فوق تخصص ارتودنسي

ارتودنسي علم مرتب كردن دندانهاى بى نظم و همتراز كردن روابط فكى نامناسب است. متخصص اين رشته را در اصطلاح ارتودنتيست مى نامند. ارتودنسي قديمى ترين تخصص دندانپزشكى است و يك متخصص ارتودنسي براى ورود به تخصص مربوطه بايستى دكتراى دندانپزشكى را كسب نموده باشد. اخيرا در تبليغات برخى متخصصين ارتودنسي لغت فوق تخصص ارتودنسي به چشم مى خورد. فوق تخصص ارتودنسي آخرين مقطعى است كه يك دندانپزشك مى تواند آن را كسب نمايد و ازينرو بر آن شديم  موارد مراجعه به فوق تخصص ارتودنسي را مشخص نماييم و بررسى كنيم كه كدام متخصصين ارتودنسي در تهران و كرج و ساير شهرها داراى فوق تخصص ارتودنسي مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسي

فوق تخصص ارتودنسي

متخصص ارتودنسي

يك دندانپزشك پس از سپرى كردن دوران دكتراى دندانپزشكى خود مى تواند در امتحان ورودى تخصص شركت نمايد و در صورت موفقيت،وارد دوره تخصصى ارتودنسي شود. دوره تخصصى ارتودنسي سه يا چهار سال طول مى كشد و در اين مدت يك رزيدنت ارتودنسي مهارت هاى علمى و عملى ارتودنسي را مى آموزد. رزيدنت ارتودنسي در انتهاى دوره تخصصى خود در آزمون بورد تخصصى ارتودنسي شركت مى كند و با كسب اين عنوان مى تواند طرح دوره تخصصى خود را در مناطق محروم كشور شروع كند.

فوق تخصص ارتودنسي

يك دندانپزشك متخصص ارتودنسي پس از سپرى كردن دوران طرح تخصصى خود مى تواند در آزمون فلوشيپ فوق تخصصى شركت كند. دوره فلوشيپ ارتوسرجرى و فلوشيپ شكاف كام و لب دوره هاى تحصيلات تكميلى تخصص ارتودنسي در ايران مى باشند كه يك متخصص ارتودنسي بر اساس علاقه خود مى تواند در آنها مشغول به آموزش فوق تخصصى شود. اين دوره ها معمولا يكسال و نيم تا دو سال طول مى كشند و در آن يك متخصص ارتودنسي بر حسب علاقه خود در زمينه فوق تخصصى مورد نظر مشغول به تكميل تحصيلات مى شود.

فوق تخصص ارتودنسي

فوق تخصص ارتودنسي

ارتودنسي جراحي فك

اگر بخواهيم انواع ارتودنسي را بررسى كنيم متوجه مى شويم كه ارتودنسي يا به جهت مرتب كردن دندانها انجام مى شود و يا براى بهبود روابط فكى. مرتب كردن دندانها همان ارتودنسي معمولى است كه غالبا توسط ارتودنسي ثابت انجام مى شود. اگر قرار به انجام تغييرات فكى باشد (فك جلو يا عقب برده شود) بايستى جراحي فك انجام شود و براى انجام دادن اين عمل فك نيز فرد حتما بايد ارتودنسي كند. با اين نوع خاص از ارتودنسي كه ارتودنسي جراحي فك ناميده مى شود،فرد توسط متخصص ارتودنسي آماده مى شود تا توسط جراح فك به اتاق عمل برده شود. اين نوع كار تركيبى ارتوسرجري ناميده مى شود و به معناى تركيب ارتودنسي و جراحي فك مى باشد. ارتودنسي كه براى عمل فك انجام مى شود كاملا متفاوت با ارتودنسي معمولى (براى مرتب كردن دندانها) مى باشد و پيچيدگى و مهارت خاص خود را مى طلبد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
بهترین مرکز ارتودنسی در کرج

فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي جراحي فك (فلوشيپ ارتوسرجري)

همانطور كه توضيح داده شد مراحل ارتودنسي جراحي فك متفاوت مى باشند و اين تفاوت موجب مى شود تا يك متخصص ارتودنسي،مهارت هاى فوق تخصصى را براى انجام آن بياموزد. دوره فلوشيپ فوق تخصصى ارتودنسي جراحى فك،دوره اى دو ساله مى باشد كه يك متخصص ارتودنسي در آن موضوعات مرتبط با زمينه ارتودنسي جراحي فك را آموزش مى بيند. يك متخصص ارتودنسي در دوره فلوشيپ فوق تخصصى ارتودنسي جراحي فك،نزديك به دويست واحد فوق تخصصى را مى گذراند. در برخى از اين واحدها روى طرح درمان بيماران داراى مشكلات فكى بحث مى شود (بيمارانى كه فك بالا يا پايين آنها جلوزده يا عقب رفته مى باشد يا صورت بلند و كوتاهى دارند و يا دچار انحراف فكى مى باشند)  و پس ازبحث و تبادل نظر در مورد اين موضوع،بصورت عملى مراحل جراحي فك بيماران بصورت مدل سرجرى با همكارى جراحان فك و صورت تمرين مى شود. يك فلوشيپ ارتوسرجرى تمام مراحل ارتودنسي جراحى فك را  (كه در اشتراك با جراح فك و صورت مى باشد) آموزش مى بيند و نحوه تعامل با جراح فك و صورت را مى آموزد. يك فلوشيپ ارتودنسي جراحي فك روش هاى نوين كامپيوترى پيش بينى كننده جراحي فك را فرا مى گيرد تا قادر باشد از نرم افزارهاى نوين پيش بينى روابط فكى بهره گيرد. به طور كلى يك فوق تخصص ارتودنسي،مراحل ارتودنسي جراحي فك را بصورت علمى و عملى و بصورت دانشگاهى فرامى گيرد تا توانايى انجام ارتوسرجرى را كسب نمايد.

فوق تخصص ارتودنسي

فوق تخصص ارتودنسير

فوق تخصص ارتودنسي تهران

تا همين اواخر دوره هاى فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي فقط در دانشكده دندانپزشكى شهيد بهشتى برگزار مى شد ولى اخيرا دانشگاه تهران و دانشكده دندانپزشكى مشهد نيز موفق به راه اندازى اين دوره هاى فوق تخصصى ارتودنسي شده اند. تا سال ١٣٩٧ كشورمان كمتر از بيست فوق تخصص ارتودنسي دارد كه به انجام درمان مشغول مى باشند. نكته جالب توجه اين است كه همانطور كه نسبت بالايى از متخصصين ارتودنسي كشور در تهران مشغول مى باشند،اكثر همكاران فوق تخصص ارتودنسي نيز در تهران مشغول به كار مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسي

فوق تخصص ارتودنسي

ليست فوق تخصص ارتودنسي تهران

ليست متخصصين ارتودنسي كه فوق تخصص ارتودنسي دارند و در تهران مشغول به كار مى باشند عبارتند از:

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
روکش موقت دندان چیست؟

١) دكتر عبدالرحمان شوكت بخش

٢) دكتر مرتضى اردوبازارى

٣) دكتر آزيتا تهرانچى

٤) دكتر عبدالرضا جميليان

٥) دكتر عباس شيبانى

٦) دكتر عارف عباسيان

٧) دكتر هومن زرنگار

٨) دكتر سوده طهماسبى

٩) دكتر محمود ميرهاشمى

١٠) دكتر فاضل فيروزى

١١) دكتر فرزين اصلانى

در پروانه مطب يك فوق تخصص ارتودنسي،عنوان فلوشيپ ارتوسرجرى ثبت مى شود و  فقط وى مى تواند در تابلوى مطب خود،در مهر پزشكى خود و در سرنسخه خود عنوان فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي را قيد نمايد. اخيرا ديده شده است برخى از متخصصين ارتودنسي در تبليغات خود از لغت فوق تخصص ارتودنسي استفاده مى كنند كه البته بدون داشتن مدرك فوق غير قانونى است.

فوق تخصص ارتودنسي در تهران مسئوليت انجام درمانهاى ارتودنسي جراحى فك را بر عهده دارد وافرادى كه نيازمند جراحى فك مى باشند بهتر است براى ارتودنسى خود به يك فوق تخصص ارتودنسي مراجعه نمايند.

فوق تخصص ارتودنسي كرج

در شهر كرج نيز فقط دكتر فرزين اصلانى فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي مى باشند و بجز ايشان تا سال ١٣٩٧هيچ متخصص ارتودنسي ديگرى در اين شهر موفق به كسب عنوان فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي نشده است . عنوان فلوشيپ فوق تخصص ارتودنسي در كرج را فقط در تابلوى دكتر فرزين اصلانى مى توان مشاهده نمود.

فوق تخصص ارتودنسي در اصفهان

شهر اصفهان بالاى سى نفر متخصص ارتودنسي دارد و بطور كلى كيفيت درمانهاى ارتودنسي در اين شهر بالا مى باشد اما اصفهان هنوز هيچ فوق تخصص ارتودنسي ندارد. شايد دورى مسير اصفهان تا تهران موجب شده تا متخصصين ارتودنسي اصفهان از سپرى كنندگان دوره فوق تخصص ارتودنسي نباشند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
سفید شدن زبان نشانه چیست؟

فوق تخصص ارتودنسي در مشهد

دانشكده دندانپزشكى مشهد اخيرا دوره فلوشيپ فوق تخصصى شكاف كام و لب را راه اندازى نموده است و بتدريج بايد منتظر فارغ التحصيلى فوق تخصص ارتودنسي از مشهد باشيم.

فوق تخصص ارتودنسي در شيراز

شهر شيراز نيز از جمله شهرهاى اصلى كشور مى باشد كه متخصصين ارتودنسي زيادى را در خود گذرانده است. با وجودى كه متخصصين ارتودنسي زيادى در شيراز مشغول به كار مى باشند ولى هنوز هيچ فوق تخصص ارتودنسي در شيراز مطب تاسيس ننموده است.

فوق تخصص ارتودنسي در تبريز

از شهر تبريز و بطور كلى استان آذربايجان شرقى،دكتر مهدى روادگر مشغول به گذراندن دوره فوق تخصص ارتودنسي در دانشكده دندانپزشكى شهيد بهشتى مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسي

با توجه به توضيحات فوق بهتر است مراجعه كنندگان در شهرهايى كه فوق تخصص ارتودنسي حضور دارد،در مواردى كه ارتودنسي پيشرفته ترى مورد نياز باشد يا در مواردى كه فرد علاوه بر ارتودنسي نيازمند عمل فك باشد، به يك فوق تخصص ارتودنسي مراجعه نمايند. يك فوق تخصص ارتودنسي مهارت انجام مراحل ارتودنسي جراحى فك و موارد ارتودنسي پيچيده را آموخته و صلاحيت انجام درمانهاى پيشرفته ارتودنسي را دارد.

5/5 (1 نظر)
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *