ارتودنسی علم مرتب کردن دندانهاى بى نظم و همتراز کردن روابط فکى نامناسب است. متخصص این رشته را در اصطلاح ارتودنتیست مى نامند. ارتودنسی قدیمى ترین تخصص دندانپزشکى است و یک متخصص ارتودنسی براى ورود به تخصص مربوطه بایستى دکتراى دندانپزشکى را کسب نموده باشد. اخیرا در تبلیغات برخى متخصصین ارتودنسی لغت فوق تخصص ارتودنسی به چشم مى خورد. فوق تخصص ارتودنسی آخرین مقطعى است که یک دندانپزشک مى تواند آن را کسب نماید و ازینرو بر آن شدیم  موارد مراجعه به فوق تخصص ارتودنسی را مشخص نماییم و بررسى کنیم که کدام متخصصین ارتودنسی در تهران و کرج و سایر شهرها داراى فوق تخصص ارتودنسی مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسی

فوق تخصص ارتودنسی

متخصص ارتودنسی

یک دندانپزشک پس از سپرى کردن دوران دکتراى دندانپزشکى خود مى تواند در امتحان ورودى تخصص شرکت نماید و در صورت موفقیت،وارد دوره تخصصى ارتودنسی شود. دوره تخصصى ارتودنسی سه یا چهار سال طول مى کشد و در این مدت یک رزیدنت ارتودنسی مهارت هاى علمى و عملى ارتودنسی را مى آموزد. رزیدنت ارتودنسی در انتهاى دوره تخصصى خود در آزمون بورد تخصصى ارتودنسی شرکت مى کند و با کسب این عنوان مى تواند طرح دوره تخصصى خود را در مناطق محروم کشور شروع کند.

فوق تخصص ارتودنسی

یک دندانپزشک متخصص ارتودنسی پس از سپرى کردن دوران طرح تخصصى خود مى تواند در آزمون فلوشیپ فوق تخصصى شرکت کند. دوره فلوشیپ ارتوسرجرى و فلوشیپ شکاف کام و لب دوره هاى تحصیلات تکمیلى تخصص ارتودنسی در ایران مى باشند که یک متخصص ارتودنسی بر اساس علاقه خود مى تواند در آنها مشغول به آموزش فوق تخصصى شود. این دوره ها معمولا یکسال و نیم تا دو سال طول مى کشند و در آن یک متخصص ارتودنسی بر حسب علاقه خود در زمینه فوق تخصصى مورد نظر مشغول به تکمیل تحصیلات مى شود.

فوق تخصص ارتودنسی

فوق تخصص ارتودنسی

ارتودنسی جراحی فک

اگر بخواهیم انواع ارتودنسی را بررسى کنیم متوجه مى شویم که ارتودنسی یا به جهت مرتب کردن دندانها انجام مى شود و یا براى بهبود روابط فکى. مرتب کردن دندانها همان ارتودنسی معمولى است که غالبا توسط ارتودنسی ثابت انجام مى شود. اگر قرار به انجام تغییرات فکى باشد (فک جلو یا عقب برده شود) بایستى جراحی فک انجام شود و براى انجام دادن این عمل فک نیز فرد حتما باید ارتودنسی کند. با این نوع خاص از ارتودنسی که ارتودنسی جراحی فک نامیده مى شود،فرد توسط متخصص ارتودنسی آماده مى شود تا توسط جراح فک به اتاق عمل برده شود. این نوع کار ترکیبى ارتوسرجری نامیده مى شود و به معناى ترکیب ارتودنسی و جراحی فک مى باشد. ارتودنسی که براى عمل فک انجام مى شود کاملا متفاوت با ارتودنسی معمولى (براى مرتب کردن دندانها) مى باشد و پیچیدگى و مهارت خاص خود را مى طلبد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
پاور چین ها در ارتودنسی

فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی جراحی فک (فلوشیپ ارتوسرجری)

همانطور که توضیح داده شد مراحل ارتودنسی جراحی فک متفاوت مى باشند و این تفاوت موجب مى شود تا یک متخصص ارتودنسی،مهارت هاى فوق تخصصى را براى انجام آن بیاموزد. دوره فلوشیپ فوق تخصصى ارتودنسی جراحى فک،دوره اى دو ساله مى باشد که یک متخصص ارتودنسی در آن موضوعات مرتبط با زمینه ارتودنسی جراحی فک را آموزش مى بیند. یک متخصص ارتودنسی در دوره فلوشیپ فوق تخصصى ارتودنسی جراحی فک،نزدیک به دویست واحد فوق تخصصى را مى گذراند. در برخى از این واحدها روى طرح درمان بیماران داراى مشکلات فکى بحث مى شود (بیمارانى که فک بالا یا پایین آنها جلوزده یا عقب رفته مى باشد یا صورت بلند و کوتاهى دارند و یا دچار انحراف فکى مى باشند)  و پس ازبحث و تبادل نظر در مورد این موضوع،بصورت عملى مراحل جراحی فک بیماران بصورت مدل سرجرى با همکارى جراحان فک و صورت تمرین مى شود. یک فلوشیپ ارتوسرجرى تمام مراحل ارتودنسی جراحى فک را  (که در اشتراک با جراح فک و صورت مى باشد) آموزش مى بیند و نحوه تعامل با جراح فک و صورت را مى آموزد. یک فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک روش هاى نوین کامپیوترى پیش بینى کننده جراحی فک را فرا مى گیرد تا قادر باشد از نرم افزارهاى نوین پیش بینى روابط فکى بهره گیرد. به طور کلى یک فوق تخصص ارتودنسی،مراحل ارتودنسی جراحی فک را بصورت علمى و عملى و بصورت دانشگاهى فرامى گیرد تا توانایى انجام ارتوسرجرى را کسب نماید.

فوق تخصص ارتودنسی

فوق تخصص ارتودنسیر

فوق تخصص ارتودنسی تهران

تا همین اواخر دوره هاى فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی فقط در دانشکده دندانپزشکى شهید بهشتى برگزار مى شد ولى اخیرا دانشگاه تهران و دانشکده دندانپزشکى مشهد نیز موفق به راه اندازى این دوره هاى فوق تخصصى ارتودنسی شده اند. تا سال ١٣٩٧ کشورمان کمتر از بیست فوق تخصص ارتودنسی دارد که به انجام درمان مشغول مى باشند. نکته جالب توجه این است که همانطور که نسبت بالایى از متخصصین ارتودنسی کشور در تهران مشغول مى باشند،اکثر همکاران فوق تخصص ارتودنسی نیز در تهران مشغول به کار مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسی

فوق تخصص ارتودنسی

لیست فوق تخصص ارتودنسی تهران

لیست متخصصین ارتودنسی که فوق تخصص ارتودنسی دارند و در تهران مشغول به کار مى باشند عبارتند از:

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
کشیدن سیگار در طول درمان ارتودنسی

١) دکتر عبدالرحمان شوکت بخش

٢) دکتر مرتضى اردوبازارى

٣) دکتر آزیتا تهرانچى

۴) دکتر عبدالرضا جمیلیان

۵) دکتر عباس شیبانى

۶) دکتر عارف عباسیان

٧) دکتر هومن زرنگار

٨) دکتر سوده طهماسبى

٩) دکتر محمود میرهاشمى

١٠) دکتر فاضل فیروزى

١١) دکتر فرزین اصلانى

در پروانه مطب یک فوق تخصص ارتودنسی،عنوان فلوشیپ ارتوسرجرى ثبت مى شود و  فقط وى مى تواند در تابلوى مطب خود،در مهر پزشکى خود و در سرنسخه خود عنوان فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی را قید نماید. اخیرا دیده شده است برخى از متخصصین ارتودنسی در تبلیغات خود از لغت فوق تخصص ارتودنسی استفاده مى کنند که البته بدون داشتن مدرک فوق غیر قانونى است.

فوق تخصص ارتودنسی در تهران مسئولیت انجام درمانهاى ارتودنسی جراحى فک را بر عهده دارد وافرادى که نیازمند جراحى فک مى باشند بهتر است براى ارتودنسى خود به یک فوق تخصص ارتودنسی مراجعه نمایند.

فوق تخصص ارتودنسی کرج

در شهر کرج نیز فقط دکتر فرزین اصلانى فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی مى باشند و بجز ایشان تا سال ١٣٩٧هیچ متخصص ارتودنسی دیگرى در این شهر موفق به کسب عنوان فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی نشده است . عنوان فلوشیپ فوق تخصص ارتودنسی در کرج را فقط در تابلوى دکتر فرزین اصلانى مى توان مشاهده نمود.

فوق تخصص ارتودنسی در اصفهان

شهر اصفهان بالاى سى نفر متخصص ارتودنسی دارد و بطور کلى کیفیت درمانهاى ارتودنسی در این شهر بالا مى باشد اما اصفهان هنوز هیچ فوق تخصص ارتودنسی ندارد. شاید دورى مسیر اصفهان تا تهران موجب شده تا متخصصین ارتودنسی اصفهان از سپرى کنندگان دوره فوق تخصص ارتودنسی نباشند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
ارتودنسي متحرك

فوق تخصص ارتودنسی در مشهد

دانشکده دندانپزشکى مشهد اخیرا دوره فلوشیپ فوق تخصصى شکاف کام و لب را راه اندازى نموده است و بتدریج باید منتظر فارغ التحصیلى فوق تخصص ارتودنسی از مشهد باشیم.

فوق تخصص ارتودنسی در شیراز

شهر شیراز نیز از جمله شهرهاى اصلى کشور مى باشد که متخصصین ارتودنسی زیادى را در خود گذرانده است. با وجودى که متخصصین ارتودنسی زیادى در شیراز مشغول به کار مى باشند ولى هنوز هیچ فوق تخصص ارتودنسی در شیراز مطب تاسیس ننموده است.

فوق تخصص ارتودنسی در تبریز

از شهر تبریز و بطور کلى استان آذربایجان شرقى،دکتر مهدى روادگر مشغول به گذراندن دوره فوق تخصص ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکى شهید بهشتى مى باشند.

فوق تخصص ارتودنسی

با توجه به توضیحات فوق بهتر است مراجعه کنندگان در شهرهایى که فوق تخصص ارتودنسی حضور دارد،در مواردى که ارتودنسی پیشرفته ترى مورد نیاز باشد یا در مواردى که فرد علاوه بر ارتودنسی نیازمند عمل فک باشد، به یک فوق تخصص ارتودنسی مراجعه نمایند. یک فوق تخصص ارتودنسی مهارت انجام مراحل ارتودنسی جراحى فک و موارد ارتودنسی پیچیده را آموخته و صلاحیت انجام درمانهاى پیشرفته ارتودنسی را دارد.

0/5 (0 نظر)
به این نوشته امتیار دهید
  • امتیاز شما
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *