متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج، در دهه گذشته بین ساکنین استان البرز بسیار مورد توجه و جستجوی افرادی بوده است که به دنبال انتخاب بین دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی بوده اند. درحقیقت تب کامپوزیت دندان یا لمینت کردن دندان ها، دندانپزشکی زیبایی را در معرض توجه قرار داده و چون در موارد زیادی بین این دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی تعارض وجود دارد، انتخاب دندانپزشک زیبایی و متخصص ارتودنسی در تصمیم گیری درمان نهایی مورد نظر اهمیت خود را نشان می دهد. در مقاله پیش رو ابتدا به بحث دندانپزشکی زیبایی در کرج می پردازیم و در جلوتر متخصصین زیبایی مرتبط با دندانپزشکی زیبایی در کرج را معرفی می کنیم و در نهایت به اختلاف و همکاری بین دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی خواهیم پرداخت و اینکه چگونه می توان تشخیص داد مشکل دندان ها را باید با دندانپزشکی زیبایی حل نمود و یا نیاز به درمان ارتودنسی خواهد بود.

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

دندانپزشک زیبایی

دندانپزشکی زیبایی عموما” با دو درمان لمینت دندان و یا کامپوزیت دندان شناخته می شود؛ ولی دامنه این دندانپزشکی، طیف وسیعی از درمان های زیبایی دندانپزشکی را شامل می شود. سفید کردن دندان و افزایش طول تاج کلینیکی نیز جزو موارد مربوط به دندانپزشکی زیبایی می باشند. اگر بخواهیم یک روال درست برای دندانپزشکی زیبایی عنوان کنیم باید به این توالی از درمان ها اشاره کنیم. ابتدا باید نظم و ترتیب دندان ها توسط ارتودنسی تصحیح شود و سپس در صورت نیاز جراحی لثه و یا جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان برای نمایش هر چه بیشتر تاج دندان انجام شود. سپس سفید کردن دندان ها (بلیچینگ)انجام می شود تا رنگ طبیعی دندان ها مشخص شود و سپس درمان نهایی مابین لمینیت دندان ویا کامپوزیت دندان انتخاب می شود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
علت درد ضربان دار در ریشه دندان چیست؟

 دندانپزشکی زیبایی در کرج

همان طور که اشاره شد روال انجام دندانپزشکی زیبایی  تقریبا” روال مشخص و مسیری ثابت دارد و بر این اساس متخصصین مختلف مرتبط با دندانپزشکی زیبایی به مرور در همکاری و همراهی با یکدیگر قرار می گیرند و آن هایی که سلیقه درمانی مشابهی دارند، برای دندانپزشکی زیبایی با یکدیگر در تیم های همکاری قرار می گیرند. در کرج نیز به همین شکل است. متخصص ارتودنسی ابتدا نظم دندان ها را ارزیابی می کند. اگر نامرتبی دندان ها زیاد نباشد و دندانها برای درمان های زیبایی تراش جدی نخورند، متخصص لثه وضعیت لثه ها و میزان تاج کلینیکی موجود را ارزیابی می کند. اگر میزان زیادی از لثه ها مشخص باشند و یا طول تاج کلینیکی دندان کم باشد، برای نمایش بیشتر تاج دندان، ممکن است جراحی لثه یا جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان در نظر گرفته شود. چند وقتی باید از انجام این جراحی ها بگذرد تا بافت لثه، سلامت خود را بازیابد و آماده درمان های دیگر شود. بعد از متخصص لثه در کرج،دندانپزشک زیبایی در کرج و یا متخصص دندانپزشکی زیبایی در کرج سراغ تعیین رنگ دندان می رود. اگر رنگ دندان تیره باشد و زیبایی کلی دندان ها را تحت تاثیر قرارداده باشد، ابتدا باید توسط بلیچینگ درمان شود. سفید کردن دندان ها و یا بلیچینگ با دو تکنیک قابل انجام است . در هوم بلیچینگ مواد سفید کردن دندان در قالب های مخصوصی قرارداده می شود و در منزل استفاده می شود؛ در صورتی که در آفیس بلیچینگ، سفید کردن دندان در مطب و توسط نور مخصوص و با دستگاه انجام می شود. در نهایت دندانپزشک زیبایی در کرج،مسئول تکمیل مهمترین قسمت دندانپزشکی زیبایی در کرج می باشد که لمینیت دندان و یا کامپوزیت دندان می باشد. عموما” کامپوزیت دندان در کرج توسط متخصص دندانپزشکی زیبایی در کرج انجام می شود و لمینیت دندان اغلب توسط متخصص پروتزهای دندانی در کرج انجام می شود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
کراس بایت

متخصص زیبایی در کرج

همانطور که در قسمت های قبلی مقاله به آن اشاره کردیم، دندانپزشکی زیبایی می تواند مراحل مختلفی را شامل شود که هر کدام ازین مراحل توسط متخصص دندانپزشکی مربوط به خود مدیریت می شود. ارزیابی نظم دندان ها توسط متخصص ارتودنسی،بررسی می شود؛ وضعیت لثه توسط متخصص لثه و ارزیابی رنگ دندان و انجام کامپوزیت دندان توسط متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی صورت می پذیرد. درمان لمینیت نیز توسط متخصص پروتزهای دندانی مدیریت می شود. با این حساب یک متخصص زیبایی مشخصی مسئول انجام تمام درمانهای زیبایی در کرج نمی باشد و اکثرا” این درمان های زیبایی ، بصورت تیمی و گروهی انجام می شوند. طبیعتا” در این تیم های متخصصین زیبایی در کرج، متخصصین زیبایی که با یکدیگر سلیقه کاری مشابهی دارند، با یکدیگر کار می کنند و با روال درمانی همدیگر آشنا هستند.

 ارتودنسی یا دندانپزشکی زیبایی؟

 ارتودنسی یا دندانپزشکی زیبایی؟

 ارتودنسی یا دندانپزشکی زیبایی؟

ارتودنسی را شاید به نوعی بتوان پایه و ستون دندانپزشکی زیبایی عنوان کرد. دلیل آنهم به این موضوع برمی گردد که نحوه چینش و روی همنشستگی دندانها در نهایت سرنوشت درمان دندانپزشکی زیبایی را تحت تاثیر قرارمی دهد. مینای دندان سخت ترین ماده موجود در طبیعت است و اگر به نادرستی در چینش معکوس (کراس بایت) با دندانی قرار بگیرد که درمان زیبایی انجام داده است؛ در نهایت موجب شکست این درمان زیبایی خواهد شد. اگر نامرتبی دندان های مجاور در دو بعد افقی و عمودی زیاد نباشد (زیر ۲ میلی متر) و روی همنشستگی دندان های بالا و پایین مناسب باشد می توان بدون در نظر گرفتن ارتودنسی، مستقیما” سراغ زیبایی دندان رفت؛ اما اگر مشکلات ارتودنسی به قدری باشد که دندان ها تراش زیادی بخورند و یا همچنان در رابطه بستن نامناسبی با هم باشند، درمان زیبایی کامپوزیت دندان و یا لمینیت دندان در ادامه دچار شکست خواهد شد و برای دندان های فرد نیز آسیب زننده خواهد بود.

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

متخصص ارتودنسی و زیبایی در کرج

متخصصین زیبایی مختلفی در کرج باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک درمان زیبایی دندان موفق باشد و در دراز مدت ،کار کند.متخصص ارتودنسی در اصل پایه و بنای دندانپزشکی زیبایی در کرج می باشد.متخصص ارتودنسی قبل از همه متخصصین زیبایی کرج،باید مراجعه کننده را معاینه نماید.متخصص ارتودنسی در این ویزیت ارزیابی می کند که آیا انجام درمان زیبایی بدون تراش قابل توجه دندان ها امکانپذیر می باشد یا خیر و همچنین بررسی می نماید که آیا نحوه نشستن دندان های دو فک روی هم نرمال است و یا موجب شکست آتی درمان زیبایی خواهد شد.متخصص ارتودنسی در اصل مسیر متخصصین زیبایی دیگر را تعیین می کند و تاییدیه دندانپزشکی زیبایی به عهده او می باشد.متخصصین ارتودنسی کرج نیز بصورت گروهی در همکاری و تعامل با سایر متخصصین زیبایی در کرج کار می کنند و اغلب برای انجام درمان های دندانپزشکی زیبایی تجربه و آموزش کافی را دیده اند.برای شروع درمان زیبایی با متخصصین زیبایی کرج، ابتدا بایستی تحت نظر یک متخصص ارتودنسی در کرج قرار بگیرید تا ازین موضوع اطمینان حاصل نمایید که مسیر دندانپزشکی زیبایی را درست انجام می دهید…

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:
آیا آبریزش دهان هنگام استفاده از محافظ دندان عادی است؟

0/5 (0 نظر)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *