنسی

طبیعتا” متخصص ارتودنسی که تجربه بالاترى داشته باشد با تراکم بیشترى از مراجعین ارتودنسی مواجه خواهد بود و ارتودنسی کردن نزد وى هزینه بالاترى خواهد داشت.هزینه ارتودنسی یک فوق تخصص ارتودنسی نیز بالاتر از یک متخصص ارتودنسی خواهد بود.حتی تعرفه ویزیت یا مشاوره اولیه یک فلوشیپ یا فوق تخصص بالاتر از متخصص ارتودنسی می باشد.لازم به ذکر است که یک دندانپزشک صلاحیت انجام ارتودنسی ثابت را ندارد و اکثر بیمه هاى تکمیلى نیز هزینه ارتودنسی انجام شده توسط دندانپزشک غیرمتخصص را نمى پذیرند.

٣) امکانات درمانى و کیفیت مواد ارتودنسی

کلینیک ارتودنسی هر متخصص ارتودنسی نسبت به متخصص ارتودنسی دیگر امکانات متفاوتى دارد.یک متخصص ارتودنسی خوب بایستى به تعداد مراجعین روزانه خود تسهیلات سخت افزارى (پلایرها و ابزارهاى ارتودنسی)منحصر به هر مراجعه کننده را داشته باشد تا حداکثر شرایط بهداشتى در کلینیک ارتودنسی وى رعایت شود.تعداد و تنوع این ابزارهایى که هر متخصص ارتودنسی براى کلینیک ارتودنسی خود فراهم کرده است روى هزینه ارتودنسی تاثیر مى گذارد.به غیر از این سخت افزارهاى درمانى،یک سرى مواد ارتودنسی نیز توسط متخصص ارتودنسی بصورت متناوب خریدارى مى شوند که در ارتودنسی بیماران مصرف مى شوند.هزینه ماتریال مصرفى نیز بسته به کیفیت آن بسیار متغیر است و تاثیر بسزایى روى قیمت ارتودنسی مى گذارد.با افزایش فاحشی که در قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ رخ داد،هم بهای سخت افزارهای ارتودنسی و هم مواد مصرفی جهش عمده ای را نشان دادند که همین موضوع روی هزینه کلی ارتودنسی موثر است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
متخصص ارتودنسي كرج و فرديس

۴) طول دوره ارتودنسی و پیچیدگى درمان

اثر این موضوع روى هزینه ارتودنسی از تمام عوامل فوق بیشتر است.ارتودنسی درمانى است که در چند جلسه به اتمام نمى رسد و حتى گاهى چند سال به طول مى انجامد.پیچیدگى درمان ارتودنسی مستقیما” روى طول زمان ارتودنسی تاثیر مى گذارد که خود این موضوع نیز روى هزینه درمان موثر است؛به عنوان مثال درمان هاى ارتوسرجرى(ترکیب ارتودنسی و جراحى فک)معمولا” هزینه هاى بالاترى نسبت به درمان هاى معمول ارتودنسی دارند.درمان ارتودنسی دندانهای نهفته گاهی ۴-۵سال طول می کشند و طبیعی است که انجام این درمان هزینه بالاتری نسبت به درمانهای معمول داشته باشد.

حدود قیمت ارتودنسی

با توجه به آنچه توضیح داده شد بایستى درک کرده باشید که چرا هزینه ارتودنسی بین کلینیک هاى ارتودنسی مختلف و از متخصص ارتودنسی به متخصص ارتودنسی دیگر متفاوت است.با این توضیحات مشخص است که تعیین تعرفه خصوصى براى ارتودنسی امکان ناپذیر است و ازینرو در بررسى هاى خود در مورد حدود قیمت ارتودنسی،بر تعرفه ارتودنسی بیمه هاى تکمیلى(نیمه دولتى)تکیه خواهیم کرد….

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

 

 

انواع ارتودنسی

انواع ارتودنسی که در بحث تعرفه گذارى ارتودنسی مورد بحث قرار خواهیم داد عبارتند از:

١) پلاک متحرک ارتودنسی

٢) پلاک فانکشنال

٣) ارتودنسی ثابت

۴) ارتوسرجرى(ارتودنسی جراحى فک)

۵) نگهدارنده(ریتینر) ارتودنسی

در ادامه باید توضیح داد که هر کدام از تعرفه هایى که براى هر یک از درمان هاى ارتودنسی مطرح خواهد شد حداقل هزینه ارتودنسی است که براى انجام یک درمان ارتودنسی باکیفیت مدنظر مى باشد.به این معنا که تعرفه هاى ارتودنسی فوق، تعرفه بیمه تکمیلى براى هر یک از انواع ارتودنسی مى باشد و زیر این تعرفه  کیفیت ارتودنسی ارائه شده زیر سوال خواهد بود

ا) هزینه ارتودنسی متحرک (هزینه پلاک متحرک ارتودنسی)

ارتودنسی متحرک معمولا” در سنین پایین و به قصد برطرف کردن آن مشکلات اسکلتى و دندانى انجام مى شود که پس از رشد امکان برطرف کردن آنها وجود ندارد.اکثر بیمه هاى تکمیلى هزینه هر پلاک متحرک ارتودنسی در سال١٣٩۶ را دوازده میلیون و یکصدو سى هزار ریال اعلام نموده اند.

٢)  هزینه دستگاه هاى فانکشنال (پلاک هاى فانکشنال)

در مواردى که فک پایین عقب رفته مى باشد یا فک بالا جلو آمده است و فرصت رشد هنوز باقى مانده است،مى توان از دو پلاک متحرک بالا و پایین به صورت توامان استفاده کرد تا تحریک رشدى فک پایین اتفاق بیفتد.به این وسیله  در اصطلاح”پلاک فانکشنال” گفته مى شود.هزینه پلاک هاى فانکشنال در اکثر بیمه هاى تکمیلى در سال ١٣٩۶ چهارده میلیون و نهصد و شصت هزار ریال اعلام شده است.

٣) هزینه ارتودنسی ثابت (سیم کشى دندان!)

هنگامى که تمام دندانهاى فرد رویش پیدا کرده باشند ولى سیستم دندانى فرد داراى کجى و نامرتبى دندان ها باشد،ارتودنسی ثابت روى دندانها نصب مى شود.هزینه ارتودنسی فک بالا و هزینه ارتودنسی فک پایین و بطور کلى هزینه ارتودنسی ثابت یک فک در اکثر بیمه هاى تکمیلى در سال١٣٩۶ بیست و نه میلیون و یکصدو چهل هزار ریال  اعلام شده است که با احتساب دو برابر بودن هزینه ارتودنسی ثابت دو فک،هزینه ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین در بیمه هاى تکمیلى پنجاه و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال مى شود.

۴) هزینه ارتودنسی جراحى فک

اگر مشکل فرد بیشتر فکى  باشد تا مشکل دندانى، نیازمند ارتودنسی به همراه عمل فک خواهد بود.در این موارد البته ارتودنسی که انجام مى شود پیچیده تر و طولانى تر خواهد بود.هزینه ارتودنسی جراحى فک در اکثر بیمه هاى تکمیلى در سال ١٣٩۶ هفتاد میلیون و نودهزار ریال اعلام شده است.

۵) هزینه نگهدارنده(ریتینر) متحرک

پس از اتمام درمان ارتودنسی،براى حفظ نتایج ارتودنسی بایستى نگهدارنده ارتودنسی(ریتینر) به فرد درمان شده تحویل شود.هزینه این نگهدارنده جداى از درمان ارتودنسی محاسبه مى شود و در اکثر بیمه هاى تکمیلى در سال ١٣٩۶ دو میلیون و هشتصدو چهل هزار ریال اعلام شده است.

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

 

 

تعرفه ارتودنسی در سال ۱۳۹۷

با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در سال ۹۷،نرخ های خدمات زیبایی (از جمله ارتودنسی) در این سال با فراز و فرودهای زیادی همراه بود.حتی بیمه های تکمیلی که معمولا” در اوایل سال تعرفه های خود را مشخص می کنند،با غیرقابل پیش بینی شدن شرایط اقتصادی در سال ۹۷ غافلگیر شدند و نتوانستند تعرفه های مناسبی را برای این سال قرارداد کنند. البته در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و با تثبیت نسبی نرخ ارز وضعیت تعرفه ارتودنسی نیز کم کم به حالت باثباتی در حال تغییر است.در برخی مقاطع از سال ۹۷شرایط نرخ ارز به نحوی پیش رفت که حتی متخصصین ارتودنسی(که اکثر اجناس ارتودنسی را با نرخ ارزی خریداری می کنند)قادر نباشند تعرفه ارتودنسی را در بخش خصوصی خود بطور دقیق تعیین کنند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
مینی اسکرو در ارتودنسی – بخش دوم

بهر حال لیست قیمت های ارتودنسی اعلامی از طرف بیمه های تکمیلی برای سال ۱۳۹۷به شرح زیر می باشد:

۱) تعرفه درمان ارتودنسی ثابت هر فک توسط متخصص ارتودنسی مبلغ۳۰میلیون ریال(معادل سه میلیون تومان)اعلام شده است.بر این اساس حداقل تعرفه و قیمت ارتودنسی ثابت دو فک در سال ۹۷،شش میلیون تومان تعیین شده است.

۲) هزینه ارتودنسی دو فک مخصوص جراحی فک(ارتوسرجری)توسط متخصص ارتودنسی هفتادو دو میلیون و یکصدو هفتاد هزار ریال(معادل هفت میلیون و دویست و هفده هزار تومان)اعلام شده است.

۳) قیمت پلاک متحرک ارتودنسی هر فک توسط متخصص ارتودنسی،دوازده میلیون وچهارصد و نود هزار ریال اعلام شده است.

۴) تعرفه پلاک فانکشنال توسط متخصص ارتودنسی،پانزده میلیون و چهارصد هزار ریال اعلام شده است.

۵) تعرفه دستگاه عادت شکن توسط متخصص ارتودنسی،هفت میلیون و سیصد هزار تومان اعلام شده است.

۶) هزینه نگهدارنده ارتودنسی (ریتینر) هر فک توسط متخصص ارتودنسی،دو‌میلیون و نهصد و بیست هزار ریال اعلام شده است.

تعرفه ارتودنسی در سال ۱۳۹۸

با توجه به اینکه اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ تا انتهای همین سال در خدمات مختلف،اعمال شد،در سال ۱۳۹۸ تقریبا” رویه پایداری را در خدمات دندانپزشکی و از جمله ارتودنسی داشتیم.لیست قیمتهای اعلامی از سوی بیمه های تکمیلی(نرخ نیمه دولتی خدمات)نیز همین رویه را نشان می داد.

بهر حال لیست قیمت های ارتودنسی اعلامی از طرف بیمه های تکمیلی برای سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

۱) تعرفه درمان ارتودنسی ثابت هر فک توسط متخصص ارتودنسی مبلغ۳۵ میلیون و چهارصد هزار ریال(معادل سه میلیون و پانصد و چهل هزار تومان)اعلام شده است.بر این اساس حداقل تعرفه و قیمت ارتودنسی ثابت دو فک در سال ۹۷،حدود هفت میلیون تومان تعیین شده است.

۲) هزینه ارتودنسی دو فک مخصوص جراحی فک(ارتوسرجری)توسط متخصص ارتودنسی نود میلیون ریال(معادل نه میلیون تومان)اعلام شده است.

۳) قیمت پلاک متحرک ارتودنسی هر فک توسط متخصص ارتودنسی،پانزده میلیون وهفتصد هزار ریال (تقریبا” یک و نیم میلیون تومان)اعلام شده است.

۴) تعرفه پلاک فانکشنال توسط متخصص ارتودنسی،نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (حدود دو‌میلیون تومان)اعلام شده است.

۵) تعرفه دستگاه عادت شکن توسط متخصص ارتودنسی،نه میلیون و دویست هزار ریال(حدود نهصد هزار تومان) اعلام شده است.

۶) هزینه نگهدارنده ارتودنسی (ریتینر) هر فک توسط متخصص ارتودنسی،سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال(حدود چهارصد هزار تومان) اعلام شده است.

نکته ای که در اعلام تعرفه های بیمه ای خدمات ارتودنسی سال ۱۳۹۸ به چشم می خورد این است که تعرفه های سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بصورت درصدی(مثلا” در هر فک ارتودنسی ثابت حدود بیست درصد)افزایش یافته است در صورتی که نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۷ سیصد درصد افزایش یافته است!(سه برابر شده است)در واقع بعد از سال ۱۳۹۷ تعرفه های بیمه ای ارتودنسی فاصله زیادی با واقعیت های موجود پیدا می کند و همخوانی با نرخ اعلامی از سوی متخصصین ارتودنسی در مطب ها ندارد و ازینرو از سال ۹۸ به بعد تمایلی متخصصین ارتدنسی به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی کاهش یافته است.

تعرفه ارتودنسی در سال ۱۳۹۹

متاسفانه در انتهای سال ۱۳۹۸ کشور درگیر بحران ویروس کرونا شد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بر هزینه خدمات در سال ۱۳۹۹ تاثیرگذار بود.همین موضوع و افزایش مجدد نرخ ارز که ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشورمان می باشد،در ابتدای سال ۱۳۹۹ فشار مضاعفی را به بخش خدمات و از جمله خدمات دندانپزشکی وارد نموده است.در واقع انتظار می رود تعرفه ارتودنسی سال ۱۳۹۹ نیز مانند سال ۱۳۹۷ جهش قیمتی را تجربه نماید که البته این مسئله نه به نفع بخش خصوصی درمانگر می باشد و نه متقاضیان ارتودنسی سال ۱۳۹۹.

هزینه ارتودنسی در تهران

همان طور که قبلا” توضیح داده شد ارقام فوق،اعدادى است که بیمه هاى تکمیلى براى هزینه ارتودنسی مشخص نموده اند و مسلما” بخش خصوصى ارتودنسی(کلینیک ارتودنسی هر متخصص ارتودنسی) به دلیل خدمات و سرویس بیشترى که ارائه مى کنند تعرفه ارتودنسی بالاترى خواهند داشت.جالب است بدانید این تعرفه بخش خصوصى در شهرى مانند تهران،مى تواند از منطقه اى به منطقه اى دیگر متفاوت باشد.علت آن نیز عمدتا” به تفاوت هزینه در خرید یا اجاره محل درمان،تفاوت در هزینه خدمات جارى یک کلینیک و تفاوت در دستمزد پرسنل برمى گردد.معمولا” هزینه ارتودنسی در شمال تهران بیشتر از هزینه ارتودنسی در سایر نقاط این شهر مى باشد.هزینه ارتودنسی در غرب تهران معمولا” در رده دوم قرار دارد و پس از آن،هزینه ارتودنسی در شرق تهران در رده سوم قرار دارد.هزینه ارتودنسی در جنوب شهر تهران معمولا” پایین تر از دیگر مناطق این شهر مى باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
درد ارتودنسی

هزینه ارتودنسی در کرج

هزینه ارتودنسی از شهرى به شهر دیگر نیز متفاوت مى باشد.هزینه ارتودنسی در کرج عموما” نسبت به هزینه هاى ارتودنسی در تهران پایین تر است.به طور کلى هزینه ارتودنسی در کرج شامل دو گروه تعرفه مى باشد.متخصصین باتجربه تر شهر کرج معمولا” تعرفه ارتودنسی بالاترى دارند و ارتودنتیستهایى که در یکى دوسال اخیر به جرگه متخصصین ارتودنسی این شهر پیوسته اند تعرفه ارتودنسی پایین ترى دارند.الگوى دریافت هزینه هاى ازتودنسی نیز بسیار متفاوت است؛به ندرت پیش مى آید متخصص ارتودنسی در کرج، کل هزینه ارتودنسی را یکجا مطالبه نماید.معمولا” متخصصین ارتودنسی کرج،هزینه ارتودنسی را بصورت قسطى دریافت مى کنند.

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

ارتودنسی اقساطى در کرج

همان طور که توضیح داده شد اکثر متخصصین ارتودنسی در کرج،هزینه ارتودنسی را بصورت اقساطى دریافت مى کنند؛ اما شیوه اجراى ارتودنسی اقساطى در کرج بسیار متفاوت است.برخى از متخصصین ارتودنسی،هزینه ارتودنسی را بصورت چند فقره چک و در فواصل درمانى چندماهه دریافت مى کنند.غالب متخصصین ارتودنسی کرج،به این شکل هزینه ارتودنسی را دریافت مى کنند که ابتدا یک مبلغ بصورت پیش پرداخت ارتودنسی دریافت مى گردد و در ادامه باقى هزینه ارتودنسی قسط بندى مى شود.

معمولا” اقساط ارتودنسی به شکلى تنظیم مى شود که هزینه ارتودنسی چند ماه مانده به اتمام درمان تسویه شود.خیلى کم پیش مى آید که یک متخصص ارتودنسی در کرج،کل هزینه ارتودنسی را بصورت اقساطى دریافت کند و ارتودنسی ازدم قسطى معمولا” بصورت آفرهاى ویژه مناسبتى پیشنهاد مى شود تا به عنوان قاعده کلى پرداخت ارتودنسی.ارتودنسی اقساطی شاید برای متخصصین ارتودنسی شیوه ای با سختی اجرا باشد اما برای مراجعه کنندگان ارتودنسی مطلوب و دلخواه است و اکثر آنها ترجیح می دهند اقساط ارتودنسی بیشتر و طولانیتری را پرداخت کنند تا پیش پرداخت بیشتر.

اما پذیرش ارتودنسی اقساطی نیز متاثر از شرایط اقتصادی کشورمان،برای متخصصین ارتودنسی نیز دشوار شده است؛چرا که یک متخصص ارتودنسی قراردادی دوساله را با بیمار برای پرداخت اقساطی ارتودنسی منعقد می کند ولی مواد مصرفی و ابزارهای ارتودنسی در پایان دوسال قرارداد به شکل قابل توجهی افزایش نرخ داشته اند.

ارتودنسی ارزان در کرج

از عبارت “ارزان بودن “در تبلیغات امور درمانى نیز بسیار استفاده مى شود اما ارزان بودن درمان هاى زیبایى شرایطى متفاوت از دیگر خدمات و کالاها دارد.ارزان بودن ارتودنسی اگر به بهاى کاهش کیفیت ارتودنسی باشد،در آینده مشکلاتى دو چندان ایجاد خواهد کرد.بسیار پیش مى آید که افرادى جذب تبلیغات” ارتودنسی ارزان در کرج” شده اند و متاسفانه آسیب هاى زیادى از یک ارتودنسی نامطلوب را متحمل شده اند.همان طور که بصورت مبسوط در مباحث فوق مشخص کردیم،کمترین تعرفه براى ارتودنسی،هزینه هایى است که بیمه هاى تکمیلى مشخص نموده اند و هر قیمت ارتودنسی زیر تعرفه هاى حداقلى فوق،کیفیت ارتودنسی مورد نظر را پایین خواهد آورد.

طبیعى است که هر مراجعه کننده اى تمایل داشته باشد خدمات را با هزینه پایین تر به دست بیاورد اما در بحث ارتودنسی بایستى توجه کنید لطماتى که یک ارتودنسی ارزان ممکن است به شما وارد کند،گاهى با هیچ هزینه اى قابل جبران نخواهد بود.قبل از پذیرش ارتودنسی ارزان در کرج،در مورد علت ارزانى بیش از انتظار آن تحقیق نمایید.

ارتودنسی رایگان در کرج

گاهى پیش مى آید که در مراکز آموزشى براى برخى از مشکلات ارتودنسی که کمیاب هستند و ارزش آموزشى براى دانشجویان دارند، شرایط ویژه اى تحت عنوان”ارتودنسی رایگان” ایجاد مى شود تا هم مراجعه کننده بتواند انگیزه اى براى انجام ارتودنسی خود در بخش آموزشى دانشکده دندانپزشکى داشته باشد و هم دانشجویان از درمان این مورد خاص،بهره آموزشى ببرند. استفاده آموزشى از مراجعه کننده فقط در مراکز آموزشى زیر نظر وزارت بهداشت توجیه دارد و ارتودنسی رایگان در قبال انجام ارتودنسی (به قصد یادگیرى) در مراکز خصوصى، غیر اخلاقى و غیر قانونى مى باشد.

باید دانست انجام رایگان ارتودنسی،مسئولیت قانونى یک درمانگر در قبال بیمار ارتودنسی را از بین نمى برد.تنها حالتى که انجام ارتودنسی رایگان در کرج توجیه دارد (و پسندیده نیز مى باشد)انجام ارتودنسی با قصد و نیت خیرخواهانه مى باشد.بهرتقدیر قبل از پذیرش ارتودنسی رایگان در کرج نیز در این مورد کنجکاوى به خرج دهید.

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی در کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانى

کلینیک هاى ارتودنسی دکتر اصلانى در تهران و کرج،خدمات تخصصى ارتودنسی را در کیفیتى متفاوت به شما ارائه مى دهند.در کلینیک هاى ارتودنسی دکتر اصلانى تلاش شده است ضمن بالا بردن سطح کیفیت خدمات و مواد مصرفى،هزینه ارتودنسی در سطح قابل قبولى حفظ شود تا مراجعین از نسبت کیفیت به هزینه ارتودنسی در این کلینیک ها رضایت داشته باشند.براى کسب اطلاعات از تعرفه هاى ارتودنسی این کلینیک ها،مى توانید براى مشاوره ارتودنسی با کلینیک تخصصى ارتودنسی ما تماس حاصل فرمایید.

2.7/5 (11 نظر)
1 پاسخ
 1. فرزام
  فرزام می گوید

  سلام .من دندان نیش نهفته درسمت راست دارم ،دندونام بهم چسبیده و نیاز به ارتودنسی هست میخوام بدونم هزینش چقدر میشه و ۱۸سالمه در ضمن ایا بیمه تامیین اجتماعی شما قبول میکنید؟

  پاسخ

تعقیب

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  میخواهید به بحث بپیوندید؟
  احساس رایگان برای کمک!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *