بایگانی برچسب برای: ارتودنسی دندان نیش بیرونزده

تصحیح نامرتبی شدید دندانها

تصحیح نامرتبی شدید دندانها توسط ارتودنسی و با کشیدن دندان - دکتر فرزین اصلانی متخصص ارتودنسی و جراحی فک تهران

ارتودنسی و جراحی فک

ارتودنسی و جراحی فک به منظور جلوآوردن فک بالا و عقب بردن فک پایین. با تشکر از جراح فک دکتر امید ثابت مهر - دکتر فرزین اصلانی متخصص ارتودنسی و جراحی فک تهران

رفع تنگی فک بالا توسط ارتودنسی

بستن فاصله بین دندانها توسط ارتودنسی و دندانپزشکی زیبایی و بدون جراحی فک. دکتر فرزین اصلانی متخصص ارتودنسی و جراحی فک در تهران

کمبود فضا برای رویش دندانهای نیش

برای حل مشکل ارتودنسی بهتر است منتظر ایجاد مشکل نمانیم!...نمونه درمانی فوق دچار کمبود فضا برای رویش دندانهای نیش بود و مراجعه زودهنگام امکان ایجاد قوس دندانی مناسب برای ایشان را فراهم نمود...

درمان تک فک ارتودنسی

گاهی با یک درمان تک فک ارتودنسی هم می توان نتایج مناسبی بدست آورد.مراجعه کننده فوق یک دندان نهفته داشت و قوس دندانی فک بالای ایشان نیز بهم ریخته بود اما به دلایلی تمایل به انجام ارتودنسی فک پایین نداشتند.با ارتودنسی دندانهای بالا،دندان نهفته داخل قوس آورده شد و نظم آنها نیز بهبود یافت...