هزينه ارتودنسی در کرج

در این نوشته می خوانید:

در شرايط ويژه اقتصادى كه كشور ما سپرى مى كند،امور درمانى زيبايى در سبد اقتصادى خانوارها به سختى قرار مى گيرد. متاسفانه اكثر امور درمانى زيبايى  از حمايت بيمه ها نيز برخوردار نيستند و اين موضوع نيز دشوارى پرداخت هزينه هاى اين درمان ها را بيشتر مى كند. دندانپزشكى زيبايى نيز از اين قاعده پيروى مى كند و هزينه هاى اين درمان ها نقش اصلى را در حذف يا پذيرش اين درمان ها دارد.ارتودنسي از آن دسته درمان هاى زيبايى دندانپزشكى است كه معمولا” هزينه بالايى دارد و اكثر خانواده ها براى تامين هزينه ارتودنسي بايستى برنامه ريزى داشته باشند.به این مسائل این موضوع را هم اضافه کنید که بدلیل عذم وجود ثبات اقتصادی در کشورمان،تعرفه های درمان نیز مانند تعرفه های خدماتی دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد. درمانهای ارتودنسی نیز با افزایش ناگهانی قبمت ها دچار نوساناتی می شوند که بحث تعیین تعرفه ها را پیچیده تر می کند.در مقاله پيش رو قصد داريم به جوانب مختلف بحث هزينه ارتودنسي بپردازيم؛تعرفه ارتودنسي را به نقد بكشيم،قيمت ارتودنسي را تعريف كنيم وهزينه تقريبى ارتودنسي يا حدود قيمت ارتودنسي را مشخص نماييم.

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

تعرفه ارتودنسي

بطور كلى در بحث درمان هاى زيبايى تعرفه گذارى بسيار مشكل و (شايد حتى نشدنى) است.وزارت بهداشت در سالهاى گذشته تصميم به تعرفه گذارى را از درمانهاى پزشكى شروع كرد كه تجربه نشان داده موفق نبوده است.علت اصلى اين موضوع نيز خود بحث زيبايى مى باشد.هنگامى كه صحبت از زيبايي مى شود موضوع حالت سليقه اى به خود مى گيرد و طبيعتا” نمى توان خدماتى را كه يك دكتر باسابقه و مطرح ارائه مى كند با يك پزشك كم تجربه مقايسه كرد و يا حتى اندازه ريالى آن را سنجيد.در ارتودنسي هم موضوع به همين شكل است و فاكتورهاى تاثيرگذار بر آن به قدرى زياد است كه عملا” تعرفه گذارى را براى نهادهاى دولتى امكان ناپذير مى كند. به طور كلى تعرفه گذارى ارتودنسي به سه صورت مطرح مى شود:

تعرفه  ارتودنسي دولتى

در دانشكده هاى دندانپزشكى كشور،معمولا” اعضاى هيئت علمى كه در حال گذراندن طرح تخصصى خود مى باشند و يا استخدام رسمى دولتى مى باشند، در ساعات غيرادارى در مراكز دندانپزشكى به نام كلينيك ويژه دندانپزشكى مشغول به انجام درمان مى باشند.براى اين كلينيك هاى ويژه تعرفه درمان هاى دندانپزشكى تعيين مى شود كه از آن به نام تعرفه دولتى دندانپزشكى ياد مى شود.البته اين تعرفه گذارى نيز فراگير نيست و از دانشكده دندانپزشكى شهرى به شهر ديگر متفاوت است.تعرفه ارتودنسى در اين مراكز دولتى معمولا” پايين تر از تعرفه ارتودنسي در مراكز غيردولتى مى باشد.

تعرفه ارتودنسي نيمه دولتى

بيمه هاى تكميلى كه خدمات ارتودنسي را مى پذيرند معمولا” تعرفه اى براى ارتودنسي تصويب مى كنند كه از آن به عنوان تعرفه ارتودنسي نيمه دولتى نام برده مى شود.البته هر چند اين تعرفه در شهرهاى مختلف كشور و در شعبه هاى مختلف يك بيمه در سراسر كشور يكسان است ولى مى تواند از بيمه اى به بيمه اى ديگر متفاوت باشد.نوع پرداخت هزینه ارتودنسی به متقاضیان این درمان نیز گاهی از یک بیمه به بیمه دیگر متفاوت است.

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

 

تعرفه ارتودنسي خصوصى

در بخش خصوصى تعرفه هاى ارتودنسي  كاملا”  آزاد مى باشد و توسط خدماتى كه در يك كلينيك ارتودنسي ارائه مى شود تعيين مى شود.البته همين موضوع نيز موجب گله بيماران ارتودنسي مى شود كه چرا قيمت ارتودنسي از يك متخصص ارتودنسي به متخصص ارتودنسي ديگر متفاوت است

عوامل موثر بر هزينه تقريبى ارتودنسي

براى اينكه اين موضوع مشخص شود كه چرا حتى حدود قيمت ارتودنسي يا هزينه تقريبى ارتودنسي نيز در بخش خصوصى قابل تعيين نيست،لازم است عوامل موثر بر هزينه ارتودنسي را بررسى كنيم…

١) محيط درمانى ارتودنسي

ارتودنسي كه انجام مى شود مى تواند در دو محيط درمانى كلينيك دندانپزشكى يا كلينيك ارتودنسي(مطب متخصص ارتودنسي)انجام پذيرد.كلينيك دندانپزشكى محيط عمومى ترى است و خدمات اختصاصى كلينيك ارتودنسي را ندارد و ازينرو معمولا” هزينه ارتودنسي در آن پايين تر است. کلینیک تخصصی ارتودنسی تمرکز و انسجام بیشتری روی درمانهای ارتودنسی دارد و از این حیث معمولا” کیفیت و طبیعتا” تعرفه بالاتر ارتودنسی را به خود اختصاص می دهد.

٢) تجربه متخصص ارتودنسي

طبيعتا” متخصص ارتودنسي كه تجربه بالاترى داشته باشد با تراكم بيشترى از مراجعين ارتودنسي مواجه خواهد بود و ارتودنسي كردن نزد وى هزينه بالاترى خواهد داشت.هزينه ارتودنسي يك فوق تخصص ارتودنسي نيز بالاتر از يك متخصص ارتودنسي خواهد بود.حتی تعرفه ویزیت یا مشاوره اولیه یک فلوشیپ یا فوق تخصص بالاتر از متخصص ارتودنسی می باشد.لازم به ذكر است كه يك دندانپزشك صلاحيت انجام ارتودنسي ثابت را ندارد و اكثر بيمه هاى تكميلى نيز هزينه ارتودنسي انجام شده توسط دندانپزشك غيرمتخصص را نمى پذيرند.

٣) امكانات درمانى و كيفيت مواد ارتودنسي

كلينيك ارتودنسي هر متخصص ارتودنسي نسبت به متخصص ارتودنسي ديگر امكانات متفاوتى دارد.يك متخصص ارتودنسي خوب بايستى به تعداد مراجعين روزانه خود تسهيلات سخت افزارى (پلايرها و ابزارهاى ارتودنسي)منحصر به هر مراجعه كننده را داشته باشد تا حداكثر شرايط بهداشتى در كلينيك ارتودنسي وى رعايت شود.تعداد و تنوع اين ابزارهايى كه هر متخصص ارتودنسي براى كلينيك ارتودنسي خود فراهم كرده است روى هزينه ارتودنسي تاثير مى گذارد.به غير از اين سخت افزارهاى درمانى،يك سرى مواد ارتودنسي نيز توسط متخصص ارتودنسي بصورت متناوب خريدارى مى شوند كه در ارتودنسي بيماران مصرف مى شوند.هزينه ماتريال مصرفى نيز بسته به كيفيت آن بسيار متغير است و تاثير بسزايى روى قيمت ارتودنسي مى گذارد.با افزایش فاحشی که در قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ رخ داد،هم بهای سخت افزارهای ارتودنسی و هم مواد مصرفی جهش عمده ای را نشان دادند که همین موضوع روی هزینه کلی ارتودنسی موثر بود.این افزایش قیمت ارز به سال ۹۷ محدود نشد و در سال های بعد نیز بصورت متناوب ادامه داشته است. متاسفانه در انتهای سال ۱۳۹۸ کشور درگیر بحران ویروس کرونا شد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بر هزینه خدمات در سال ۱۳۹۹ تاثیرگذار بود.همین موضوع و شرایط تحریمی کشورمان در سال ۱۳۹۹ نیز فشار مضاعفی را به بخش خدمات و از جمله خدمات دندانپزشکی وارد نمود. مجددا” جهش  ارزی مابین ابتدا و انتهای سال ۱۴۰۱(که تقریبا” قیمت ارز دو برابر شد)موجب شد هزینه خدمات ارتودنسی سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای قبل مجددا” جهش تورمی را تجربه کند. البته فقط قیمت ارز در تعرفه سال ۱۴۰۲ تعیین کننده نبوده و عوامل دیگری مانند تورم کالاها و خدمات نیز در این رابطه تاثیر گذار بوده اند.با وجودی که در طول سال ۱۴۰۲ قیمت ارز ثابت مانده بود ولی تورم ۴۵ درصدی بر قیمت و هزینه ارتودنسی در این سال تاثیر گذار بود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي متحرك

4) طول دوره ارتودنسي و پيچيدگى درمان

اثر اين موضوع روى هزينه ارتودنسي از تمام عوامل فوق بيشتر است.ارتودنسي درمانى است كه در چند جلسه به اتمام نمى رسد و حتى گاهى چند سال به طول مى انجامد.پيچيدگى درمان ارتودنسي مستقيما” روى طول زمان ارتودنسي تاثير مى گذارد كه خود اين موضوع نيز روى هزينه درمان موثر است؛به عنوان مثال درمان هاى ارتوسرجرى(تركيب ارتودنسي و جراحى فك)معمولا” هزينه هاى بالاترى نسبت به درمان هاى معمول ارتودنسي دارند.درمان ارتودنسی دندانهای نهفته گاهی ۴-۵سال طول می کشند و طبیعی است که انجام این درمان هزینه بالاتری نسبت به درمانهای معمول داشته باشد.

حدود قيمت ارتودنسي

با توجه به آنچه توضيح داده شد بايستى درك كرده باشيد كه چرا هزينه ارتودنسي بين كلينيك هاى ارتودنسي مختلف و از متخصص ارتودنسي به متخصص ارتودنسي ديگر متفاوت است.با اين توضيحات مشخص است كه تعيين تعرفه خصوصى براى ارتودنسي امكان ناپذير است و ازينرو در بررسى هاى خود در مورد حدود قيمت ارتودنسي، صحبت خواهیم کرد….

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

 

انواع ارتودنسي

انواع ارتودنسي كه در بحث تعرفه گذارى ارتودنسي مورد بحث قرار خواهيم داد عبارتند از:

١) پلاك متحرك ارتودنسي

٢) پلاك فانكشنال

٣) ارتودنسي ثابت

٤) ارتوسرجرى(ارتودنسي جراحى فك)

٥) نگهدارنده(ريتينر) ارتودنسي

6)ارتودنسی نامرئی

در ادامه بايد توضيح داد كه هر كدام از تعرفه هايى كه براى هر يك از درمان هاى ارتودنسي مطرح خواهد شد. حدود میانگین هزینه ارتودنسی می باشد تا برای خوانندگان مطلب کمک کننده باشد و ازینرو نمی توان آن را برای تمام مراکز درمانی صادق دانست.

ا) هزينه ارتودنسي متحرك (هزينه پلاك متحرك ارتودنسي)

ارتودنسي متحرك معمولا” در سنين پايين و به قصد برطرف كردن آن مشكلات اسكلتى و دندانى انجام مى شود كه پس از رشد امكان برطرف كردن آنها وجود ندارد.

پلاک متحرک ارتودنسی جزو سبک ترین درمان های ارتودنسی است و تعرفه درمان با پلاک متحرک معمولا”یک چهارم یک درمان ارتودنسی ثابت دو فک می باشد.معمولا” اکثر تعرفه پلاک متحرک بصورت نقدی دریافت می شود و اگر هم قرار بر ارتودنسی اقساطی پلاک متحرک باشد،حداقل نصف آن دریافت می شود چرا که پلاک های متحرک توسط لابراتوار ارتودنسی ساخته می شوند و هزینه ساخت دارند.

٢)  هزينه دستگاه هاى فانكشنال (پلاك هاى فانكشنال)

در مواردى كه فك پايين عقب رفته مى باشد يا فك بالا جلو آمده است و فرصت رشد هنوز باقى مانده است،مى توان از دو پلاك متحرك بالا و پايين به صورت توامان استفاده كرد تا تحريك رشدى فك پايين اتفاق بيفتد.به اين وسيله  در اصطلاح”پلاك فانكشنال” گفته مى شود.

پلاک فانکشنال در حقیقت دو پلاک متحرک فک بالا و فک پایین می باشد که در ترکیب با یکدیگر موجب جلو آوردن فک پایین و رشد آن می شوند.البته درمان های رشدی فک فقط شامل فانکشنال نمی باشند و می توان با دستگاه رشدی هدگیر،مانع از رشد رو به جلوی فک بالا و با دستگاه فیس ماسک موجب تحریک رشد فک بالا شد.در هر حالت این دستگاه های رشدی فک اغلب یکسال زمان درمان دارند(حدود نصف زمان یک درمان ارتودنسی ثابت متوسط)و برای همین حدود نصف هزینه یک درمان ارتودنسی ثابت دو فک متوسط تعرفه دارند.

٣) هزينه ارتودنسي ثابت (سيم كشى دندان!)

هنگامى كه تمام دندانهاى فرد رويش پيدا كرده باشند ولى سيستم دندانى فرد داراى كجى و نامرتبى دندان ها باشد،ارتودنسي ثابت روى دندانها نصب مى شود.

ارتودنسی ثابت شایع ترین الگوی مورد استفاده در درمان های ارتودنسی است و اغلب نیز بصورت دو فک انجام می شود.در واقع در اکثر ارتودنسی های ثابت لازم است که دو فک بالا و پایین در انتهای درمان روی هم چفت شوند و ازینرو اکثرا” هزینه درمان های ارتودنسی بصورت دو فک بیان می شوند.با توجه به تغییر مدوام ارزش ریال در برابر دلار،به نظر می رسد باید تعرفه ارتودنسی ثابت دو فک را بصورت دلاری بیان کنیم تا در تغییرات مداوم ارزش دلار در برابر ریال نیز مفید و کمک کننده باشد.عنوان تعرفه ارتودنسی ثابت بر اساس دلار مطلب عجیبی نیست چرا که هم ابزارها و هم مواد مصرفی ارتودنسی وارداتی می باشند و مستقیما” تحت تاثیر قیمت ارز می باشند.هزینه یک درمان ارتودنسی ثابت متوسط در سال ۱۴۰۲ حدود هزار دلار می باشد و بر این اساس درمان های پیچیده تر هزینه بالاتر و درمان های سبک تر هزینه پایین تر خواهند داشت.

٤) هزينه ارتودنسي جراحى فك

اگر مشكل فرد بيشتر فكى  باشد تا مشكل دندانى، نيازمند ارتودنسي به همراه عمل فك خواهد بود.در اين موارد البته ارتودنسي كه انجام مى شود پيچيده تر و طولانى تر خواهد بود. ارتودنسی جراحی فک در حقیقت دو دوره ارتودنسی می باشد؛یک دوره ارتودنسی قبل از عمل فک و یک دوره ارتودنسی پس از جراحی فک.با این حساب تعرفه این ارتودنسی یک و نیم تا دو برابر یک ارتودنسی معمولی می باشد.در مواردی که ارتودنسی جراحی فک بدون کشیدن دندان باشد و زمان ارتودنسی قبل از عمل زیاد نباشد،هزینه ارتودنسی جراحی فک آن یک و نیم برابر و در مواردی که درمان قبل از جراحی،دارای کشیدن دندان باشد و یا پیچیدگی داشته باشد دو برابر یک ارتودنسی معمولی(حدود دو هزار دلار)هزینه خواهد داشت.

٥) هزينه نگهدارنده(ريتينر) ارتودنسی

پس از اتمام درمان ارتودنسي،براى حفظ نتايج ارتودنسي بايستى نگهدارنده ارتودنسي(ريتينر) به فرد درمان شده تحويل شود.هزينه اين نگهدارنده جداى از درمان ارتودنسي محاسبه مى شود. به دو صورت نگهدارنده متحرک یا نگهدارنده ثابت می باشد.نگهدارنده متحرک هزینه ساخت دارد و بر اساس هزینه ای که لابراتوار ارتودنسی برای ساخت آن دریافت می کند،توسط متخصص ارتودنسی تعرفه گذاری می شود اما فیکس ریتینر یا نگهدارنده ثابت توسط متخصص ارتودنسی،پشت دندان ها چسبانده می شود.معمولا” متخصصین ارتودنسی، فیکس ریتینر را بر اساس تعداد دندان هایی که می چسبانند تعرفه گذاری می کنند و در صورتی که هر کدام از این اتصالات بعدا” بشکنند یا جدا شوند، ترمیم آنها نیز بصورت تعداد دندان درگیر محاسبه می شود.

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

 

6) هزينه ارتودنسی نامرئی

در چند سال اخیر ارتودنسی نامریی یا الاینرها نیز در جامعه ارتودنسی کشورمان رواج یافته و در حال شایع شدن می باشند.ارتودنسی نامریی یا ارتودنسی شفاف برای تولید، نیازمند تجهیزات گران قیمت و ارزشمندی می باشند ‌وهمین موضوع باعث شده است ارتودنسی نامریی گران ترین نوع ارتودنسی محسوب شود.ارتودنسی نامریی اغلب در موارد خفیف و یا متوسط ارتودنسی به کار می آید و اغلب برای درمان های پیچیده ارتودنسی توصیه نمی شود.ارتودنسی نامریی در موارد خفیف، یک و نیم برابر و در موارد متوسط، دو برابر هزینه درمان ارتودنسی ثابت همان درمان هزینه دارد که در کشور ما تعرفه ای مابین هزارو پانصد تا دو هزار دلار خواهد بود.

هزینه ارتودنسی کرج در ۱۴۰۲

با توجه به اینکه در حدفاصل ابتدا و انتهای سال ۱۴۰۱ قیمت ارز در کشورمان دو برابر شده است؛انتظار می رود که تغییر جدی را تجربه نماید.تعرفه بخش خصوصی ارتودنسی بسیار متغییر است و بر حسب نام و تجربه متخصص ارتودنسی،کیفیت مواد مصرفی و ابزارهای درمان و تجهیزات مطب یا کلینیک محدوده بسیار وسیعی را دارد.با توجه به جهش های ارزی و شوک های تورمی که در سالهای اخیر رخ داده است واقعا” امکان برآورد هزینه ریالی یک درمان ارتودنسی برای تمام سال و برای همه متخصصین ارتودنسی کرج وجود ندارد اما می توان بصورت تقریبی قیمت یک ارتودنسی ثابت دو فک متوسط توسط متخصص ارتودنسی مجرب در کرج را می توان حدود هزار دلار ارزیابی نمود(که در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل پنجاه میلیون تومان می باشد). طبیعتا” در موارد ساده این هزینه پایین تر و در موارد پیچیده بالاتر خواهد بود اما بعید است یک متخصص ارتودنسی مجرب بتواند یک ارتودنسی باکیفیت مواد خوب را زیر هشتصد دلار(معادل چهل میلیون تومان در ابتدای سال)در مطب خصوصی خود ارائه دهد. باید به این موضوع توجه کنیم که انجام ندادن یک ارتودنسی نامرغوب بهتر از انجام دادن آن می باشد و این موضوع دو دلیل جدی دارد:اول اینکه ارتودنسی نامرغوب از نظر درمانی ممکن است مشکلاتی برای سلامت فرد ایجاد بکند که برطرف کردن آن با هزینه های بالاتر نیز ممکن نباشد.دوم اینکه اکثر متخصصین ارتودنسی از پذیرفتن ادامه درمان همکاران دیگر خود اجتناب می کنند و تعویض متخصص ارتودنسی در این درمان،تقریبا” امکانپذیر نمی باشد و در انتخاب سیستم درمان ارتودنسی باید حداکثر توجه را به خرج داد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي دندان

هزينه ارتودنسي در تهران

همان طور كه قبلا” توضيح داده شد بخش خصوصى ارتودنسي(مطب های متخصصین ارتودنسي) بر حسب خدمات و سرويسی كه ارائه مى كنند، تعرفه ارتودنسي متفاوتی خواهند داشت.جالب است بدانيد اين تعرفه بخش خصوصى در شهرى مانند تهران،مى تواند از منطقه اى به منطقه اى ديگر متفاوت باشد.علت آن نيز عمدتا” به تفاوت هزينه در خريد يا اجاره محل درمان،تفاوت در هزينه خدمات جارى يك كلينيك و تفاوت در دستمزد پرسنل برمى گردد.معمولا” هزينه ارتودنسي در شمال تهران بيشتر از هزينه ارتودنسي در ساير نقاط اين شهر مى باشد.هزينه ارتودنسي در غرب تهران معمولا” در رده دوم قرار دارد و پس از آن،هزينه ارتودنسي در شرق تهران در رده سوم قرار دارد.هزينه ارتودنسي در جنوب شهر تهران معمولا” پايين تر از ديگر مناطق اين شهر مى باشد.

هزينه ارتودنسي در كرج

هزينه ارتودنسي از شهرى به شهر ديگر نيز متفاوت مى باشد.هزينه ارتودنسي در كرج عموما” نسبت به هزينه هاى ارتودنسي در تهران پايين تر است.به طور كلى هزينه ارتودنسي در كرج شامل دو گروه تعرفه مى باشد.متخصصين باتجربه تر شهر كرج معمولا” تعرفه ارتودنسي بالاترى دارند و ارتودنتيستهايى كه در چند سال اخير به جرگه متخصصين ارتودنسي اين شهر پيوسته اند تعرفه ارتودنسي پايين ترى دارند.الگوى دريافت هزينه هاى ازتودنسي نيز بسيار متفاوت است؛به ندرت پيش مى آيد متخصص ارتودنسي در كرج، كل هزينه ارتودنسي را يكجا مطالبه نمايد.معمولا” متخصصين ارتودنسي كرج،هزينه ارتودنسي را بصورت قسطى دريافت مى كنند.

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

در ادامه مطلب قصد داریم  برخی از عناوینی که مورد سوال مراجعین در مشاوره ارتودنسی بوده  را به بحث بگذاریم:

قیمت براکت ارتودنسی

قیمت براکت ارتودنسی مورد سوال آن دسته از مراجعین ارتودنسی است که براکت ارتودنسی را کنده اند و می خواهند بدانند بابت این موضوع چقدر باید جریمه پرداخت کنند! اغلب براکت های ارتودنسی بصورت یک پک ارائه می شوند و متخصص ارتودنسی آنها را بصورت ست خریداری می نماید. اگر که یک براکت ارتودنسی کنده می شود، فقط هزینه خرید آن براکت نیست که به مجموعه ارتودنسی تحمیل می شود؛ بلکه باید هزینه چسب ارتودنسی آن و همچنین زمان اضافه درمان که به مراجعه کننده و کلینیک ارتودنسی افزوده می شود را نیز باید در نظر گرفت. قیمت براکت های ارتودنسی برندهای مختلف متفاوت است و براکت های آمریکایی و آلمانی هزینه بالاتری دارند. اگر براکت ارتودنسی را کنده اید،باید از براکت های ارتودنسی مورد کاربرد همان کلینیک ارتودنسی برایتان مجددا” چسبانده شود و ارزش زمان درمانی که به ارتودنسی شما اضافه می شود،قطعا” بیشتر از هزینه براکت ارتودنسی می باشد.

قیمت ارتودنسی چند دندان جلو

ارتودنسی دندان اغلب بصورت دو فک انجام می شود و دلیل آن هم این است که دندان های مرتب شده دو فک، در انتهای درمان ارتودنسی باید روی هم نشانده شوند. در ارتودنسی تک فک نمی توان فینیشنگ یا روی هم نشاندن مناسبی را بین دندان های دو فک ایجاد نمود. با این حال درمان تک فک ارتودنسی نیز در مواردی قابل انجام است. درمان ارتودنسی چند دندان جلو موضوع شایعی نیست و اغلب در مواردی انجام می شود که قصد این است که با یک درمان ارتودنسی اولیه، زمینه برای درمان نهایی (مانند لمینیت دندان یا کامپوزیت دندان) ایجاد شود تا دندان ها برای دندانپزشکی زیبایی، تراش زیادی نخورند. در موارد ارتودنسی چند دندان جلو، هزینه ارتودنسی اغلب نصف درمان هزینه ارتودنسی تک فک درنظر گرفته می شود و اغلب در حد هفت الی هشت ماه (زیر یکسال) زمان می برد.

هزینه ارتودنسی تک دندان(هزینه ارتودنسی یک دندان کج)

برخی از مراجعین ارتودنسی انتظار دارند که اگر به نظر آنها یک دندان کج وجود دارد، ارتودنسی تک دندان انجام شود و همان دندان کج فقط ارتودنسی شود. در این مورد باید گفت که اگرچه ارتودنسی چند دندان جلو کاربرد خاص خود را دارد اما ارتودنسی تک دندان توسط ارتودنسی ثابت قابل انجام نیست. در ارتودنسی ثابت (یا همان سیم بستن دندان) دندان ها بصورت مجموعه ای تغییر می کنند و حرکت داده می شوند و نیروهای مورد نیاز برای حرکت آنها نیز از عمل و عکس العمل های متقابل فیمابین تامین می شود. ارتودنسی تک دندان و ارتودنسی یک دندان کج اغلب بصورت ارتودنسی متحرک انجام می شود و هزینه ارتودنسی تک دندان اغلب در قالب ارتودنسی متحرک محاسبه و انجام می شود.

قیمت ارتودنسی فک پایین

ارتودنسی فک پایین اغلب به منظور برطرف کردن نامنظمی های دندان های قدامی انجام می شود. ارتودنسی تک فک پایین اگر به همین منظور باشد و مشکلات ارتودنسی پیچیده ای به همراه نداشته باشد، بصورت معمول قابل انجام است. قیمت ارتودنسی فک پایین اغلب پنجاه درصد و یا در موارد پیچیده، شصت درصد درمان ارتودنسی دو فک بالا و پایین می باشد.

قیمت ارتودنسی مجدد

قیمت ارتودنسی مجدد به صورت جدی به مشکلاتی که موجب نیاز به ارتودنسی مجدد شده اند، بستگی دارد. اگر برگشت درمان ارتودنسی ناشی از طرح درمان غلط قبلی بوده باشد، عملا” نه تنها باید درمان ارتودنسی مجدد جدی انجام شود بلکه حتی باید درمان اشتباه قبلی نیز تصحیح شود. مثالی شایع ازین موضوع، مواردی است که در آن فرد مشکل فکی داشته است اما ارتودنسی خود را به قصد مرتب کردن دندان ها انجام داده است و پس از گذشت زمان،اکنون به این موضوع تمایل پیدا کرده است که به منظور حل مشکل فکی خود، جراحی فک انجام دهد. در این موارد نه تنها باید یک ارتودنسی مجدد انجام شود بلکه باید کل مسیر ارتودنسی قبلی نیز به منظور آماده سازی برای جراحی فک،برگردانده شود. هزینه این نوع ارتودنسی مجدد اغلب دو برابر یک ارتودنسی اولیه می باشد و زمان درمان آن نیز اغلب طولانی است. اگر ارتودنسی مجدد، ناشی از برگشت نتایج درمان ارتودنسی باشد، باید بررسی شود که آیا طرح درمان نامناسب موجب برگشت درمان و نیاز به ارتودنسی مجدد شده است و یا عدم استفاده منظم مراجعه کننده از نگهدارنده های ارتودنسی دلیل این موضوع می باشد. اگر طرح درمان نامناسب علت اصلی مشکل بوده است، همانطور که در فوق اشاره شد، مشکل جدی وجود دارد و هزینه ارتودنسی مجدد ناشی از برگشت از ارتودنسی همان دو برابر خواهد بود ولی اگر مسئله به این پیچیدگی نباشد؛ همان هزینه ارتودنسی معمولی را خواهد داشت و البته هزینه دوران نگهداری آن با ریتینرهای ارتودنسی بالاتر خواهد بود.

هزینه ارتودنسی دندان نیش بیرون زده

دندان نیش بیرون زده مهمترین نشانه کمبود فضا در قوس فکی می باشد. میزان بیرون زدگی و حتی یکطرفه یا دو طرفه بودن دندان نیش بیرون زده، هم در طرح درمان،هم در زمان درمان و هم در هزینه درمان تاثیر بسزایی دارد. بیرون زدگی خفیف دندان نیش معمولا” بدون نیاز به کشیدن دندان ارتودنسی می شود در حالیکه بیرون زدگی یکطرفه دندان نیش احتمال نیاز به درمان کشیدنی ارتودنسی را بالاتر می برد. دندان های نیش بیرون زده دو طرفه احتمالا” نیازمند ارتودنسی با کشیدن دندان خواهند بود. بدیهی است هزینه ارتودنسی دندان نیش بیرون زده ای که نیازمند کشیدن دندان باشد، بالاتر از هزینه ارتودنسی دندان نیش با بیرون زدگی خفیف خواهد بود. تشخیص هزینه ارتودنسی دندان نیش بیرون زده،با توجه به طیف گسترده طرح درمان های ممکن، نیازمند معاینه حضوری می باشد.

قیمت ارتودنسی دندان کودکان

 ارتودنسی دندان کودکان تقریبا” مقوله ای متفاوت از ارتودنسی بزرگسالان است. مهمترین تفاوت این دو ارتودنسی، در امکان رشد می باشد که در ارتودنسی کودکان، مشکلات فکی را به کمک آن می توان حل کرد که شاید در بزرگسالی امکانپذیر نباشد. هزینه ارتودنسی کودکان اغلب به هزینه دستگاه های فکی و ارتودنسی پیشگیری مربوط می شود در حالیکه هزینه ارتودنسی بزرگسالان بیشتر با برطرف کردن نامرتبی دندان ها ارتباط دارد. قیمت ارتودنسی کودکان اغلب نسبت به ارتودنسی بزرگسالان پایین تراست در حالیکه ارتودنسی کودکان اهمیت بیشتری دارد.

هزینه ارتودنسی با بیمه تامین اجتماعی

بیمه هایی نظیر تامین اجتماعی بیمه های پایه دندانپزشکی محسوب می شوند. معنی آن این است که اولا” این بیمه ها هزینه درمان های دندانپزشکی ضروری (مانند کشیدن دندان و پر کردن آن) را تحت پوشش دارند و درمان های تخصصی دندانپزشکی، از جمله ارتودنسی را بر عهده نمی گیرند و ثانیا” انجام درمان های دندانپزشکی با بیمه تامین اجتماعی اغلب فقط در مراکز مختص همین بیمه قابل انجام می باشند. بیمه تامین اجتماعی، درمان ارتودنسی را درمان زیبایی محسوب می کند وهزینه آن را تحت پوشش قرار نمی دهد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
دندان اضافه

هزینه ارتودنسی با بیمه تکمیلی

بیمه های تکمیلی،  سالانه برای درمان های دندانپزشکی تعرفه مشخصی را ارائه می کنند که البته این تعرفه برای درمان هایی مانند ارتودنسی اغلب مبلغ پایینی است و از این رو بهتر است عنوان شود بیمه های تکمیلی بخشی از هزینه ارتودنسی را به عهده می گیرند. پرداخت این هزینه اغلب با ارائه مدارک و همچنین گواهی متخصص ارتودنسی مبنی بر این نکته که ارتودنسی مورد نظر درمان زیبایی نیست و جنبه درمانی دارد؛انجام می شود. هزینه ای که بیمه های تکمیلی برای ارتودنسی تحت پوشش قرار می دهند چند سالی است که یکسان سازی شده است و مابین بیمه های مختلف تکمیلی، یکسان است.

هزینه ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی

بهترین کلینیک ارتودنسی برای دریافت ارتودنسی ارزان، کلینیک ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی می باشد. دانشکده های دندانپزشکی، مراکزی آموزشی درمانی می باشند که در آن دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی و دوره تخصصی ارتودنسی برای گذراندن دوره آموزشی خود،درمان بر روی بیماران را انجام می دهند. دانشکده دندانپزشکی برای انجام ارتودنسی، مزایا و معایبی دارد. مزایای انجام ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی اول در این است که هزینه به مراتب پایین تری نسبت به کلینیک های خصوصی دارد، دوم اینکه درمان زیر نظر اساتید ارتودنسی انجام می شود و کیفیت بالایی دارد. ایرادات انجام ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی در این است که معطلی و رفت و آمد زیادی دارد. بهرحال دانشکده های دندانپزشکی مطب خصوصی نیستند و مجموعه ای آموزشی هستند که اولویت در آن، آموزش دانشجویان مربوطه می باشد. همین موضوع موجب می شود رفت و آمد مراجعین ارتودنسی بیشتر شود و همچنین زمان درمان ارتودنسی آنها طولانی تر شود. دانشکده های دندانپزشکی بهترین مجموعه درمانی برای دریافت یک ارتودنسی ارزان و قیمت مناسب می باشند.

ارتودنسي اقساطى در كرج

همان طور كه توضيح داده شد اكثر متخصصين ارتودنسي در كرج،هزينه ارتودنسي را بصورت اقساطى دريافت مى كنند؛ اما شيوه اجراى ارتودنسي اقساطى در كرج بسيار متفاوت است.برخى از متخصصين ارتودنسي،هزينه ارتودنسي را بصورت چند فقره چك و در فواصل درمانى چندماهه دريافت مى كنند.غالب متخصصين ارتودنسي كرج،به اين شكل هزينه ارتودنسي را دريافت مى كنند كه ابتدا يك مبلغ بصورت پيش پرداخت ارتودنسي دريافت مى گردد و در ادامه باقى هزينه ارتودنسي قسط بندى مى شود.

معمولا” اقساط ارتودنسي به شكلى تنظيم مى شود كه هزينه ارتودنسي چند ماه مانده به اتمام درمان تسويه شود.خيلى كم پيش مى آيد كه يك متخصص ارتودنسي در كرج،كل هزينه ارتودنسي را بصورت اقساطى دريافت كند و ارتودنسي ازدم قسطى معمولا” بصورت آفرهاى ويژه مناسبتى پيشنهاد مى شود تا به عنوان قاعده كلى پرداخت ارتودنسي.ارتودنسی اقساطی شاید برای متخصصین ارتودنسی شیوه ای با سختی اجرا باشد اما برای مراجعه کنندگان ارتودنسی مطلوب و دلخواه است و اکثر آنها ترجیح می دهند اقساط ارتودنسی بیشتر و طولانیتری را پرداخت کنند تا پیش پرداخت بیشتر.

اما پذیرش ارتودنسی اقساطی نیز متاثر از شرایط اقتصادی کشورمان،برای متخصصین ارتودنسی نیز دشوار شده است؛چرا که یک متخصص ارتودنسی قراردادی دوساله را با بیمار برای پرداخت اقساطی ارتودنسی منعقد می کند ولی مواد مصرفی و ابزارهای ارتودنسی در پایان دوسال قرارداد به شکل قابل توجهی افزایش نرخ داشته اند.

ارتودنسي ارزان در كرج

از عبارت “ارزان بودن “در تبليغات امور درمانى نيز بسيار استفاده مى شود اما ارزان بودن درمان هاى زيبايى شرايطى متفاوت از ديگر خدمات و كالاها دارد.ارزان بودن ارتودنسي اگر به بهاى كاهش كيفيت ارتودنسي باشد،در آينده مشكلاتى دو چندان ايجاد خواهد كرد.بسيار پيش مى آيد كه افرادى جذب تبليغات” ارتودنسي ارزان در كرج” شده اند و متاسفانه آسيب هاى زيادى از يك ارتودنسي نامطلوب را متحمل شده اند.همان طور كه بصورت مبسوط در مباحث فوق مشخص كرديم،كمترين تعرفه براى ارتودنسي،هزينه هايى است كه بيمه هاى تكميلى مشخص نموده اند و هر قيمت ارتودنسي زير تعرفه هاى حداقلى فوق،كيفيت ارتودنسي مورد نظر را پايين خواهد آورد.

طبيعى است كه هر مراجعه كننده اى تمايل داشته باشد خدمات را با هزينه پايين تر به دست بياورد اما در بحث ارتودنسي بايستى توجه كنيد لطماتى كه يك ارتودنسي ارزان ممكن است به شما وارد كند،گاهى با هيچ هزينه اى قابل جبران نخواهد بود.قبل از پذيرش ارتودنسي ارزان در كرج،در مورد علت ارزانى بيش از انتظار آن تحقيق نماييد.

ارتودنسي رايگان در كرج

گاهى پيش مى آيد كه در مراكز آموزشى براى برخى از مشكلات ارتودنسي كه كمياب هستند و ارزش آموزشى براى دانشجويان دارند، شرايط ويژه اى تحت عنوان”ارتودنسي رايگان” ايجاد مى شود تا هم مراجعه كننده بتواند انگيزه اى براى انجام ارتودنسي خود در بخش آموزشى دانشكده دندانپزشكى داشته باشد و هم دانشجويان از درمان اين مورد خاص،بهره آموزشى ببرند. استفاده آموزشى از مراجعه كننده فقط در مراكز آموزشى زير نظر وزارت بهداشت توجيه دارد و ارتودنسي رايگان در قبال انجام ارتودنسي (به قصد يادگيرى) در مراكز خصوصى، غير اخلاقى و غير قانونى مى باشد.

بايد دانست انجام رايگان ارتودنسي،مسئوليت قانونى يك درمانگر در قبال بيمار ارتودنسي را از بين نمى برد.تنها حالتى كه انجام ارتودنسي رايگان در كرج توجيه دارد (و پسنديده نيز مى باشد)انجام ارتودنسي با قصد و نيت خيرخواهانه مى باشد.بهرتقدير قبل از پذيرش ارتودنسي رايگان در كرج نيز در اين مورد كنجكاوى به خرج دهيد.

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي

هزينه ارتودنسي در كلينيك ارتودنسی دكتر اصلانى

كلينيك هاى ارتودنسي دكتر اصلانى در تهران و كرج،خدمات تخصصى ارتودنسي را در كيفيتى مناسب به شما ارائه مى دهند.در كلينيك هاى ارتودنسي دكتر اصلانى تلاش شده است ضمن بالا بردن سطح كيفيت خدمات و مواد مصرفى،هزينه ارتودنسي در سطح قابل قبولى حفظ شود تا مراجعين از نسبت كيفيت به هزينه ارتودنسي در اين كلينيك ها رضايت داشته باشند.براى كسب اطلاعات از تعرفه هاى ارتودنسي اين كلينيك ها،مى توانيد براى مشاوره ارتودنسي با كلينيك تخصصى ارتودنسي تهران یا کرج تماس حاصل فرماييد.

2.9/5 (21 نظر)
14 پاسخ
 1. فرزام
  فرزام گفته:

  سلام .من دندان نیش نهفته درسمت راست دارم ،دندونام بهم چسبیده و نیاز به ارتودنسی هست میخوام بدونم هزینش چقدر میشه و 18سالمه در ضمن ایا بیمه تامیین اجتماعی شما قبول میکنید؟

  پاسخ

تعقیب

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *