تمیز کردن ریتینر ارتودنسی

/
ریتینر ارتودنسی درست مانند سطح داخلی دهان شما، باکتری ها، پلاک و تارتار را جذب می کنند و پلاک و جرم دندان به سرعت روی آنها انباشته می شوند. پس تمیز کردن و مراقبت از نگهدارنده ارتودنسی الزامی است

درمان تانگ تراست یا جلو آمدن زبان

/
تانگ تراست نوعی الگوی بلع غیر عادی است. اصطلاح تانگ تراست به قرار گیری زبان هنگام بلع اشاره دارد. در صورتی که زبان از پشت دندان های جلوی دهان رو به جلو فشار وارد کند

جلوزدگی دندان ها پس از ارتودنسی

/
علل جلو آمدن دندان ها در نتیجه درمان با براکت ارتودنسی چیست؟ آیا جلو زدگی دندان ها پس از ارتودنسی طبیعی است؟ پس از برداشتن براکت ها جلو آمدگی دندان ها را چگونه می توان درمان کرد؟

بهداشت ارتودنسی در طول سفر

/
قبل از سفر برای چکاپ به متخصص ارتودنسی مراجعه کنید. برای مسافرت رفتن در طول درمان ارتودنسی برنامه ریزی کنید و وسایل مراقبتی از دندان و براکت ها را با خود به همراه داشته باشید