ارتودنسی دندان چیست؟

ارتودنسی از دو لغت “ارتو” به معناى صاف و “دنسی” به معناى دندان تشکیل شده است و به عنوان علم مرتب کردن دندانها شناخته مى شود. به متخصص این رشته نیز اصطلاحا” ارتودنتیست گفته مى شود.عمر ایجاد این تخصص دندانپزشکى به اواخر قرن نوزدهم برمى گردد.براى سالها این شاخه از دندانپزشکى به ارتودنسی دندان معروف بود و دامنه عملکرد آن صرفا” مرتب کردن دندانهاى کج در نظر گرفته مى شد اما به مرور مشخص شد که عملکرد ارتودنسی فقط ارتودنسی دندان نیست و مى تواند براى تصحیح روابط فکى نیز بکار رود ازینرو نام این رشته تخصصى به “ارتودنسی دندان و ناهنجارى هاى فک و صورت” تغییر یافت.در تعریف جدید،ارتوپدی فکین به معنای هدایت کردن روابط فکی به یک وضعیت بهتر و مناسب تر است و اینکار تا زمانی قابل انجام است که فرد در سنین رشد قرار داشته باشد.به معنای جدید ارتودنسی دیگر فقط سیم بستن دندانها نیست و طیف وسیع تری را دربرمی گیرد.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

فواید ارتودنسی

به طور کلى فواید و منافع متعددى براى ارتودنسی نام برده مى شود که در نگاه علمى مى توان آنها را به سه بخش زیبایى دندان،سلامت دندان وبهبود عملکرد دندانها تقسیم کرد. مهمترین فایده ارتودنسی بهبود زیبایى لبخند مى باشد.کسانى که از لبخند بهترى برخوردار باشند از اعتماد به نفس بالاترى نیز بهره مى برند و کیفیت زندگى بالاترى خواهند داشت.هدف اکثر مراجعین ارتودنسی نیز همین بهبود زیبایى دندانها مى باشد و اکثر مراجعین زمان درمان طولانى ارتودنسی دندان را به امید بهبود در زیبایى لبخند تحمل مى کنند.در مطالعه مهمى که در بین مراجعه کنندگان ارتودنسی انجام شده،بیش از ٩٠درصد آنها عنوان نموده اند که اگر به روز اول برمى گشتند،بخاطر زیبایى در لبخندى که بدست آورده اند،حتما” ارتودنسی را مجددا” انتخاب مى کردند.این زیبایی لبخند در اصطلاح امروزی طرح لبخند نیز نامیده می شود.البته بایستى عنوان کرد که تنها سود ارتودنسی زیبایى نیست و دلایل دیگرى نیز براى ارتودنسی دندان وجود دارد.

ارتودنسی دندان روى سلامت دندانها نیز تاثیرگذار است.هنگامى که دندانهاى فرد کج و نامرتب مى باشد،امکان مسواک زدن و نخ دندان کشیدن در مناطق فشرده شده وجود ندارد و در نتیجه این مناطق اولین سطوحى از دندانها مى باشند که دچار پوسیدگى مى شوند.ارتودنسی  با مرتب کردن دندانها این امکان را فراهم مى کند که فرد بتواند به بهداشت دندانها بهتر رسیدگى کند و ازینرو روى سلامت دندان و لثه تاثیرگذار است.در واقع ارتودنسی امکان رعایت بهداشت در نواحی دارای نامرتبی دندانی را فراهم می کند.

ارتودنسی دندان ها موجب مى شود عملکرد آنها نیز بهتر شود.مهمترین اثرى که در این رابطه مشاهده مى شود در جویدن افراد مى باشد. جویدن افراد در کج بودن شدید و نامرتبى زیاد دندانها تحت تاثیر قرار مى گیرد و این افراد نمى توانند غذاها را خوب بجوند.مشکل جویدن در ناهنجارى هاى فکى نیز مشاهده مى شود.در این موارد با ارتودنسی دندان،وضعیت عملکردى سیستم دندانى فرد بهبود مى یابد و مشکل وى حل مى شود.گزارش هایى نیز از تاثیر ارتودنسی دندان بر روى بهبود تکلم نیز گزارش شده است.در موارد شدید نامرتبی دندانی ادای بعضی از حروف دچار مشکل می شود.؛البته تصحیح مشکل تکلمی ایجاد شده فقط با ارتودنسی امکانپذیر نخواهد بود و نیازمند گفتاردرمانی نیز خواهد بود.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

انواع ارتودنسی

معمولا” وقتى صحبت از ارتودنسی دندان به میان مى آید اکثر افراد سیم کشى دندان ها را در ذهن خود تصور مى کنند.البته آنچه که از آن در صحبت عموم مردم به سیم کشى دندان یاد مى شود نوع خاصى از ارتودنسی است که به نام ارتودنسی ثابت شناخته مى شود. ارتودنسی ثابت یک تکنیک از ارتودنسی دندانها مى باشد و تمام ارتودنسی،سیم کشى دندانها نیست. ارتودنسی را مى توان به دسته بندى هاى مختلفى تقسیم کرد و مهم این است که مبناى تقسیم بندى ارتودنسی دندان چه باشد.

الف) ارتودنسی بر مبناى وجود رشد در فرد به سه نوع تقسیم مى شود:

١)درمانهاى رشدى

در این نوع درمان ها با کمک دستگاه هاى خارج دهانى و پلاک هاى داخل دهانى از فرصت رشد بویژه براى ارتودنسی کودکان استفاده مى شود تا مشکلات اسکلتى آنها قبل از بلوغ مورد درمان قرار گیرد.براى تصحیح عقب بودن فک بالا از دستگاه فیس ماسک،براى تصحیح جلى بودن فک بالا از دستگاه هدگیر،براى درمان عقب ماندن رشد فک پایین از دستگاه فانکشنال و براى اصلاح جلوبودن فک پایین از دستگاه چین کاپ استفاده مى شود.براى برطرف کردن تنگى فک بالا نیز از دستگاه هاى بازکننده کام(مانند هایرکس)مى توان بهره گرفت.همان طور که مشخص است نکته مهم در این درمانها،استفاده از فرصت رشد مى باشد.استفاده از فرصت رشد،در درمان بسیارى از مشکلات ارتودنسی(بویژه ارتودنسی کودکان) نقش حیاتى را دارد.امروزه موفقیت در درمان بسیاری از مشکلات ارتودنسی به سن و میزان رشد باقیمانده بستگی دارد.مبنای این موضوع که اولین ویزیت ارتودنسی باید در هفت سالگی صورت پذیرد،نیز توجه به همین مسئله رشد باقیمانده است.

٢)ارتودنسی دندان(استتار)

اگر فرد مشکل اسکلتى نداشته باشد و یا مشکل اسکلتى صورت وى ناچیز باشد،مى توان با مرتب کردن و چیدن منظم دندان ها،آنها را به گونه اى روى قوس دندانى آرایش داد که مشکل اسکلتى آنها به چشم نیاید و تحت تاثیر منظم بودن دندان ها قرار گیرد.در واقع در این روش ارتودنسی،دندانها مشکلات موجود را استتار و مخفى مى نمایند.این نوع ارتودنسی معمولا” هنگامى بکار مى رود که تمامى دندانهاى دایمى رویش پیدا کرده اند.در ارتودنسی کاموفلاژ،با چینش دندانها تلاش می شود که مشکل اسکلتی زیرین خیلی به چشم نیاید.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
فنر فورسز در ارتودنسی

٣)ارتودنسی و عمل فک

اگر مشکل فکى فرد به اندازه اى باشد که نتوان با ارتودنسی کمکى به بهبود صورت فرد نمود،بایستى با جراحى فک رابطه اسکلتى وى را تصحیح نمود.هدف از این نوع ارتودنسی صرفا” کمک به منظم شدن دندانها نیست؛بلکه در این نوع ارتودنسی،متخصص ارتودنسی دندانها را به گونه اى مى چیند که جراح فک قادر باشد در اتاق عمل فکین بیمار را به درستى جراحى کرده و در رابطه مناسب بنشاند.یعنى ابتدا ارتودنسی قبل از جراحى انجام مى شود،سپس فرد با همین ارتودنسی روى دندانها به اتاق عمل برده مى شود و پس از سپرى کردن دوران نقاهت جراحى فک،ادامه ارتودنسی تکمیل شده و کار به پایان مى رسد.همانطور که اشاره شد،این درمان ترکیبی از کار ارتودنسی و جراحی فک را می طلبد که به اختصار به آن ارتوسرجری نیز گفته می شود.بطور کلی در اکثر موارد جراحی های فک بایستی قبل از عمل،ارتودنسی انجام شود.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

ب) ارتودنسی بر اساس سن انجام آن به دو نوع ارتودنسی کودکان و ارتودنسی بزرگسالان تقسیم مى شود.

ارتودنسی کودکان

این نوع ارتودنسی با رویش اولین دندانهاى دایمى معنى پیدا مى کند و هدف عمده آن نظارت بر روند رویش دندانها مى باشد؛ به نحوى که قبل از ایجاد مشکل،وضعیت تحت کنترل قرار بگیرد.محدوده آن از نظر سنى معمولا” تا١٢سالگى در نظر گرفته مى شود.  البته بیشتر ازسن تقویمى،بلوغ جسمى فرد  مرز ارتودنسی کودکان و بزرگسالان را مشخص مى کند. ارتودنسی کودکان به کمک متخصص دندانپزشکى کودکان(متخصص ارتودنسی کودکان)و تحت نظر متخصص ارتودنسی انجام مى شود.نام دیگر ارتودنسی کودکان ارتودنسی پیشگیرى مى باشد.

ارتودنسی نوجوانان و بزرگسالان

پس ازینکه تمام دندانهاى دایمى فرد رویش پیدا کردند،ارتودنسی دندان به معناى واقعى مفهوم پیدا مى کند.ازین پس مسئولیت آنچه انجام مى شود به متخصص ارتودنسی مربوط مى باشد و متخصص ارتودنسی طرح درمان ارتودنسی یک فرد را مشخص مى کند.در مورد ارتودنسی در سنین بالا نیز بایستى عنوان شود که امروزه حدود یک چهارم بیماران کلینیک هاى ارتودنسی را بزرگسالان تشکیل مى دهند و یکى از دلایل شیوع انواع ارتودنسی نامریى تسهیل ارتودنسی در همین گروه هاى سنى میانسال مى باشد.ارتودنسی سن مرزی ندارد و اگر ملاحظات مربوطه درنظرگرفته شوند،در هر سنی قابل انجام است. در مورد انتخاب متخصص ارتودنسی(دندانپزشک متخصص ارتودنسی) در مقالاتى مجزا به ویژگیهاى یک متخصص ارتودنسی خوب و بهترین متخصص ارتودنسی خواهیم پرداخت.

ج) ارتودنسی بر اساس تکنیک اجراى آن به دو نوع ارتودنسی ثابت و ارتودنسی متحرک تقسیم مى شود.

١)ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت همان سیم کشى دندانها مى باشد که از نگین(براکت)و سیمهاى ارتودنسی تشکیل مى شود.براکت ها به عنوان دستگیره عمل مى کنند ونیروى اعمال شده توسط سیمهاى ارتودنسی،کش هاى ارتودنسی و فنرهاى ارتودنسی دندانها را حرکت مى دهد.ارتودنسی ثابت عمده ترین ارتودنسی بکار رفته در درمانهاى ارتودنسی است.عمده ترین تفاوت در تکنیک هاى مختلف ارتودنسی در انواع براکت هاى ارتودنسی مى باشد که در ذیل به آن اشاره مى کنیم:

– براکت هاى فلزى (ارتودنسی فلزى)

این نوع  براکت هاى ارتودنسی اولین براکت هاى بکار رفته در ارتودنسی مى باشند.جنس این براکت ها از استنلس استیل مى باشد و بعید است که فرد به آنها حساسیت و آلرژى نشان دهد.این نوع براکت ها کارایى فنى بالایى دارند و با سیمهاى فلزى بکار رفته در ارتودنسی نیز همخوانى دارند. ارتودنسی فلزی هنوز هم شایع ترین ارتودنسی مورد استفاده می باشد.

– براکت هاى سرامیکى (ارتودنسی شفاف)

این نوع ارتودنسی توسط براکت هایى از جنس سرامیک انجام مى شود که در اصطلاح به آن “ارتودنسی شیشه اى”نیز گفته مى شود.این نوع براکت ها براى افرادى بکار مى رود که از نظر اجتماعى با دیده شدن ظاهر فلزى براکت ها مشکل دارند و یا ارتودنسی را در سن بالا انجام داده اند.اولین ارتودنسی شفافی که وارد بازار شد،ارتودنسی با براکت های پلاستیکی بود ولی دیگر این نوع براکت ها از رده خارج شده اند.

– براکت هاى لینگوال (زبانى)

این نوع براکت ها پشت دندانها قرار مى گیرند و به “ارتودنسی مخفى” نیز معروف مى باشد.البته این نوع ارتودنسی نسبت به سایر انواع ارتودنسی دیگر ناشایع مى باشد چرا که موجب زخم شدن زبان و آزردگى بافت هاى دهان مى شود.اگر قرار بر بکارگیری ارتودنسی لینگوال باشد،بایستی از انواع مخصوص به فرد آنها استفاده شود که در آن براکت ها برای هر فرد بصورت اختصاصی طراحی می شوند.

– ارتودنسی نامرئى

این نوع ارتودنسی که اینویزلاین نیز نامیده مى شود از مجموعه اى از پلاک هاى شفاف تشکیل شده است که بصورت دوره اى به بیمار تحویل مى شود.این نوع ارتودنسی تقریبا” نامریى مى باشد و براى مشکلات و نامرتبى هاى خفیف دندانى قابل انجام مى باشد.

پلاک های شفاف نیز در صورت بکارگیری بایستی از شرکتهای معتبری تهیه شوند تا فرآیند درمان دچار مشکل نشود.

ارتودنسی ثابت خود بر اساس الگوى باز و بسته شدن براکت ها به چندین نوع تقسیم مى شود:

– براکت هاى سنتى

در این نوع براکت ها،سیمهاى ارتودنسی توسط کش هاى ارتودنسی(که اصلاحا” اورینگ نامیده مى شوند) در براکت ها قرار مى گیرند.رنگ این کش ها قابل تغییر مى باشد و یکى از جذابیت ارتودنسی براى مراجعه کنندگان،رنگهاى مختلف این اورینگ ها مى باشد که در اصلاح از آن به ” ارتودنسی رنگى”یاد مى شود.

– براکت هاى مدرن یا براکت هاى سلف لیگیت(ارتودنسی دیمون)

در این نوع براکت ها کش براى نگهداشتن سیم ارتودنسی بکار نمى رود و خود براکت دریچه هایى دارد که بصورت خودکار باز و بسته مى شود.این نوع براکت ها فواصل زمانى بین ویزیت هاى ارتودنسی را طولانى تر کرده اند.نمونه معروفى از این براکت ها ارتودنسی دیمون مى باشد.ارتودنسی دیمون بر مبنای این موضوع طراحی شده است که اصطکاک کمتری بین سیم و براکت ایجاد کند.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

٢)ارتودنسی متحرک

همان طور که از اسم این نوع ارتودنسی پیداست،این نوع ارتودنسی را مى توان روى دندانها گذاشت و برداشت.معمولا” در سنین زیر ١٢سال به کار مى رود و قادر به انجام دادن حرکات فکى و برخى حرکات ساده دندانى است.حسن پلاک هاى متحرک ارتودنسی این است که مى توان آنها را هنگام غذاخوردن و مسواک زدن برداشت ولى همین موضوع مى تواند یک ایراد نیز باشد چرا که احتمال گم شدن آنها را بالاتر مى برد.پلاک هاى متحرک در سنین بالا (هنگامى که در اثر برگشت ارتودنسی،برخى دندانها حرکت جزیى کرده اند)نیز کمک کننده مى باشند.ارتودنسی متحرک بخصوص در فک بالا پس از اتمام درمان بعنوان نگهدارنده ارتودنسی نیز به کار می رود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
روند پوسیدگی دندان: چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

مراحل ارتودنسی

انجام ارتودنسی مراحل خاص خود را دارد و براى انجام ارتودنسی دندان بایستى حوصله به خرج دهید و مراحل آن را قدم به قدم اجرا کنید تا حداکثر بهره را ازین درمان حاصل ببرید.قبل از هر چیزى ابتدا بایستى دکتر ارتودنسی خود را انتخاب کنید.دکتر ارتودنسی شما بایستى متخصص ارتودنسی (ترجیحا” فوق تخصص ارتودنسی)باشد تا صلاحیت انجام ارتودنسی براى شما را داشته باشد.پس از بررسى مابین متخصصین ارتودنسی شهر خود،چند متخصص ارتودنسی خوب را برگزینید و براى مشاوره ارتودنسی نزد آنها بروید.براى انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی حتما” نمونه کارهاى ارتودنسی قبل و بعد چند متخصص ارتودنسی خوب را که انتخاب نموده اید ،ارزیابى کنید تا با سلیقه آنها آشنا شوید.پس از انتخاب بهترین متخصص ارتودنسی،عملا” درمان شما شروع مى شود.

ارتودنسی چگونه انجام مى شود؟

پس از کسب توضیحات فنى و عقد قرارداد با دکتر ارتودنسی مورد نظر،،مدارک ارتودنسى براى شما تجویز مى شود.این مدارک ارتودنسی شامل رادیوگرافى ها،فوتوگرافى ها(عکسهاى ارتودنسی)و احتمالا” تهیه کست هاى(مدل گچى)ارتودنسی مى باشد.با تهیه این عکسهاى ارتودنسی،طرح درمان ارتودنسی شما مشخص مى شود(و یا قطعى مى شود)و بر این اساس متخصص ارتودنسی وضعیت دندانهاى شما را بصورت کامل بررسى مى کند؛چرا که قبل از انجام ارتودنسی بایستى پوسیدگى هاى دندانها ترمیم شده باشند.نظارت متخصص ارتودنسی بر این مراحل ارتودنسی اهمیت زیادى دارد چرا که دندانهایى که احتمالا” قرار است در ارتودنسی کشیده شوند نبایستى ترمیم شوند.گاهى اوقات وضعیت لثه در قبل از ارتودنسی به شکلى است که بایستى جرم گیرى نیز انجام دهید.هدف از کارهای دندانپزشکی قبل از ارتودنسی این است که فرد بتواند درمان ارتودنسی خود را آغاز کند.کارهای دندانپزشکی مانند روکش دندان یا ایمپلنت معمولا” به بعد از درمان ارتودنسی موکول می شوند.

مراحل ارتودنسی متحرک

 انجام ارتودنسی متحرک پیچیدگى خاصى ندارد و پس از تکمیل مدارک ارتودنسی،براى فرد قالبگیرى انجام مى شود و پس از ساخت لابراتوارى وسیله،پلاک متحرک به بیمار تحویل مى شود.

مراحل ارتودنسی ثابت

مراحل ارتودنسی ثابت به شکلى است که در جلسه شروع ،کار نصب وسایل ارتودنسی روى دندانها آغاز مى شود.معمولا” ابتدا ارتودنسی فک بالا انجام مى شود ودر جلسات بعدى ارتودنسی فک پایین انجام مى شود.البته در مواردى (مثلا” در مواردى که نیاز به کشیدن دندانها در ارتودنسی وجود داشته باشد)ممکن است متخصص ارتودنسی،ارتودنسی دوفک بالا و پایین را با هم انجام دهد.بهر تقدیر با ادامه درمان ارتودنسی لازم است که ماهیانه ویزیت ارتودنسی انجام شود تا کار پیش رود. در انتهاى درمان و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،نگهدارنده ارتودنسی (ریتینر) به بیمار تحویل مى شود.نوع نگهدارنده تحویلى نیز بر اساس سلیقه متخصصین ارتودنسى،متفاوت است اما معمولا” براى فک بالا نگهدارنده متحرک و براى فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر) تحویل مى شود.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

بهداشت ارتودنسی

در طول درمان ارتودنسی، اهمیت رعایت بهداشت از تمام نکات دیگر بیشتر است.تمیز کردن دندانها با ارتودنسی ابزارهاى خاصى از جمله مسواک ارتودنسی،مسواک بین دندانى و دهانشویه دارد که دکتر ارتودنسی در این رابطه  اطلاعات کافى را در اختیار شما خواهد گذاشت.انیمیشن هاى آموزش استفاده از مسواک ارتودنسی،مسواک بین دندانى و نخ دندان ارتودنسی امروزه در فضاى مجازى موجودند و قابل دسترسى براى افرادى مى باشند که ارتودنسی روى دندانهاى خود دارند.

تغذیه ارتودنسی

مهمترین مشکلى که روند ارتودنسی دندان را کند مى کند،کنده شدن،شکستن یا شل شدن براکت هاى ارتودنسی مى باشد.در نگهدارى از وسایل ارتودنسی بایستى حداکثر دقت را به خرج دهید تا در ارتودنسی شما وقفه نیفتد.از خوردن غذاهایى مانند ته دیگ،هویج،سیب سفت،گوجه سبز پرهیز کنید و قبل از خوردن میوه هاى هسته دار،هسته آنها را خارج کنید.با کنده شدن براکت های ارتودنسی نه تنها آزردگی بافتی پیش می آید،بلکه درمان نیز به تعویق می افتد.

آیا ارتودنسی درد دارد؟

درد مهمترین عاملى است که مراجعین را از انجام ارتودنسی مى ترساند.چند ساعت پس از چسباندن براکت هاى ارتودنسی و قرار دادن سیمهاى ارتودنسی در داخل براکت ها،درد ارتودنسی شروع مى شود.درد ارتودنسی معمولا” بصورت فشار روى دندانها حس مى شود و از فردى به فرد دیگر بسیار متفاوت است؛به این معنا که اصلا” میزان و طول دوره آن اصلا” قابل پیش بینى نیست.

درد ارتودنسی هر چقدر هم که باشد،بیشتر در جلسه اول ارتودنسی خود را نشان مى دهد و در جلسات بعدى ارتودنسی شدت زیادى نخواهد داشت.براى تسکین درد ارتودنسی مى توانید از مسکن ها استفاده نمایید.البته استفاده دارزمدت از برخی مسکن ها مانند  بروفن موجب کندی حرکت دندانی می شود و در این مورد باید با متخصص ارتودنسی خود مشورت کنید.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

مدت زمان ارتودنسی

مدت زمان ارتودنسی بر اساس پیچیدگى مشکل موجود بسیار متفاوت است.درمانهاى ارتودنسی متحرک معمولا” زیر یکسال طول مى کشند.درمانهاى ارتودنسی ثابت معمول نیز نهایتا” دو سال طول مى کشند اما درمانهاى ارتودنسی ثابت پیچیده و همینطور ارتوسرجرى(ارتودنسی به همراه جراحى فک)بیش از دوسال به درازا مى انجامد.بیشترین طول درمان ارتودنسی را ارتودنسی دندانهای نهفته به خود اختصاص می دهند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
فوق تخصص ارتودنسي

عوارض ارتودنسی:

مهمترین مشکلات بعد از ارتودنسی که از آنها به عنوان عوارض ارتودنسی یاد مى شود عبارتند از:

– پوسیدگى دندانها

بسیار شنیده مى شود که مراجعین عنوان مى کنند که دندانهاى آشنایان آنها در اثر ارتودنسی پوسیده است.اما واقعیت امر این است که خود ارتودنسی به تنهایى موجب پوسیدگى دندانها نمى شود.چسب هاى ارتودنسی نیز داراى مواد ضدپوسیدگى هستند که اجازه نمى دهند زیر براکت ها دچار پوسیدگى شود.مهمترین مسئله اى که موجب این مشکل مى شود عدم رعایت بهداشت در دوران ارتودنسی است.اگر قرار باشد دندانهاى خود را بخوبى تمیز نکنید احتمال اینکه در دوران ارتودنسی دندانهاى خود را بپوسانید بیشتر است.شیوع پوسیدگی در طول درمان ارتودنسی بین ۱تا ۳درصد عنوان شده است.

– التهاب لثه در ارتودنسی

شیوع این مشکل به مراتب بیشتر است و این مسئله در مواردى رخ مى دهد که فرد بهداشت خود را به خوبى رعایت نکند و از دهانشویه ها نیز بصورت مرتب استفاده نکند. مهمترین نشانه  ایجاد آن نیز خونریزى لثه ها در هنگام مسواک زدن مى باشد.التهاب ارتودنسی معمولا” در همان مراحل اول توسط متخصص ارتودنسی تذکر داده می شود.

– تحلیل ریشه در ارتودنسی

در طول درمان ارتودنسی معمولا” چند میلى مترى از طول ریشه ها کوتاه مى شود که طبیعى است و مشکلى نیز ایجاد نمى کند.مشکل هنگامى ایجاد مى شود که میزان تحلیل ریشه به بیش از نصف دندان برسد.دلایلى مختلفى براى این مشکل مطرح مى باشند که یکى از آنها مسئله ژنتیکى است.اعمال کنترل نشده نیروها نیز مى تواند موجب ایجاد این مشکل شود؛ البته اگر درمان خود را نزد یک متخصص ارتودنسی خوب انجام داده باشید،جاى نگرانى نیست.نتایج درازمدت این دندانهای آسیب دیده نیز امیدوارکننده ارزیابی شده است.

– برگشت درمان ارتودنسی

مسائل مختلف زیادى در رابطه با حرکت دندانها بعد از ارتودنسی مطرح مى باشند که هر یک از آنها مى توانند تاثیر روى برگشت ارتودنسی داشته باشند.همان طور که قبلا” توضیح داده شد پس از اتمام ارتودنسی و درآوردن براکت ها بایستى به بیماران نگهدارنده ارتودنسی(ریتینر)تحویل شود تا موقعیت دندانها در وضعیت جدید تثبیت شود.عدم استفاده مرتب و منظم از این نگهدارنده هاى ارتودنسی مهمترین عامل در برگشت ارتودنسی مى باشد.یکى دیگر از علل برگشت دندانها به موقعیت قبلى خود حرکت دادن رو به جلوى بیش از حد دندانها مى باشد.لب ها موقعیت بیرون زده دندانها را تحمل نخواهند کرد و همین موضوع مى تواند موجب برگشت درمان شود.

یکى دیگر از مهمترین دلایل برگشت ارتودنسی،استعداد ژنتیکى به این موضوع مى باشد به این معنا که سیستم دندانى فرد استعداد برگشت را دارد.

در نهایت بایستى عنوان کنیم که حتى در بدترین حالت نیز میزان برگشت دندانها بیش از بیست درصد نخواهد بود و شرایط به گونه اى پیش نخواهد رفت که فرد احساس کند دندانها به موقعیت اولیه خود برگشته اند.معمولا” ظرف یکسال اول پس از درآوردن وسایل ارتودنسی،متخصص ارتودنسی شرایط شما را از این حیث ارزیابی می کند.

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی بیشترین سوالى است که در مشاوره هاى آنلاین ارتودنسی مطرح مى شود.بایستى عنوان کرد که هزینه هاى ارتودنسی بر اساس نوع کار ارتودنسی بسیار متفاوت است و طیف وسیعى را دربر مى گیرد.براى تعیین دقیق حدود قیمت ارتودنسی نیز بایستى مراجعه کننده بصورت حضورى ویزیت شود تا نوع کار ارتودنسی وى مشخص شود.نحوه پرداخت تعرفه ارتودنسی نیز در اکثر کلینیک هاى ارتودنسی بصورت اقساطى انجام مى شود.اینکه هزینه انواع ارتودنسی و تعرفه آن چقدر است، معلول فاکتورهاى زیادى است که بحث آن در این مطلب نمى گنجد و در مقاله اى مجزا به آن خواهیم پرداخت.هزینه های ارتودنسی بسیار به هزینه مواد مصرفی وابسته است و هزینه این مواد مصرفی نیز بر اساس ارز تعیین می شود.در سال ۱۳۹۷ و با نوسانات ارزی کشورمان،هزینه ارتودنسی نیز تفاوت فاحشی را به خود دید.

ارتودنسی دندان در تهران

اولین بار در دهه ١٣۵٠ ارتودنسی ثابت در ایران ورود پیدا کرد.از اواسط این دهه بتدریج دندانپزشکان متخصص ارتودنسی شروع به فعالیت در تهران نمودند.در دهه ١٣۶٠ تعداد افرادى که ارتودنسی انجام داده بودند،در جامعه بتدریج افزایش یافت ولى هنوز این درمان،کارى متمایز و مخصوص طبقه مرفه محسوب مى شد.در دهه ١٣۶٠ متخصصین ارتودنسی در شهرهاى اصلى کشور مشغول به فعالیت بودند و اگر فردى نیازمند ارتودنسی بود بایستى به تهران یا شهرهاى اصلى دیگر مراجعه مى کرد.با فارغ التحصیلى نسل دوم متخصصین ارتودنسی ایران در دهه ١٣٧٠ بتدریج شهرهاى دیگر نیز داراى متخصص ارتودنسی شدند و امروز شهرهاى اصلى کشور اکثرا” از حضور ارتودنتیست ها بهره مند مى باشند.

ارتودنسی دندان در کرج

 تا قبل از دهه ١٣٧٠ اکثر افرادى که در کرج ارتودنسی دندان انجام مى دادند،نیازمند مراجعه به تهران بودند.در اوایل دهه ١٣٧٠ اولین متخصص ارتودنسی در کرج شروع به فعالیت نمود و بتدریج چند متخصص ارتودنسی خوب در کرج اضافه شدند و عملا” نیاز ارتودنسی کرج به سایر شهرها برطرف شد .امروزه تعداد متخصص ارتودنسی خوب در کرج به بالاى ده نفر مى رسد و مردم کرج قادر هستند با مشاوره بین چند متخصص ارتودنسی خوب ،بهترین متخصص ارتودنسی کرج را انتخاب نمایند.یک متخصص ارتودنسی خوب در کرج،بایستی حداقل سه سال کاری در این شهر سابقه درمان داشته باشد.

کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانى

کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانى

کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانى

کلینیک هاى تخصصى ارتودنسی دکتر اصلانى مجموعه اى هستند که در آن تنها فوق تخصص ارتودنسی کرج(دکتر فرزین اصلانى)و بهترین متخصص دندانپزشکى کودکان در کرج(دکتر حجازى)به همراه جراحان فک و صورت همکار،انواع ارتودنسی را با کیفیت عالى ارائه مى کنند.نکته بارز کلینیک هاى تخصصى ارتودنسی دکتر اصلانى حضور چندین متخصص دندانپزشکى مرتبط با ارتودنسی مى باشد.تمرکز مجموعه روى انواع درمان ارتودنسی(ارتودنسی کودکان در کرج،ارتودنسی بزرگسالان در کرج و ارتودنسی جراحى فک در کرج)مى باشد و شعبه کرج این کلینیک هاى ارتودنسی،تنها کلینیک تخصصى ارتودنسی استان البرز مى باشد.در شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به کلینیک ارتودنسی دکتر اصلانی،خدمات باکیفیتی را تجربه کنید.

0/5 (0 نظر)
1 پاسخ

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  میخواهید به بحث بپیوندید؟
  احساس رایگان برای کمک!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  code